ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Регистар за рак: О регистру за рак, Карактеристике, Трендови, Колорни атлас
 

РЕГИСТАР ЗА РАК

О РЕГИСТРУ ЗА РАК

Регистар за рак Војводине:
Води га Служба за епидемиологију.
Регистар за рак (популационог је типа) је основан 1966. и покрива популацију од око 2,000,000 становника.
Методолошка подршка на пољу регистрације малигних обољења за онколошке диспанзере, институте за јавно здравље и друге медицинске установе на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Активна кооперација у чланству: Међународна агенција за истраживање рака, МАИР, СЗО (Лион, Француска), Међународна асоцијација регистара за рак, МАРР.
Епидемиолошки подаци о инциденцији и морталитету могу се наћи на Европској мрежи за рак (European Network of Cancer).
Укључен у Пројекат Регистара -EUROCIM (the EUROpean Cancer Incidence and Mortality database).
Софтвер РЕГМАН, за управљање регистром за рак, је развијен од стране Рачунарског центра Института. Софтвер је у експлоатацији од јуна 1991. а допуњена верзија РЕГМАН 2.0 од фебруара 1996. У бази су подаци од 1981. године.
Подаци за Регистар за рак су вођени закључно са 2012. годином.

Регистар за рак Војводине је придружени члан:
Међународне агенције за истраживање рака, МАИР, СЗО, Лион, Француска
Међународне асоцијација регистара за рак, МАРР
Европске мреже регистара за рак, ЕМРР

На основу Регистра за рак Војводине презентоване су три групе података:
КАРАКТЕРИСТИКЕ - најважније епидемиолошке карактеристике у Војводини
ТРЕНДОВИ - трендови 5 најучесталијих малигних тумора у Војводини са пројекцијом за 2000., 2005. и 2010. и годишња сирова стопа инциденције и морталитета за период 1985-1998.
КОЛОРНИ АТЛАС - колорни атлас инциденције и морталитета за 44 општине у Војводини груписаних у 7 класа

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Најважније епидемиолошке карактеристике у Војводини:
1985.-1994. година (Све локализације, сем ICD-10 = C44)
Мушкарци
Жене
Просечан годишњи број новооболелих
3551
3128
Сирова стопа инциденције на 100,000
362,1
302,8
Старосна стандардизована (СП*) стопа инциденције на 100,000
264,6
189,7
Просечан годишњи број умрлих
2611
1970
Сирова стопа морталитета на 100,000
266,2
190,7
Старосна стандардизована (СП*) стопа морталитета на 100,000
193.3
114.1

2006. година (Све локализације, семICD-10 = C444)
Мушкарци
Жене
Годишњи број новооболелих
4464
4013
Сирова стопа инциденције на 100,000
429,1
289,5
Старосна стандардизована (СП*) стопа инциденције на 100,000
281,6
215,7
Годишњи број умрлих
3429
2615
Сирова стопа морталитета на 100,000
349,1
253,8
Старосна стандардизована (СП*) стопа морталитета на 100,000
214,2
130,6
Извор: Подаци Регистра за рак: 1985-1994; 2006. Служба за епидемиологију
*СП-Светска популација

Број новооболелих и умрлих по полу у Војводини, 2011. година
Мушкарци, Новооболели (5300)
Жене, Новооболеле (5100)
Мушкарци, Умрли (3750)
Жене, Умрле (2850)


Број новооболелих и стопе инциденције по полу и узрасту у Војводини, 2006. годинаНајучесталија малигна обољења код мушкараца и жена (инциденција и морталитет):

1998. година
2006. година
Мушкарци, Инциденција
Мушкарци, Инциденција
Мушкарци, Морталитет
Мушкарци, Морталитет
Жене, Инциденција
Жене, Инциденција
Жене, Морталитет
Жене, Морталитет
Извор: Подаци Регистра за рак: 1985-1994; 2006. Служба за епидемиологију

ТРЕНДОВИ

Сирове годишње стопе инциденције за изабране примарне локализације у Војводини:
За период 1985.-1998. године
Мушкарци
Жене
За период 1985.-2006. године
Мушкарци
Жене


Стопе инциденције и моталитета малигних неоплазми свих локализација у Војводини:
За период 1985.-2007. године
Мушкарци
Жене


Трендови инциденције 5 најучесталијих малигних тумора у Војводини са пројекцијом до 2010. године:
Мушкарци
Жене


Трендови стандардизоване стопе инциденције малигних тумора у Војводини за период 1987.-2011. са пројекцијом до 2020. године:
Мушкарци
Жене
АПЦ=0,84%, 2020. године 5600
АПЦ=1,22%, 2020. године 5100


Трендови стандардизоване стопе морталитета малигних тумора у Војводини за период 1987.-2011. са пројекцијом до 2020. године:
Мушкарци
Жене
АПЦ=0,67%, 2020. године 3750
АПЦ=0,71%, 2020. године 2750


Трендови броја новооболелих и умрлих од малигних тумора у Војводини са пројекцијом до 2020. године:
Умрли
Новооболели


КОЛОРНИ АТЛАС

Колорни Атлас

Приказује стандардизоване стопе инциденције и морталитета по општинама у Војводини за првих пет локализација малигних обољења по учесталости.

Концепт: Стандардизоване стопе инциденције/Морталитета (на војвођанску популацију) 44 општина су подељене у 7 класа; 3 више класе представљене су црвеним бојама: црвеном, тамно наранџастом и наранџастом (црвена за највеће вредности стопа инциденције/морталитета) респективно, средња класа представљена је жутом бојом, и 3 ниже класе су представљене зеленим бојама: тамно зеленом, зеленом и светло зеленом (тамно зелена за најмање вредности стопа инциденције/морталитета). Црвена класа садржи 5 општина, тамно наранџаста 5 општина, наранџаста 7 општина, жута 10 општина, светло зелена 7 општина, зелена 5 општина и тамно зелена садржи 5 општина.

За приказ колорног атласа за одређену локализацију рака, станите мишем на за Инциденцију или на за Морталитет

КОЛОРНИ АТЛАС
Инциденција
Морталитет
МУШКАРЦИ
ЖЕНЕ
Инциденција
Морталитет
Muškarci-Rak pluća-Standardizovana stopa incidencije
Muškarci-Rak pluća-Standardizovana stopa mortaliteta
C34 - Рак плућа
C50 - Рак дојке
Žene-Rak dojke-Standardizovana stopa incidencije
Žene-Rak dojke-Standardizovana stopa mortaliteta
Muškarci-Rak želuca-Standardizovana stopa incidencije
Muškarci-Rak želuca-Standardizovana stopa mortaliteta
C16 - Рак желуца
C53 - Рак грлића материце
Žene-Rak grlića materice-Standardizovana stopa incidencije
Žene-Rak grlića materice-Standardizovana stopa mortaliteta
Muškarci-Rak debelog creva-Standardizovana stopa incidencije
Muškarci-Rak debelog creva-Standardizovana stopa mortaliteta
C19 - Рак дебелог црева
C54 - Рак тела материце
Žene-Rak tela materice-Standardizovana stopa incidencije
Žene-Rak tela materice-Standardizovana stopa mortaliteta
Muškarci-Rak prostate-Standardizovana stopa incidencije
Muškarci-Rak prostate-Standardizovana stopa mortaliteta
C61 - Рак простате
C19 - Рак дебелог црева
Žene-Rak debelog creva-Standardizovana stopa incidencije
Žene-Rak debelog creva-Standardizovana stopa mortaliteta
Muškarci-Rak rektuma-Standardizovana stopa incidencije
Muškarci-Rak rektuma-Standardizovana stopa mortaliteta
C20 - Рак ректума
C34 - Рак плућа
Žene-Rak pluća-Standardizovana stopa incidencije
Žene-Rak pluća-Standardizovana stopa mortaliteta
Извор: Подаци Регистра за рак: 1985.-1994., Служба за епидемиологију


ПУБЛИКАЦИЈА IARC VOL. VIII
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија