INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Kontakt telefoni i podaci
 

KONTAKT TELEFONI I PODACI

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 6613-741
Elektronska pošta: info@onk.ns.ac.rs
Internet adresa: www.onk.ns.ac.rs


Sve
Sve

Detaljnije informacije dobićete pritiskom na znak koji se nalazi ispred svake organizacione jedinice

PRIJEM PACIJENATA

Prijem pacijenata u dnevnu bolnicu i na stacionarno lečenje 021 480 5909
Prijem ambulantnih pacijenata 021 480 5465


AMBULANTE POLIKLINIKE I DNEVNE BOLNICE

Ambulanta dnevne bolnice 021 480 5463
Onkološka komisija 021 480 5472
Internistička ambulanta I 021 480 5468
Internistička ambulanta II 021 480 5469
Ginekološka ambulanta 021 480 5471
Hirurška ambulanta 021 480 5474
Ambulanta za neuropsihijatriju 021 480 5473
Ambulanta za terapiju bola 021 480 5433
Ambulanta za štitastu žlezdu 021 480 5460
Anesteziološka mbulanta 021 480 5433


UPRAVA I SLUŽBE UPRAVE

Direktor, Prof. dr Zoran Radovanović 021 480 5500
Pomoćnik direktora za medicinsku delatnost, strateška pitanja i razvoj, Prof. dr Jasna Trifunović 021 480 5500
Pomoćnik direktora za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, Ljiljana Stanikić 021 480 5504
Pomoćnik direktora za operativna pitanja i organizaciju rada, Dubravka Striber-Devaja 021 480 5545
Pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad, Doc. dr Tihomir Dugandžija 021 480 5500
Glavna sestra Instituta, Alkica Topić 021 480 5502
   
Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove  
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 021 480 5578
Odsek za pravne, opšte i kadrovske poslove 021 480 5506
Odsek za poslove nabavke
021 480 5507
Socijalni radnik 021 480 5461
Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (apoteka) 021 480 5510
Sužba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku 021 480 5499
Redakcija časopisa "Archive of Oncology" 021 480 5550
Računarski centar 021 480 5544, 5545


KLINIKA ZA OPERATIVNU ONKOLOGIJU

Direktor klinike 021 480 5436
Glavni tehničar klinike 021 480 5526
Soba sestara hirurškog odeljenja 021 480 5426
Soba sestara ginekološkog odeljenja 021 480 5446
Intenzivna terapija i nega 021 480 5571


KLINIKA ZA INTERNU ONKOLOGIJU

Direktor klinike 021 480 5408
Glavna sestra klinike 021 480 5400
Soba odeljenskih sestara 021 480 5405
Soba smenskih sestara 021 480 5406


KLINIKA ZA RADIOLOŠKU TERAPIJU

Direktor klinike 021 480 5457
Glavna sestra klinike 021 480 5439/td>
Soba odeljenskih sestara 021 480 5521
Centar za radijacionu onkologiju: brahiterapija 021 480 5427
Centar za radijacionu onkologiju: visokovoltažna terapija 021 480 5639, 5440, 5641, 5636, 5417, 5640, 5645
Radijaciono-onkološka ambulanta 021 480 5414, 5415, 5514


CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU

Upravnik centra 021 480 5459
Glavni tehničar centra 021 480 5592
Zakazivanje 021 480 5580, 480 5589
Zakazivanje PET/CT 021 480 5635


CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU

Upravnik centra 021 480 5599
Glavni tehničar centra 021 480 5607
Zakazivanje 021 480 5601


SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Upravnik službe 021 480 5489
Glavni fizioterapeut službe 021 480 5488


SLUŽBA ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Upravnik službe 021 480 5452
Glavni tehničar službe 021 480 5451
Odeljenje za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju 021 480 5421
Odeljenje za molekularnu biohemiju sa hematološkom i i imunološkom laboratorijom 021 480 5588, 5523, 5557

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Upravnik službe 021 480 5519
Hospitalni registar 021 480 5515
KONTAKT
 
Molimo Vas za strpljenje
prilikom pozivanja naših
brojeva telefona
 
Hvala na razumevanju
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija