ZA PACIJENTE I JAVNOST PREVENCIJA I LEČENJE RAKA REGISTAR ZA RAKKORISNI LINKOVIPRETRAŽITE
O INSTITUTU NOVOSTITELEMEDICINAINFORMACIONI SISTEM SADRŽAJKONTAKT

TELEFONSKI IMENIK

Dodatne informacije dobićete pritiskom
na znak koji se nalazi ispred svake
organizacione jedinice
KONTAKT
  Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax: +381 (0)21 6613-741
Elektronska pošta: info@onk.ns.ac.rs
Internet adresa: www.onk.ns.ac.rs
 
Raširi sve Sve
Skupi sve Sve
PRIJEM PACIJENATA
  Prijem ležećih pacijenata 021 480 5909
  Prijem ambulantnih pacijenata 021 480 5465
AMBULANTE POLIKLINIKE I DNEVNA BOLNICA
  Dnevna bolnica I 021 480 5466
  Dnevna bolnica II 021 480 5476
Ambulanta dnevne bolnice 021 480 5467
  Onkološka komisija 021 480 5472
  Internistička ambulanta I 021 480 5468
  Internistička ambulanta II 021 480 5469
  Ginekološka ambulanta I 021 480 5470
  Ginekološka ambulanta II 021 480 5471
  Hirurška ambulanta I 021 480 5473
  Hirurška ambulanta II 021 480 5474
  Ambulanta za neuropsihijatriju 021 480 5469, 5477
  Ambulanta za terpaiju bola 021 480 5573
  Radiološka ambulanta 021 480 5414
  Ambulanta nuklearne medicine 021 480 5580
UPRAVA I SLUŽBE UPRAVE
  Direktor, Prof. dr Miloš Lučić 021 480 5500
  Pomoćnik direktora, Ljiljana Stanikić 021 480 5504
Glavna sestra Instituta, Andrijana Deak 021 480 5503
     
  Služba za finansije 021 480 5578
  Služba za finansijsku operativu (fakturisanje) 021 480 5564
  Služba za pravne poslove 021 480 5506
  Služba za komeracijalne poslove i javnu nabavku 021 480 5507
  Socijalni radnik 021 480 5461
  Apoteka 021 480 5510
  Računarski centar 021 480 5545
  Redakcija časopisa "Archive of Oncology" 021 480 5550
  Katedra za onkologiju 021 480 5498
KLINIKA ZA OPERATIVNU ONKOLOGIJU
  Upravnik klinike 021 480 5432
  Glavna sestra klinike 021 480 5526
Soba sestara hirurškog odeljenja 021 480 5405
  Soba sestara ginekološkog odeljenja 021 480 5446
  Intenzivna nega 021 480 5571
KLINIKA ZA INTERNU ONKOLOGIJU
  Upravnik klinike 021 480 5543
  Glavna sestra klinike 021 480 5400
Soba odeljenskih sestara 021 480 5426
  Soba smenskih sestara 021 480 5406
KLINIKA ZA RADIOLOŠKU TERAPIJU
  Upravnik klinike 021 480 5424
  Glavna sestra klinike 021 480 5514
Soba odeljenskih sestara 021 480 5521
  Odeljenje brahiterapije 021 480 5427
  Odeljenje visokovoltažne terapije 021 480 5414
  Ambulanta 021 480 5414, 5415
CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU
  Upravnik centra 021 480 5581
  Glavni tehničar centra 021 480 5635
Ambulanta 021 480 5580
CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU
  Upravnik centra 021 480 5599
  Glavni tehničar centra 021 480 5604
Prijem pacijenata 021 480 5600, 5601, 5602
SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
  Upravnik službe 021 480 5589
  Glavni fizioterapeut službe 021 480 5588
SLUŽBA ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
  Upravnik službe 021 480 5481
  Glavni tehničar službe 021 480 5451
Patologija 021 480 5451
  Eksperimentalna onkologija 021 480 5589
  Laboratorija 021 480 5523, 5524
SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU
  Upravnik službe 021 480 5517
  Registar za rak 021 480 5516
CENTAR ZA KLINIČKA ISPITIVANJA
  Sekretar 021 480 5416
KONTAKT INFORMACIJE
 
, Institut za onkologiju Vojvodine Naslovna | Komentar o prezentaciji | Autori