INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA O Institutu: O nama, Organizacija, Uprava, Upravni i nadzorni odbor, Delatnost, Šta lečimo, Akreditacija
Misija Vizija Izvod iz kućnog reda Istraživanja Projekti Obrazovna delatnost Izdavaštvo Škola MRI Studenička Akademija Kulturni događaji za naše pacijente Donacije Logo i Foto

O INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

O NAMA

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon:
+381 (0)21 480 5100
Faks:
+381 (0)21 6613-741
Elektronska pošta: info@onk.ns.ac.rs
Internet adresa: www.onk.ns.ac.rs

Žiro račun:
840-524661-67
PIB:
100804613
Matični broj:
08054983

Ukratko o nama:
Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici je visoko specijalizovana zdravstvena, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova iz oblasti onkologije u kojoj se obavljaju najsloženije specijalizovane, preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione metode i postupci. Institut prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, sprovodi registraciju obolelih od tumora i izvodi druge epidemiološke studije, sprovodi multidisciplinarna klinička ispitivanja u oblasti prekanceroza i malignih tumora, ispituje, uvodi i primenjuje nove metode prevencije, dijagnostike tumora, njihovog lečenja i rehabilitacije, organizuje stručni nadzor u Institutu i u onkološkim odeljenjima i dispanzerima na teritoriji Vojvodine.
Finasira se iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u skladu sa programom koji donosi Vlada Republike Srbije.
Institut za onkologiju Vojvodine je član Organizacije evropskih instituta za onkologiju (Organisation of European Cancer Institutes). Aktuelni sertifikat članstva pogledajte ovde.

Istorijat ukratko:
Početkom 1963. godine imenuje se posebna Komisija sa zadatkom da detaljno izradi predlog organizacije Instituta za onkologiju, koja 22. 05. 1963. godine donosi odluku o organizovanju Onkološkog instituta u Novom Sadu. Tog datuma Skupština AP Vojvodine donosi naredbu o osnivanju Kliničke bolnice u Novom Sadu. U članu XI ove naredbe stoji: ”Kao posebne organizacione jedinice Kliničke bolnice obrazuju se Zavod za patološku anatomiju i Zavod za Onkologiju sa Centralnim onkološkim dispanzerom, sa smeštajem u dva manja objekta u Betaniji (t.z. paviljoni II i IV) sa ukupno 104 postelje (42 hirurgija sa reanimacijom, 41 ginekologija i 21 interno odelenje). Fakultetska uprava Medicinskog fakulteta je 22. 11. 1963. godine prihvatila predlog da se Zavod za onkologiju imenuje kao nastavna baza za praktičnu nastavu studenata medicine.
Upravni odbor Kliničke bolnice imenovao 26.02.1965. godine prve radnike Zavoda za Onkologiju i ta godina predstavlja godinu osnivanja Instituta za onkologiju Vojvodine.
Institut za onkologiju pod ovim nazivom postoji od 1981. godine
Osnivanje organizacionih jedinica Instituta je išlo ovim redom:
1965. - Interno odeljenje Instituta za onkologiju
1966. - Registar malignih neoplazmi Vojvodine
1969. - Interno odeljenje Instituta za plućne bolesti
1970. - Odeljenje za patologiju i citodijagnostiku
1971. - Centar za nuklearnu medicinu
1972. - Odseci hirurškog odeljenja dojke i abdominalne neoplazme
1977. - Interno odeljenje Instituta za onkologiju
1981. - Klinika za operativnu onkologiju
U sadašnju zgradu je useljen 1977. godine.

Broj kreveta:
239

Lokacija:

Institut za onkologiju Vojvodine se nalazi na brdašcu "Tatarsko brdo" u centru Sremske Kamenice.
Novi Sad se nalazi oko 60 km od aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu (Surčin). On je takođe veliki željeznički čvor pruga koje dolaze iz pravca Beča i Budimpešte i odlaze u pravcu Skoplja, Sofije i Atine. Kroz Novi Sad prolazi međunarodni put E5 koji vodi od Subotice do Niša, a zatim u pravcu Skoplja i Atine ili Sofije.

ORGANIZACIJA


Šematski prikaz organizacije
Instituta za onkologiju Vojvodine


Sve
Sve

Detaljnije informacije dobićete pritiskom na znak koji se nalazi ispred svake organizacione jedinice

KLINIKA ZA INTERNU ONKOLOGIJU
Direktor klinike: Prof. dr sc. med. Ivan Nikolić
Glavna sestra klinike: Andrijana Deak

Organizaciona struktura:

Odeljenje za onkološku gastroenterohepatologiju
Načelnik odeljenja: Dr sc med. Biljana Kukić
Glavna sestra odeljenja: Biljana Tadić
Odeljenje za onkohematologiju
Načelnik odeljenja: Prof. dr sc med. Lazar Popović
Glavna sestra odeljenja: Jelena Banjanin
Odeljenje za endokrine tumore i tumore dojke
Načelnik odeljenja: Prim. dr Jasna Pešić
Glavna sestra odeljenja: Dejana Antonić
Odsek za tumore mekih tkiva, kože, kostiju i glave i vrata
Šef odseka: Doc. dr sc. med. Borislava Nikolin
Glavna sestra odseka: Srđan Veselinović

Broj kreveta:
72

Lekari:

Bogdanović Bogdan, Gastroenterohepatolog
Jović Maša, Lekar opšte medicine

Kukić Biljana, Internista gastroenterohepatolog onkolog
Matovina-Brko Gorana, Internista
Nikolin Borislava, Internista onkolog
Nikolić Ivan, Internista gastroenterohepatolog
Pešić Jasna, Internista onkolog
Petrović Dragana, Internista hematolog
Petrović Nemanja, Internista
Popović Lazar, Internista
Radić Jelena, Lekar opšte medicine (na spec.)
Roganović Tatjana, Internista
Salma Svetlana, Internista onkolog
Tešanović Stana, Internista
Trifunović Jasna, Internista
Vidović Vladimir, Internista

KONSULTANT: Prof. dr Žan-Pjer Loc, Gostujući profesor Univerziteta u Novom Sadu, Upravnik klinike za onkologiju, Universite Pierr et Marie Curie (PARIS VI), GHU-Est, Hopital Tenon, 4, rue de la Chine, 75970 Paris cedex 20, France

KLINIKA ZA OPERATIVNU ONKOLOGIJU

Direktor klinike: Prof. dr sc. med. Ferenc Vicko
Glavni tehničar klinike: Marija Đaković

Organizaciona struktura:

Odeljenje za hirurgiju
Načelnik odeljenja: Prof. dr sc. med. Mlađan Protić
Glavna sestra odeljenja: Sanja Đurković
Broj kreveta odeljenja: 42
Odeljenje za ginekologiju
Načelnik odeljenja: Prof. dr sc. med. Aljoša Mandić
Glavna sestra odeljenja: Jovanka Đorđević
Broj kreveta odeljenja: 33
Odeljenje za anesteziju, intenzivnu terapiju i negu
Načelnik odeljenja: Prof. dr sc. med. Dragana Radovanović
Glavna sestra odeljenja: Dragana Đurić
Broj kreveta odeljenja: 10
Odeljenje operativnog bloka i hirurških intervencija
Načelnik odeljenja: Dr Vladimir Selaković
Glavna sestra odeljenja: Branka DŽeletović

Broj kreveta:
84

Lekari:

Bekan Adriana, Lekar opšte medicine (na spec.)
Bujdošik Marina, Anesteziolog
Đermanović Aleksandar, Hirurg
Đurić Mladen, Hirurg
Ell Fara Suzana, Anesteziolog
Golijanin Danica, Lekar opšte medicine (na spec.)
Gutić Bojana, Ginekolog
Juhas Daniel, Anesteziolog
Lađinović Dragan, Anesteziolog
Lovaš Imre, Anesteziolog
Lukić Dejan, Hirurg
Kojić Marina, Lekar opšte medicine (na spec.)
Kokanov Dunja, Lekar opšte medicine (na spec.)
Kresoja Ignjatović Milana, Hirurg
Majdevac Ivan, Hirurg
Maksimović Tamara, Lekar opšte medicine (na spec.)
Mandić Aljoša, Ginekolog
Manić Duško, Hirurg
Maričić Slobodan, Ginekolog
Mastilović Katarina, Ginekolog onkolog
Milošević Miloš, Lekar opšte medicine (na spec.)
Mihalek Nora, Lekar opšte medicine (na spec.)
Nađ Gabrijel Stefan, Lekar opšte medicine (na spec.)
Patarica-Huber Eržebet, Anesteziolog
Patrnogić Aleksandar, Hirurg
Plzak Aleksandar, Hirurg
Popovicki Milica, Anesteziolog
Popović Marina, Ginekolog
Protić Mlađan, Hirurg
Radovanović Dragana, Anesteziolog
Radovanović Zoran, Hirurg
Ranisavljević Milan, Hirurg
Samardžić Gordana, Anesteziolog
Selaković Vladimir, Hirurg
Skeledžija-Mišković Sanja, Anesteziolog
Stevanović Nemanja, Lekar opšte medicine (na spec.)
Šipka Aleksandar, Lekar opšte medicine (na spec.)
Škorić-Jokić Svetlana, Anesteziolog
Tatić Milanka, Anesteziolog
Vicko Ferenc, Hirurg
Vukoje Jelena, Anesteziolog
Zahorjanski Sanja, Lekar opšte medicine (na spec.)

KLINIKA ZA RADIOLOŠKU TERAPIJU

Upravnik klinike: Dr Dejana Savić
Glavna sestra klinike: Marija Basta

Organizaciona struktura:

Odeljenje ležećih bolesnika
Načelnik odeljenja: Mr sc med. dr Branislav Đuran
Glavna sestra odeljenja: Stanušić Radosava
Odeljenje za radijacionu onkologiju
Načelnik odeljenja: Asist. dr sc med. Olivera Ivanov
Glavni radiološki tehničar odeljenja: Slađana Tomić
Odeljenje za medicinsku fiziku
Načelnik odeljenja: Prof. dr sc fiz. Borislava Petrović


Broj kreveta:
81

Lekari:
Aničić Nataša, Lekar opšte medicine
Aranđelović Dragan, Radiolog
Bojović Marko, Lekar opšte medicine
Bokorov Bojana, Radiolog
Bugarčić Biljana, Radiolog
Đan Igor, Lekar specijalista radijacione onkologije
Đuran Branislav, Radiolog
Ivanov Olivera, Lekar specijalista radijacione onkologije
Jarić Sanja, Lekar opšte medicine
Jovin Sofija, Lekar specijalista radijacione onkologije
Koprivica Ivan, Lekar opšte medicine (na spec.)
Latinović Miroslav, Radiolog onkolog
Ličina Jelena, Lekar specijalista radijacione onkologije
Mitrić Ašković Milana, Lekar specijalista radijacione onkologije
Novaković Mićo, Lekar opšte medicine
Novaković Nemanja, Lekar opšte medicine
Nikolić Daliborka, Lekar opšte medicine
Radomir Isidora, Lekar opšte medicine
Rakin Milijana, Lekar opšte medicine
Savić Dejana, Radiolog
Stančić Zoran, Radiolog
Tešanović Dušanka, Radiolog
Vasiljev Sanja, Lekar specijalista radijacione onkologije

Fizičari:
Baucal Milutin, diplomirani fizičar, Specijalista medicinske fizike
Golubovac Nemanja, diplomirani fizičar
Gencel Ivan, diplomirani fizičar
Marjanović Milana, diplomirani fizičar
Moravčević Jelena, master fizičar
Papić Mirjana, master fizičar
Petrović Borislava, diplomirani fizičar, Specijalista medicinske fizike
Rutonjski Laza, diplomirani fizičar, Specijalista medicinske fizike, doktor nauka
Tot Arpad, diplomirani fizičar, doktor nauka
Čudić Ozren, diplomirani fizičar, Specijalista medicinske fizike

CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU

Upravnik centra: Prof. dr sc med. Jasna Mihailović
Glavna tehničar centra: Marko Vasiljević

Organizaciona struktura:

Odsek za dijagnostiku i PET/CT
Odsek za terapiju

Broj kreveta:
2

Lekari:

Cimbaljević Vanja, Lekar specijalista nuklearne medicine
Lučić Silvija, Lekar specijalista nuklearne medicine
Matovina Emil, Lekar specijalista nuklearne medicine
Mihailović Jasna, Lekar specijalista nuklearne medicine
Peter Andrea, Lekar specijalista nuklearne medicine
Roganović Jelena, Lekar specijalista nuklearne medicine
Srbovan Dolores, Lekar specijalista nuklearne medicine
Stojanović Dragana, Lekar opšte medicine (na spec.)

CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU

Upravnik centra: Doc. dr sc med. Nataša Prvulović Bunović
Glavni radiološki tehničar centra: Ljilja Dedić

Organizaciona struktura:

Odsek za UZ, mamografiju i radiološke interventne procedure
Šef odseka: Prof. dr sc med. Viktorija Vučaj-Ćirilović
Glavni radiološki tehničar odseka: Danijela Erić
Odsek za MR dijagnostiku
Šef odseka: Mr sc med. Oto Ađić
Glavni radiološki tehničar odseka: Bojan Stojkečić
Odsek za CT dijagnostiku
Šef odseka: Dr Dejan Kozarski
Glavni radiološki tehničar odseka: Goran Elez

Lekari:
Ađić Oto, Lekar specijalista radiologije i nuklearne medicine
Anđelić Nikola, Lekar opšte medicine (na spec.)
Boban Jasmina, Lekar specijalista radiologije
Dragičević Dušan, Lekar specijalista radiologije
Ivošević Kristina, Lekar opšte medicine (na spec.)
Ilić Tanja, Lekar specijalista radiologije
Kozarski Dejan, Lekar specijalista radiologije
Kozić Duško, Lekar specijalista radiologije
Lučić Miloš, Lekar specijalista radiologije
Nosek Igor, Lekar opšte medicine (na spec.)
Petrović Danka, Lekar specijalista radiologije
Petrović Sonja, Lekar opšte medicine (na spec.)
Polak Kristina, Lekar specijalista radiologije
Prvulović Bunović Nataša, Lekar specijalista radiologije
Ragaji Aleksandar, Lekar specijalista radiologije
Spirovski Milena, Lekar specijalista radiologije
Stojanoski Stefan, Lekar opšte medicine (na spec.)
Šćepanović Bojana, Lekar specijalista radiologije
Vuković Miloš, Lekar opšte medicine (na spec.)
Vučaj-Ćirilović Viktorija, Lekar specijalista radiologije

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Upravnik službe: Prof. dr sc med. Svetlana Popović-Petrović
Glavni tehničar službe: Svetislav Hemun

Organizaciona struktura:

Odsek za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i EMNG dijagnostiku
Kabinet za psihoonkološku rehabilitaciju i kvalitet života

Lekari:
Popović-Petrović Svetlana, Fizijatar
Nedeljković Miroslav, Fizijatar
Dedić Dajana, Lekar opšte medicine (na spec.)
Fizioterapeuti:
Hemun Svetislav, Strukovni fizioterapeut
Đumić Marijana, Strukovni fizioterapeut
Babić Mirjana, Fizioterapeut
Psiholozi:
Kovač Aleksandra, Master psiholog
Zelić Kozomora Ivana, Master psiholog
Socijalni radnik:
Zlojutro Liljana

SLUŽBA ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Upravnik službe: Prof. dr sc med. Tatjana Ivković-Kapicl
Glavni tehničar službe: Dragana Blanuša

Organizaciona struktura:

Odeljenje za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju
Načelnik odeljenja: Doc. dr sc med. Nenad Šolajić
Odeljenje za molekularnu biohemiju sa hematološkom i i imunobiološkom laboratorijom
Načelnik odeljenja: Dr Đurđa Dugandžija

Lekari:

Bošković Biljana, Lekar opšte medicine (na spec.)
Dugandžija Đurđa, Lekar specijalista kliničke biohemije
Ivković-Kapicl Tatjana, Patolog
Nikin Zoran, Patolog
Popović Milan, Lekar opšte medicine (na spec.)
Radovanović Bojan, Lekar opšte medicine (na spec.)
Stanulović Nevena, Lekar opšte medicine (na spec.)
Stojiljković Bratislav, Patolog
Šolajić Nenad, Patolog
Vasiljević Tijana, Patolog

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Upravnik službe: Prof. dr sc med. Tihomir Dugandžija

Lekari:
Dugandžija Tihomir, Epidemiolog

SLUŽBA POLIKLINIKE

Upravnik službe: Dr Bodlović-Kladar Milka
Glavna sestra službe: Sandra Spajić

Organizaciona struktura:
Odeljenje za specijalističko-konzilijarne preglede
Dnevna bolnica

Lekari:

Bodlović-Kladar Milka, Internista-onkolog
Bošković Milošević Biljana, Lekar opšte medicine (na spec.)
Kolarov-Bjelobrk Ivana, Internista onkolog
Kolović Nemanja, Lekar opšte medicine (na spec.)
Litavski Jelena, Lekar opšte medicine (na spec.)
Popović Jelena, Lekar opšte medicine (na spec.)
Popović Maja, Internista
Vranković Bojana, Internista
Nađ Ilinka, Neuropsihijatar

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANJE, EVALUACIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU

Upravnik službe: Dr Tatjana Tamaš

Organizaciona struktura:
Odsek za organizaciju, planiranje i evaluaciju
Odsek za kontrolu i unapređenje kvaliteta

Lekar:
Tamaš Tatjana, Lekar specijalista u javnom zdravlju

SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST

Načelnik službe: Maja Ilić, diplomirani farmaceut
Glavni farmaceutski tehničar: Bosiljka Botić

SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

Organizaciona struktura:
Centar za istraživačke studije i naučno-istraživački rad
Klinička ispitivanja imaju za cilj da utvrde kliničke i farmakološke efekte ispitivanog leka – njegove moguće neželjene efekte, podnošljivost i efikasnost. Saradnik za klinička istraživanja je zadužen za pripremu i praćenje postupaka i protokola, proverava usklađenost istraživanja sa protokolom, prati kliničke aktivnosti, vodi evidenciju i komunicira sa svim internim i eksternim učesnicima tokom trajanja kliničkog istraživanja.
Centar za KME (kontinuiranu medicinsku edukaciju)
U okviru Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju medicinska sestra –edukator organizuje, rukovodi i koordinira rad svih vidova kontinuirane edukacije i usavršavanja medicinskih tehničara, organizuje i prati stručno obučavanje novozaposlenih i daje predloge o primeni savremenih metoda u pružanju zdravstvene nege, vodi evidenciju i izdaje sertifikate o realizovanim aktivnostima u skladu sa pravilnicima i procedurama i podnosi izveštaje relevantnim internim i eksternim organima i službama.

Archive of Oncology je nacionalni naučni časopis koji objavljuje radove u oblasti onkologije od 1993. godine. Osnivač, vlasnik i izdavač časopisa je Institut za onkologiju Vojvodine. Kao rezultat stalnog unapređenja kvaliteta naučnog sadržaja, uvođenja najsavremenijih standarda u izdavanju naučnih časopisa, tehničkog kvaliteta izdanja i savremenog dizajna Archive of Oncology je postao prepoznatljiv u nacionalnim, ali i međunarodnim okvirima. Međunarodnoj vidljivosti časopisa značajno je doprinelo indeksiranje u uglednim međunarodnim bazama časopisa.

SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Načelnik službe: Ljiljana Milojević, dipl. ekonomista

Organizaciona struktura:
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
Odsek za pravne, opšte i kadrovske poslove
Odsek za poslove nabavke
Odsek interne kontrole

SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE

Načelnik službe: imenovanje u toku

Organizaciona struktura:
Odsek za računarski vođenu tehnološki naprednu medicinsku opremu i informacione sisteme
Odsek za funkcionalnost tehnološki napredne medicinske opreme
Odsek za higijenu
Odsek za interni transport pacijenata
Odsek za arhivu

UPRAVA

Direktor
Prof. dr Zoran Radovanović


Pomoćnik direktora za medicinsku delatnost, strateška pitanja i razvoj
Prof. dr Jasna Trifunović


Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost
Prof. dr Tihomir Dugandžija


Pomoćnik direktora za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
Ljiljana Stanikić, dipl. ecc.


Pomoćnik direktora za tehnička i operativna pitanja
Dubravka Striber-Devaja, dipl.ing.el-masterGlavna sestra Instituta
Alkica Topić, strukovna medicinska sestra
UPRAVNI I NADZORNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR

Predsednik
Dr Dijana Kolundžić, doktor medicine, DZ Novi Sad, Služba opšte medicine
Članovi:
1. Dr Jovanka Radikin, doktor medicine, DZ Novi Sad u Futogu
2. Dr Teodora Bagi, doktor medicine, specijalista interne medicine
3. Dr Svetlana Škorić-Jokić, doktor medicine, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Institut za onkologiju Vojvodine
4. Dr Ilinka Nađ, doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije, Institut za onkologiju Vojvodine

NADZORNI ODBOR

Predsednik
Dr Milica Živaljević, doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika-Železnice Srbije-Signal u Novom Sadu
Članovi:
1. Dr Milica Gojković, doktor medicine, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, Opšta bolnica u Vrbasu
2. Branislava Nedeljković, dipl. ekonomista, Skupština grada, Gradska uprava za zdravstvo Novi Sad
3. Dr Aleksandar Plzak, doktor medicine, specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju Vojvodine
4. Dr Tatjana Roganović, doktor medicine, specijalista interne medicine, Institut za onkologiju Vojvodine

STRUČNA TELA

STRUČNI SAVET

Predsednik
Prof. dr Jasna Trifunović
Članovi:
1. Prof. dr Svetlana Popović-Petrović
2. Dr Dejana Savić
3. Doc. dr Nenad Šolajić
4. Dr Vladimir Selaković


ETIČKI ODBOR

Predsednik
Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović, Institut za onkologiju Vojvodine
Članovi:
1. Prof. dr Lazar Popović, Institut za onkologiju Vojvodine
2. Prof. dr Aljoša Mandić, Institut za onkologiju Vojvodine
3. Prof. dr Dragana Radovanović, Institut za onkologiju Vojvodine
4. Prof. dr Silvija Lučić, Institut za onkologiju Vojvodine
5. Dr biohem. sci. Višnja Bogdanović, dipl. biolog-hemičar, Institut za onkologiju Vojvodine
6. Prof. Borislava Petrović, dipl. fizičar-specijalista medicinske fizike, Institut za onkologiju Vojvodine


KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA

Predsednik
Prim. dr sc. med. Jasna Pešić
Zamenik predsednika
Doc. dr Ivana Kolarov-Bjelobrk
Članovi:
1. Dubravka Striber-Devaja, dipl. inž. el. - master
2. Prof. dr Tihomir Dugandžija
3. Sava Marjanov, dipl. ekonomista
4. Dr Tatjana Tamaš
Zamenici članova:
1. Ljiljana Mitričević, dipl. ekonomista
2. Spec. med. gen. Slavica Šolajić

DELATNOST

HIRURGIJA
Hirurgija je najstariji način lečenja koji se primenjuje na preko 50% pacijenata samostalno ili u kombinaciji sa hemioterapijom i/ili radioterapijom.
Operacije:
Dojke (mastektomija, poštedne operacije, SN biopsije, rekonstrukcije dojke); Abdominalna hirurgija (kolorektalna, hirurgija želuca, duodenuma, tankog creva, jetre, pankreasa), Endokrina hirurgija (štitasta i paraštitasta žlezda); Opšte hirurške procedure (hirurgija žučne kese, hernije, hemoroidi, biopsije promena na koži...)
Način izvođenja:
Klasična i laparoskopska hirurgija, sa opštom, regionalnom i kombinovanom (epiduralna, spinalna i kaudalna) anestezijom

GINEKOLOGIJA
Ginekologija primenjuje 2 vrste terapije: hiruršku (najčešće) i hemioterapiju (najčešće kao kombinovana terapija sa hirurškom), samostalnu ili u kombinaciji sa radioterapijom.
Operacije:
Ginekološka (vulva, vagina, grlić materice, telo materice, endomatrijum, jajnik i jajovodi)
Način izvođenja:
Klasična i laparaskopska hirurgija, sa opštom anestezijom

ANESTEZIJA I INTENZIVNA NEGA
Anestezija i intenzivna terapija i nega predstavljaju segment novog, modernog koncepta tzv. perioperativne medicine, koji obuhvata preoperativnu pripremu pacijenata za hiruršku intervenciju, optimizaciju opšteg stanja teških onkoloških pacijenata, sa ciljem da se stvore preduslovi da se i najteži onkološki pacijenti pripreme za hiruršku intervenciju. Godišnje se izvede oko 2500 opštih anestezija i nešto više od 500 anestezija, analgosedacija i drugih intervencija iz domena rada anesteziologa van operacione sale. Postoperativna terapija i nega pacijenata, bilo zbog mutilantnosti operacija, bilo zbog neophodnog monitoringa, uz terapiju postoperativnog bola, odvija se na Odseku za intenzivnu terapiju i negu.
Osoblje Odeljenje za anesteziju, intenzivnu terapiju i negu obavlja opštu anesteziju, proceduralnu sedaciju i analgeziju i van operacione sale, za različite dijagnostičke i terapijske procedure na drugim Odeljenjima Instituta (Centar za radijacionu onkologiju: brahiterapija, Endoskopski kabinet).
U okviru Poliklinike Instituta funkcionišu Anesteziološ ambulanta i Ambulanta za terapiju kancerskog bola.

INTERNA ONKOLOGIJA
Interna onkologija je jedna od grana (zajedno sa hirurgijom, ginekologijom i radiologijom) koja daje multidisciplinarni tim za terapiju raka, a zadužena je prevashodno za dijagnostiku, sistemsko lečenje i praćenje onkoloških bolesnika.
Procedure:
Endoskopska dijagnostika (gastroskopija i kolonoskopija sa biopsijom, interventne endoskopske procedure zaustavljanje krvarenja i elektroresekcije polipa, endoskopski ultrazvuk), abdominalne punkcije - dijagnostičke i terapijske. Sistemska terapija (mono i složena hemioterapija, biološka terapija za ležeće i ambulantne pacijente), hormonalna terapija, imunoterapija, biopsija kostiju, sternalna punkcija, transplatacija autologne periferne matične ćelije

RADIOTERAPIJA
Radioterapija je deo multidisciplinarnog tima za terapiju raka zajedno sa hirurgijom, ginekologijom i internom onkologijom). Zračna terapija se koristi u lečenju malignih i benignih tumora bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim vidovima lečenja (hirurgija, hemioterapija). Koristi visokoenergetsko zračenje sa ciljem da se unište ćelije tumora. Klinika za radiološku terapiju ima Odeljenje ležećih bolesnika i Službu za radijacionu onkologiju: Odeljenje za visoko voltažnu terapiju i Odeljenje za brahiterapiju. U okviru odeljenja za visokovoltažnu terapiju Klinika poseduje 4 linearna akceleratora: Varian 600dbx, Varian 2100C i 2 Elekta Versa HD. Takođe ima CT za planiranje zračne terapije i simulator za obradu pacijenata za zračnu terapiju. Procedure koje se trenutno primenjuju su: konvencionalna tehnika i konformalna tehnika. U planu je unapređenje postojećih tehnika i implementacija intenzitet modulisane terapije - IMRT, VMAT. Odeljenje za brahiterapiju obrađuje primarno pacijente sa ginekološkim tumorima, ali i pacijente sa karcinomom pluća što našu ustanovu izdvaja kao jedinstvenu u zemlji. U toku rada primenjuje se obrada pacijenata mulažama. Odeljenje ležećih pacijenata ima kapacitet od 81 kreveta. Radijaciono-onkološka ambulanta koja se nalazi u sklopu Dnevne bolnice Instituta za onkologiju Vojvodine je zadužena za prijem pacijenata na hospitalno i ambulantno lečenje ali i prijem pacijenata za obradu za radiološku terapiju. Na klinici za radiološku terapiju zaposleno je 19 lekara, 10 fizičara, 31 tehničar, 25 medicinskih sestara, 1 modelar, 1 pomoćni radnik. U radijaciono-onkološkoj ambulanti radi 5 medicinskih sestara i 2 administrativna radnika.
Radioterapija koristi visoke doze visokoenergetskih zračenja sa ciljem da se unište ćelije tumora. Radioterapija se koristi u lečenju malignih i benignih tumora, bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim vidovima lečenja (hirurgija, hemioterapija). Zračna terapija je lokalni način lečenja jer njen učinak zavisi od sposobnosti apsorpcije jonizujućeg zračenja od strane ozračenog tela. Smatra se da na oko 50% pacijenata primenjuje radiološka terapija bilo kao osnovni vid terapije ili kao deo diferentovanog onkološkog tretmana. Adjuvantna radioterapija se primenjuje kao radioterapije nakon hirurškog tretmana. Neoadjuvantna radioterapija se primenjuje kao radiološki tretman pre hirurškog lečenja radi smanjenja tumora ili zaustavljanja njegovog rasta. Kurativna radioterapija se primenjuje kao jedini vid onkološkog tretmana. Palijativna radioterapija se primenjuje radi olakšavanja simptoma uzrokovanih tumorskim procesom.

