ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Коментар
 

ПОШАЉИТЕ ВАШ КОМЕНТАР

Пошаљите ваш коментар о презентацији, Институту, ...


Молимо Вас да при писању коментару користите речник који одговара нормама комуникације на Интернету

Ваша адреса електронске поште:
 
Ваш коментар:

ПОШАЉИТЕ КОМЕНТАР
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија