ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пословање: Финансијски извештаји: Дневни извештаји (Стање финансија на дан, Стање лекова/материјала на дан),Периодични извештаји (Квартални, Годишњи ...), Резултати рада, Документи
Јавне набавке

ПОСЛОВАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Дневни финансијски извештаји су организовани по датумима.
Потребно је да одаберете датум дневног извештаја, бирајући дан, месец и годину.Годишњи/Квартални финансијски извештаји


ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Дневни извештаји о плаћеним обавезама према добављачима организовани по датумима.
Потребно је да одаберете датум дневног извештаја, бирајући дан, месец и годину.

СТАЊЕ ЛЕКОВА И МАТЕРИЈАЛА

Дневни извештаји о стању лекова и материјала организовани по датумима.
Потребно је да одаберете датум дневног извештаја, бирајући дан, месец и годину.

РЕЗУЛТАТИ РАДА

Годишњи извештаји о резултатима рада

ДОКУМЕНТИ

Изаберите документ:


Изаберите показатељ квалитета:

ОГЛАСИ

21.05.2024. Јавни оглас за Jавни оглас ради продаје неопасног отпада-папирне и картонске амбалаже, мешаног папира, осталог папира-сортираног и несортираног папира, отпадно амбалажно стакло,отпадне лименке, отпадна тврда пластика, отпадни најлон, отпадни пет - Прикупљањем писаних понуда

27.02.2024. Одлука о избору најповољније понуде за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - Прикупљање писаних понуда
05.01.2024. Јавни оглас за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - Прикупљање писаних понуда
05.01.2024. Образац понуде за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - Прикупљање писаних понуда
05.01.2024. Понуда-Подаци о оператеру за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - Прикупљање писаних понуда
05.01.2024. Изјава за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - Прикупљање писаних понуда

30.11.2020. Списак електронског отпада за Jавни оглас ради отуђења покретних ствари – електронског отпада у јавној својини аутономне покрајине војводине - прикупљањем писаних понудаФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
РЕЗУЛТАТИ РАДА
ДОКУМЕНТИ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија