ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ/INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Сремска Каменица/Sremska Kamenica
Телефон/Telefon: +381 (0)21 480 5500
Факс/Fax:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта/Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА/STRANA Набавке које не подлежу ЗЈН/Nabavke koje ne podležu ZJN
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Instituta za onkologiju Vojvodine Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Instituta za onkologiju Vojvodine
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

НАБАВКЕ/NABAVKE
НАБАВКЕ/NABAVKE

Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења

Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Институт за онкологију Војводине/Institut za onkologiju Vojvodine
Пут доктора Голдмана 4/Put doktora Goldmana 4
21204 Сремска Каменица/Sremska Kamenica
Република Србија/Republika Srbija