naslovna
pretraga
mapa sajta
   
 

stručne teme
Humani Papiloma Virus


Stručne teme
Pročitajte stručne publikacije decena tima:
PDF - Kliknite ovde
DECENA - cervical cancer primary screening program in Vojvodina
Jelka Rajović, Ljiljana Andrijević, Jelena Korovljev, Vesna Kmezić, Laslo Stajer, Robert Fajka, Attila Fenivesy, Dragan Malobabić, Dragomir Ćuk, Aleksandar Barisić, Adela Masić
Radovi medicinskih tehničarki
PowerPoint prezentacija - Kliknite ovde
Informisanje žena o infekciji humanim papiloma virusima visokog rizika - uslov za uspešno sprovođenje decena programa
Slavica Marinović, Cveta Jelić, Jeka Boban
PowerPoint prezentacija - Kliknite ovde
Molekularno-biohemijska metoda određivanja prisustva humanog papiloma virusa u cervikalnom uzorku
Tepić Stana, Andrijević Ljiljana, Rajović Jelka
Predavanja i publikacije decena tima u periodu 2006-2009.
Predavanja
Da li smo spremni za nov pristup prevenciji raka grlića materice?" Ginekološka akušerska sekcija SLD DLV, Master centar, Novi Sad, septembar 2006.
"Šta će promeniti vakcina ?" Kancerološka sekcija Srbije i UGOS Kladovo, oktobar 2006.
"Pilot program detekcije karcinoma grlića materice u Vojvodini" CME Medicinski fakultet, Novi Sad, april 2008.
"DECENA-pilot program detekcije cervikalne neoplazije" Međunarodni sastanak Udruženja ginekologa Slovenije i UGOS-a Sremska Kamenica, maj 2008.god.
"Skrining i vakcina-neophodna sinergija" 52 Ginekološko-akušerska nedelja, Beograd, jun 2008.
"HPV : Klinička praksa i Nobelova nagrada" Godišnja skupština GASS, decembar 2008.
  "Humani papiloma virusi u kliničkoj praksi" KC Banja Luka i KC Sarajevo , februar 2009.
  "Primena molekularno dijagnostičkih metoda u detekciji humanih papiloma virusa" KC Banja Luka i KC Sarajevo , februar 2009.
  "Skrining raka grlića materice" Srbobran, februar 2009.
Publikacije
DECENA - Cervical cancer primary screening program in Vojvodina
Rajović J, Andrijević Lj, Fajka R, Fenyvesi A, Malobabić D, Ćuk D, Korovljev J, Kmezić V, Štajer L, Barišić A, Mašić A.
Rajović J, Andrijević Lj, Fenyvesi A, Čuk D, Mašić A, Kmezić V, Štajer L. Molekularnodijagnostički test HC2 DNA u rutinskoj primeni u dijagnostici premalignih i malignih bolesti grlića materice. 51. ginekološko akušerska nedelja SLD Beograd, jun 2007.
Rajović J, Novaković P., Korovljev J., Fajka R., Barišić D., Muškinja V. Značaj statusa Humanih papiloma visokog onkogenog potencijala u tretmanu CIN 2 lezija grlića materice. 51. ginekološko akušerska nedelja SLD, jun, Beograd 2007.
Rajović J. Andrijević LJ. Ninčić D. Mastilović K. Mandić A. Žikić D. Živaljević M. Popović M. "Incidenca HPV infekcije kod žena u AP Vojvodini". EUROGYN, Monte Carlo,oktobar 2007.
J. Rajović, Lj. Andrijević, M. Lućić, D. Ninčić, A. Mandić, A. Fenyvesi. 21 Months expieriences; primary HPV screening pilot program in Province of Vojvodina (Serbia). 12 th Biennal Meeting International Gynecologic Cancer Society IGCS Bangkok, novembar 2008.
A. Fenyvesi. "Korelacija nalaza cervikalnog brisa i biopsije sa prisustvom HPV". Rad iz uže specijalizacije medicinske citologije.mart 2009.

vesti
Kliknite ovde
najnovije informacije
Kliknite ovde
važne informacije

Kliknite ovde

informacije programa DECENE

 

 
© decena, 2009, sva prava zadržana