INSTITUT ZA
ONKOLOGIJU
VOJVODINE
OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Obaveštavamo pacijente da zbog kvara jednog od dva uređaja za MR tomografiju, Institut za onkologiju Vojvodine trenutno nije u mogućnosti da prima neophodnu medicinsku dokumentaciju radi zakazivanja pregleda za MR dijagnostiku dojke, abdomena i muskuloskeletnog sistema degenerativnih i posttraumatskih lezija.

O kvaru uređaja za MR tomografiju Institut za onkologiju Vojvodine je obavestio Republički fond za zdravstveno osiguranje, Filijalu za južnobački okrug Novi Sad, i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo

Institut za onkologiju Vojvodine će vas promptno obavestiti o nastavku primanja medicinske dokumetacije po dovođenja uređaja za MR tomografiju u funkcionalno stanje.

29.09.2016, Institut za onkologiju Vojvodine
 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

1. zbog kvara digitalnog mamografa Institut za onkologiju Vojvodine nije u mogućnosti da izvršava mamografske preglede kao i da ne vrši zakazivanje pregleda,

2. zbog kvara jednog od dva uređaja za MR tomografiju Institut za onkologiju Vojvodine trenutno nije u mogućnosti da prima neophodnu medicinsku dokumentaciju radi zakazivanje pregleda za MR dijagnostiku dojke i abdomena.

Obaveštenje u celosti pročitajte ovde

16.09.2016, Institut za onkologiju Vojvodine
 

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

Institut za onkologiju Vojvodine i gradska Uprava za zdravstvo u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom Vas pozivaju na predavanja čija su glavna tema prevencija malignih bolesti i rušenje mitova o raku. U okviru projekta imaćete priliku da u prijatnoj i interaktivnoj atmosferi učestvujete u predavanjima koja će voditi stručnjaci iz oblasti onkologije.

Više o predavanjima pročitajte ovde

19.08.2016, Institut za onkologiju Vojvodine
 

OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE I JAVNOST

Poštovani,

Institut za onkologiju Vojvodine je u cilju efikasnijeg rada i komunikacije sa pacijentima formirao "Call" centar za zakazivanje preko koga možete dobiti sve informacije vezane za zakazivanje MR, CT, mamografije i ultrazvuka svakog radnog dana od 08:00-14:00h na telefon 021 480 5600.

Nadamo se efikasnijem radu i Vašoj saradnji i razumevanju.

12.08.2016, Institut za onkologiju Vojvodine
 

OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE I JAVNOST

Poštovani,

Institut za onkologiju Vojvodine je u cilju efikasnijeg rada i komunikacije sa pacijentima uveo SMS obaveštavanje pacijenata putem mobilnih telefona za sve zakazane preglede i dijagnostičke procedure. U prvoj fazi SMS obaveštavanje je uvedeno u Centar za imidžing dijagnostiku (MR, CT, mamografija, ultrazvuk i PET/CT).

Ako ste prilikom Vaše posete Institutu dali podatak o Vašem broju mobilnog telefona, svaki put kada Vam se pregled ili dijagnostička procedura zakaže, informaciju o terminu (datum i vreme) ćete dobiti kao SMS poruku na mobilnom telefonu. Takođe, u slučaju da se iz bilo kog opravdanog razloga (na primer kvar aparata) Vaš zakazani termin otkaže, dobićete SMS poruku na mobilnom telefonu o otkazivanju termina. Kada se zakaže novi termin (to će se uraditi bez Vaše intervencije), informaciju o novom terminu (datum i vreme) ćete dobiti kao SMS poruku na mobilnom telefonu. Sedam dana pre pregleda ili dijagnostičke procedure dobićete ponovljenu SMS poruku kao podsetnik da imate zakazani pregled ili dijagnostičku proceduru.

U SMS poruci ćete videti broj mobilnog telefona pošiljaoca (Institut za onkologiju Vojvodine) ali napominjemo da taj broj ne možete koristiti za slanje SMS poruka ili poziva, jer se SMS poruke automatski generišu od strane informacionog sistema Instituta za onkologiju Vojvodine.

Nadamo se efikasnijem radu i Vašoj saradnji i razumevanju.

06.05.2016, Institut za onkologiju Vojvodine
 


Flajer povodom Svetskog dana borbe protiv raka preuzmite ovde

 

OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA BORBE PROTIV RAKA
NA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE


Svetski dan borbe protiv raka obeležava se 4. februara svake godine sa namerom da se podigne svest društva o raku i da se ohrabri sprečavanje, odnosno prevencija, rano otkrivanje i lečenje raka.

Na Svetski dan borbe protiv raka u četvrtak, 4. februara 2016. godine od 9:00 do 12:00 časova, u holu Instituta za onkologiju Vojvodine timovi lekara i sestara otvorili su vrata naše kuće za sve građane i sve naše pacijente i razgovarali o raku i načinima njegovog sprečavanja, ranog otkrivanja i lečenja, omogućavajući sticanje dodatnih saznanja o raku i kako da se borimo protiv njega.

Hvala Vam na poverenju.

 

2015. GODINE OBELEŽENO
POLA VEKA RADA I POSTOJANJA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU U SREMSKOJ KAMENICI


Institut za onkologiju Vojvodine
je u utorak, 22. decembra 2015. godine u 12:00 časova, u Kongresnoj sali Instituta
održao svečano obeležavanje 50 godina rada i postojanja Instituta
u prisustvu mnogobrojnih gostiju, saradnika, prijatelja, bivših i sadašnjih radnika.
Sa ponosom smo proslavili ovaj jubilej uz zahvalnost svim gostima na dobrim željama.


INFO
Informator o radu
Medicinska oprema
Finansijski izveštaji
Izveštaj o rezultatima rada
Javne nabavke
Dokumenti

LISTE ZAKAZIVANJA
Konformalna radioterapija
Konvencionalna radioterapija

STRUČNO USAVRŠAVANJE
Programske jedinice za stručno usavršavanje lekara iz oblasti:
Imidžing dojka
MRI abdomena i karlice
MRI CNS
MRI muskuloskeletni sistem
MRI srca i toraksa
MRI oboljenja dojke
PET/CT imidžing
Programske jedinice za stručno usavršavanje tehničara iz oblasti:
Imidžing dojka
MRI CNS
MRI abdomena, karlice i toraksa

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
01. avgust 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
18. jul 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
08. jun 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

5th Advanced Course in Rectal
Cancer Surgery

19-20, May, 2016
Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

Najavu naučnog skupa pogledajte ovde
Program naučnog skupa pogledajte ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
22. april 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Obaveštenje za pacijente i javnost
o kvaru digitalnog mamografa

07. april 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Obaveštenje pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
25. mart 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
07. decembar 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde


7th French-Serbian Oncology Congress
Past, Present and Future in Oncology

18-19, March, 2016
Novi Sad, Serbia

Program naučnog skupa pogledajte ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
12. februar 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
05. februar 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku za lekare pročitajte ovde
Odluku za sestre/tehničare pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
11. januar 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
05. januar 2016.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
08. decembar 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
04. decembar 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
07. septembar 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

OBAVEŠTENJE ZA LEKARE I PACIJENTE
da Institut za onkologiju Vojvodine za ambulantne pacijente pruža samo uslugu stres perfuzione scintigrafije miokarda sa fizičkim opterećenjem

06. avgust 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
03. avgust 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
20. jul 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
26. jun 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Obaveštenje za javnost:
Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodeljuje Sertifikat o akreditaciji broj A-131-09/2015 Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica čime stiče akreditaciju na period od sedam godina od maja 2015. do maja. 2022. godine.

Sertifikat o akreditaciji pogledajte
ovde

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnih zaposlenih na Institutu za onkologiju Vojvodine po osnovu javnog oglasa
18. maj 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Odluku pročitajte
ovde

Imidžing dojke i interventne procedure
14-16. maj 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine
Klinika za operativnu onkologiju
Odeljenje za hirurgiju, IV sprat

Program naučnog skupa pogledajte
ovdeDani Akreditacije

19-22. april 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Advanced Course in Rectal Cancer Surgery
13-14. maj 2015.
Institut za onkologiju Vojvodine

Program naučnog skupa pogledajte
ovde
Poseta Viržini Manfroni, atašea za univerzitetsku, naučnu i institucionalnu saradnju ambasade Republike Francuske Institutu za onkologiju Vojvodine
Viržini Manfroni, ataše za univerzitetsku, naučnu i institucionalnu saradnju ambasade Republike Francuske posetila je 27.02.2015. Institut za onkologiju Vojvodine i pritom imala razgovore sa direktorom Instituta prof. dr Milošem Lučićem i saradnicima u vezi sa saradnjom Instituta i Odeljenja za saradnju i kulturno delovanje ambasade Republike Francuske.
6th French-Serbian Oncology Congress
Target therapy in oncology

13-14, March, 2015
Novi Sad, Serbia

Program naučnog skupa pogledajte ovde
Škola magnetno rezonantnog imidžinga sa međunardnim učešćem
14.-17. decembra 2014.
Sremska Kamenica
Sve informacije možete naći na internet prezentaciji
www.mrischool.org
Ginekološko odeljenje Klinike za operativnu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine dobilo je novu opremu.
Novi histeroskop, histeroresetoskop, ginekološki laparoskopski stub, ukupne vrednosti 9.720.000 dinara, finansirani su preko Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine.
"Nabavka savremene opreme za endoskopske i laparoskopske ginekološke procedure pomoći će, pre svega, mladim ženama kod lečenja rano otkrivenog raka grlića materice, gde se, prema poslednjoj statistici, oko 30 % operacija obavi kod žena mlađih od 35 godina", izjavila je Prim. dr Jelka Rajović, načelnica ginekološkog odeljenja Klinike za operativnu ginekologiju Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. detaljnije

Čitajte stručni časopis

ARCHIVE OF ONCOLOGYKliknite ovde
Archive of Oncology
je međunarodni stručni časopis koji objavljuje radove iz oblasti onkologije
(zdaje ga Institut za onkologiju Vojvodine)


Gde se nalazimo?


Kliknite na mapu Novog Sada i Sremske Kamenice da je uveličate

Kako do nas?
Automobilom:
Ako dolazite iz pravca Novog Sada do Instituta se dolazi Bulevarom oslobođenja, pa preko Mosta slobode, a zatim pratite saobraćajne znake do Instituta. Ako dolazite sa Sremske strane, pratite saobraćajne znake do Instituta.
Parking za posetioce se nalazi sa desne strane ispred rampe na ulazu u Institut
Autobusom:
Do Instituta direktno vozi gradska linije 71 (pripada prigradskom saobraćaju, trasa linije ide Bulevarom oslobođenja)
NAPOMENA: Ne ide svaki autobus ove linije do Instituta. Ako ide na Institut ima obeležje INSTITUT
 
Pogledajte red vožnje gradske linije 71:
Red vožnje


 
 
   
 
 
  O nama
Za pacijente i javnost
Zakazivanje
Savetovanje i podrška
Prevencija raka
Lečenje raka
Registar za rak
Stručna javnost:Onkologija
Stručna javnost:Telemedicina
Novosti
Informacioni sistem
Korisni linkovi
Sadržaj
Kontakt
Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
 
Zbog čestog ažuriranja stranice JAVNE NABAVKE, neophodno je da osvežite ekran nakon učitavanja ove stranice!
(Pritisnite dugme za osvežavanje ekrana u Vašem programu za pregled internet sadržaja - Reload/Refresh)
©2015, Institut za onkologiju Vojvodine