ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ/INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Сремска Каменица/Sremska Kamenica
Телефон/Telefon: +381 (0)21 480 5500
Факс/Fax:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта/Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
-
СТРАНА/STRANA Јавне набавке/Javne nabavke
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Instituta za onkologiju Vojvodine Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Instituta za onkologiju Vojvodine Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

ЈАВНЕ НАБАВКЕ/JAVNE NABAVKE

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА / PRETHODNA OBAVEŠTENJA

НАБАВКА УСЛУГА / NABAVKA USLUGA

НАБАВКА ДОБАРА / NABAVKA DOBARA

НАБАВКА РАДОВА / NABAVKA RADOVA

ДОНАЦИЈЕ / DONACIJE

ЛИЦИТАЦИЈЕ / LICITACIJE

Прикажи само у поступку
Prikaži samo u postupku
Прикажи само завршене
Prikaži samo završene
Прикажи само обустављене
Prikaži samo obustavljene
Прикажи све
Prikaži sve

RBr. 16Radovi: izgradnja objekta Kamenica 3 sa centrom za uređaj za pozitronsko emisionu tomografiju (PET centar), faza 1 - izgradnja PET centra sa pratećim radovima
JAVNA NABAVKA63-2020-O-01
JN ID 63-2020
19.06.2020 13:10 Konkursna dokumentacija i obrazac str.cene-predmeri
19.06.2020 13:10 Poziv za podnošenje ponuda
23.06.2020 14:40 Izmene i dopune konkursne dokumentacije
06.07.2020 16:00 Izmene i dopune konkursne dokumentacije2
06.07.2020 16:00 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
10.07.2020 14:20 Izmene i dopune konkursne dokumentacije3
23.07.2020 13:05 Odluka o dodeli ugovora
30.07.2020 15:10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.08.2020 14:51 Odluka o izmeni ugovora
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 15Radovi: radovi na rekonstrukciji prostora za smeštaj CT simulatora, „ključ u rukе“
JAVNA NABAVKA57-2019-P-01
JN ID 57-2019
09.08.2019 15:30 Obaveštenje o pokretanju pp postupka bez obj.poziva za pod.ponuda
09.08.2019 15:30 Konkursna dokumentacija
12.08.2019 14:42 Izmena kd1
19.08.2019 13:10 Odluka o dodeli ugovora
09.09.2019 12:05 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 14Radovi: dodatni radovi na sanaciji terena u cilju sprečavanja prodora atmosferskih padavina u deo objekta Instituta za onkologiju Vojvodine
JAVNA NABAVKA25-2019-P-01
JN ID 25-2019
11.04.2019 14:43 Konkursna dokumentacija
11.04.2019 14:43 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
18.04.2019 14:20 Odluka o dodeli ugovora
07.05.2019 13:21 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 13Radovi: molersko farbarski radovi
JAVNA NABAVKA99-2018-O-01
JN ID 99-2018
08.10.2018 13:44 Konkursna dokumentacija
08.10.2018 13:44 Poziv za podnošenje ponuda
09.11.2018 14:28 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
27.11.2018 13:49 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
11.12.2018 13:30 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.01.2019 12:52 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 12Radovi: sanacija terena u cilju sprečavanja prodora atmosferskih padavina u deo objekta Instituta za onkologiju Vojvodine
JAVNA NABAVKA96-2018-O-01
JN ID 96-2018
02.10.2018 15:00 Konkursna dokumentacija
02.10.2018 15:00 Poziv za podnošenje ponuda
15.11.2018 08:53 Odluka o dodeli ugovora
16.11.2018 08:34 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2019 09:20 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
23.04.2019 14:06 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 11Radovi: adaptacija Klinike za internu onkologiju
JAVNA NABAVKA90-2018-O-01
JN ID 90-2018
21.09.2018 11:42 Konkursna dokumentacija
21.09.2018 11:43 Poziv za podnošenje ponuda
21.09.2018 11:43 Prilog: Idejni projekat
17.10.2018 10:16 Konkursna dokuemntacija izmenjena
17.10.2018 10:16 Obrazloženje izmene
17.10.2018 10:16 Prilog: Idejni projekat
09.11.2018 14:22 Odluka o dodeli ugovora
13.11.2018 14:50 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
22.11.2018 12:39 Odluka o dodeli ugovora
04.12.2018 10:38 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava2
27.02.2019 12:07 Odluka o dodeli ugovora
18.03.2019 08:24 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2019 10:15 Odluka o izmeni ugovora
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 10Radovi: zamena postojeće rasvete sa energetski efikasnom rasvetom sa LED izvorima svetlosti
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI04-03-18-r
JN ID 04-03-18-r
05.04.2018 15:30 Konkursna dokumentacija
05.04.2018 15:30 Poziv za podnošenje ponuda
11.04.2018 17:43 Konkursna dokumentacija izmenjena
11.04.2018 17:43 Obrazloženje izmene i dopune konkursne dokumentacije
11.04.2018 17:43 Odgovor zainteresovanom licu
11.04.2018 17:43 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
25.04.2018 15:04 Odluka o dodeli ugovora
14.05.2018 09:10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 9Radovi: dogradnja evakuacione rampe, lifta i stepeništa
JAVNA NABAVKA77-2017-O-01
JN ID 77-2017
20.10.2017 13:42 Konkursna dokumentacija
20.10.2017 13:42 Poziv za podnošenje ponuda
  Prilog: Predmer
  Prilog: Izvod i glavna sveska
  Prilog: Arhitektura
  Prilog: Konstrukcija
  Prilog: Elektroinstalacije
  Prilog: Elaborat zaštite od požara
01.11.2017 12:24 Konkursna dokumentacija izmenjena
01.11.2017 12:24 Obrazloženje izmene i dopune konkursne dokumentacije
01.11.2017 13:27 Odgovor zainteresovanom licu
25.12.2017 11:30 Odluka o dodeli ugovora
11.01.2018 10:44 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.06.2018 12:49 Odluka o izmeni ugovora
   
   
   
   
   
   

RBr. 8Radovi: dogradnja evakuacione rampe, lifta i stepeništa
JAVNA NABAVKA61-2017-O-01
JN ID 61-2017
24.08.2017 14:47 Konkursna dokumentacija
24.08.2017 14:47 Poziv za podnošenje ponuda
  Prilog: Predmer
  Prilog: Izvod i glavna sveska
  Prilog: Arhitektura
  Prilog: Konstrukcija
  Prilog: Elektroinstalacije
  Prilog: Elaborat zaštite od požara
02.10.2017 14:22 Odluka o obustavi postupka javne nabavke
13.10.2017 08:32 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 7Radovi: dogradnja evakuacione rampe, lifta i stepeništa
JAVNA NABAVKA31-2017-P-01
JN ID 31-2017
21.04.2017 13:40 Konkursna dokumentacija
21.04.2017 13:40 Poziv za podnošenje ponuda
  Prilog: Predmer
  Prilog: Izvod i glavna sveska
  Prilog: Arhitektura
  Prilog: Konstrukcija
  Prilog: Elektroinstalacije
  Prilog: Elaborat zaštite od požara
10.05.2017 10:10 Odgovor zainteresovanom licu
18.05.2017 15:05 Odluka o obustavi postupka javne nabavke
02.06.2013 08:58 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 6Radovi: dogradnja evakuacione rampe, lifta i stepeništa
JAVNA NABAVKA109-2016-O-01
JN ID 109-2016
24.02.2017 13:05 Konkursna dokumentacija
24.02.2017 13:05 Poziv za podnošenje ponuda
  Prilog: Predmer
  Prilog: Izvod i glavna sveska
  Prilog: Arhitektura
  Prilog: Konstrukcija
  Prilog: Elektroinstalacije
20.03.2017 12:35 Odgovor zainteresovanom licu
06.04.2017 12:40 Odluka o obustavi postupka javne nabavke
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 5Radovi: ugradnja spuštenih plafona sa pratećom rasvetom
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI02-10-16-r
JN ID 02-10-16-r
26.10.2016 14:50 Konkursna dokumentacija
26.10.2016 14:50 Poziv za podnošenje ponuda
03.11.2016 11:05 Odgovor zainteresovanom licu
21.11.2016 13:45 Odluka o dodeli ugovora
05.12.2016 13:45 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 4Radovi: adaptacija prostora za smeštaj linearnog akceleratora
JAVNA NABAVKA69-2015-P-01
JN ID 69-2015
07.09.2015 15:55 Konkursna dokumentacija
07.09.2015 15:55 Obaveštenje o pokretanju postupka
  Tehnička dokumentacija: Bunker - elektrošema
  Tehnička dokumentacija: Site Planning Construction Information
14.09.2015 13:50 Odluka o dodeli ugovora
18.09.2015 14:21 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 3Radovi: izrada i ugradnja vrata
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI02-03-15-r
JN ID 02-03-15-r
19.03.2015 16:30 Konkursna dokumentacija
19.03.2015 16:30 Poziv za podnošenje ponuda
  Tehnička dokumentacija: Spoljašnja stolarija 1
  Tehnička dokumetacija: Spoljašnja stolarija 2
  Tehnička dokumetacija: Spoljašnja stolarija 4
  Tehnička dokumetacija: Spoljašnja stolarija 7
01.04.2015 14:12 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RBr. 2Radovi: ugradnja spuštenih plafona sa pratećom rasvetom
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI01-03-15-r
JN ID 01-03-15-r
06.03.2015 15:15 Konkursna dokumentacija
06.03.2015 15:15 Poziv za podnošenje ponuda
09.03.2015 15:25 Konkursna dokumentacija izmenjena
09.03.2015 15:25 Izmene i dopune konkursne dokumentacije
09.03.2015 15:25 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
10.03.2015 08:55 Odgovor zainteresovanom licu
13.03.2015 15:35 Odgovor zainteresovanom licu 2
16.03.2015 15:25 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
16.03.2015 15:25 Konkursna dokumentacija izmenjena 2
16.03.2015 15:25 Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2
16.03.2015 15:25 Odgovor zainteresovanom licu 3
16.03.2015 15:25 Odgovor zainteresovanom licu 4
16.03.2015 15:25 Odgovor zainteresovanom licu 5
18.03.2015 13:25 Odgovor zainteresovanom licu 6
18.03.2015 13:25 Odgovor zainteresovanom licu 7
18.03.2015 13:25 Odgovor zainteresovanom licu 8
18.03.2015 15:15 Odgovor zainteresovanom licu 9
01.04.2015 12:15 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   

RBr. 1Radovi: adaptacija prostora za smeštaj CT skenera-simulatora
JAVNA NABAVKA21-2013-O-01
JN ID 21-2013
29.11.2013 15:55 Konkursna dokumentacija
29.11.2013 15:55 Konkursna dokumentacija-dodatak
29.11.2013 15:55 Poziv za podnošenje ponuda
10.02.2014 15:35 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ЈАВНЕ НАБАВКЕ/JAVNE NABAVKE

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
Због честог ажурирања ове странице, неопходно је да освежите екран након учитавања ове странице!
(Притисните дугме за освежавање екрана у Вашем програму за преглед интернет садржаја - Reload/Refresh)


Подаци су дати хронолошки,
тако што су најновији подаци
на врху, а најстарији на дну странице.
У табели су дати назив документа и датум и време објављивања.

СТАТУС ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  у поступку
  завршена
  обустављена

UPUTSTVO PONUĐAČIMA
Zbog čestog ažuriranja ove stranice, neophodno je da osvežite ekran nakon učitavanja ove stranice!
(Pritisnite dugme za osvežavanje ekrana u Vašem programu za pregled internet sadržaja - Reload/Refresh)


Podaci su dati hronološki,
tako što su najnoviji podaci
na vrhu, a najstariji na dnu stranice.
U tabeli su dati naziv dokumenta i datum i vreme objavljivanja

STATUS JAVNE NABAVKE
  u postupku
  završena
  obustavljena
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења

Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Институт за онкологију Војводине/Institut za onkologiju Vojvodine
Пут доктора Голдмана 4/Put doktora Goldmana 4
21204 Сремска Каменица/Sremska Kamenica
Република Србија/Republika Srbija