NUKLEARNA MEDICINA:
Nuklearna medicina ima veliki značaj u dijagnostici tumora i terapiji korišćenjem radioaktivnih izotopa.
Procedure dijagnostičke:
Scintigrafija sa 99mTc, 131I i 18F-FDG (celog tela, štitaste žlezde, skeleta, pluća, miokarda, pljuvačnih žlezda, jetre i endokrinih tumora), PET/CT scintigrafije, ultrazvuk štitaste žlezde, testovi: hormoni štitaste žlezde, antitela, tumorski markeri za karcinom štitaste žlezde, test fiksacije
Procedure terapijske:
Korišćenje radioaktivnog joda 131I za lečenje karcinoma štitaste žlezde

IMIDŽING DIJAGNOSTIKA
Imidžing dijagnostika predstavlja najsavremeniji način dijagnostikovanja bolesti, a posebno je značajan u dijagnostikovanju raka, bilo da se radi o primarnim lokalizacijama ili udaljenim metastazama.
Procedure:
Magnetna rezonanca MR (celog tela, glave, kičmenog stuba, dojki, grudnog koša, abdomena, karlice, gornjih i donjih ekstremiteta, koštano-zglobnog sistema), kompjuterizovana tomografija CT (glave, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice, gornjih i donjih ekstremiteta, koštano-zglobnog sistema), in vivo MR spektroskopija, pozitron emisiona tomografija PET/CT (celog tela), mamografija, ultrazvučni pregled
Više o PET - pozitron emisionoj tomografiji pročitajte ovde (205K)


FIZIKALNA MEDICINA I TERAPIJA
Fizikalna medicina i rehabilitacija onkoloških pacijenata ima veliku uloga u poboljšanju kvaliteta života kod obolelih od raka.
Procedure:
Rehabilitacija i fizioterapija onkoloških pacijenata svih lokalizacija malignih bolesti, tretman fizijatriskih stanja kod pacijenata sa malignim bolestima, EMNG dijagnostika. Rad sa pacijentima: ambulantni rad i sa hospitalnim pacijentima preko konsultativnih pregleda.
Metode:
Kineziterapija, crenažna masaža, presoterapija, TENS, akupunktura, eletroakupunktura, radna terapija, krioterapija, edukacija pacijenata

PATOLOGIJA
Patologija je neophodna za definisanje terapije u onkologiji, u smislu određivanja precizne dijagnoze na osnovu mikroskopske analize histoloških (biopsijskih i operativnih) uzoraka i citoloških preparata.
Procedure:
Ex tempore biopsija, patohistološka i citološka dijagnostika, molekularna dijagnostika na tkivnim i drugim uzorcima.
Oprema:
Mikroskopi, tkivni procesori, uređaj za automatsko bojenje pločica, aparat za kalupljenje isečaka, mikrotomi, makrotom, kriotom, sistem za qPCR
Metode:
Histohemija, imunohistohemija, CISH i SISH, morfometrija, ledeni rezovi, veliki rezovi, autopsija, qPCR dokazivanje KRAS, NRAS, BRAF, EGFR mutacija

EKSPERIMENTALNA ONKOLOGIJA
Značaj eksperimetalne onkologije se ogleda u dijagnostici (laboratorijskim testovima) i istraživanjima.
Klinički testovi :
Određivanje antitela u serumu protiv Chlamydia trachomatis i Helikobacter pylori analiza hromozomskih aberacija, test izmene sestrinskih hromatida (SCE), test mikronukleusa - ispitivanje oštećenja DNK lica profesionalno izloženih fizičkim i hemijskim agensima, qPCR detekcija mutacija na genima KRAS, NRAS, BRAF, EGFR kod pacijenata sa karcinomima debelog creva, malignog melanoma i nesitnoćelijskog karcinoma pluća.
Oprema:
Oprema za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu proteina i DNK, oprema za održavanje ćelijskih kultura (inkubatori, horizontalna laminarna komora).

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Laboratorijska dijagnostika je neophodan segment u svim dijagnostičko-terapijskim procedurama.
Laboratorijske analize:
Hematološke (kompletna krvna slika, diferencijalna krvna slika, broj leukocita...), koagulacija (protrombinsko vreme, atest trombin, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme...), biohemijske (glukoza, urea, alkalna fosfataza...), imunonološke, tumorski markeri (CEA, CA 15-3, AFP...), protočna citometrija (imunofenotipizacija) i spektrofotometrijske metode (cirkulišući imunokompleks...).
Oprema:
Hematološki brojači, koagulometar, biohemijski analizatori, elektrolitni analizator, imunoanalizatori, sistem za protočnu citometriju, mikroskopi, spektrofotometar, sistem za PCR detekciju HPV (Human Papiloma Virus).

EPIDEMIOLOGIJA
Epidemiologja ima zadatak da registruje novootkrivena maligna oboljenja na Institutu i u Vojvodini, kao i da vodi bolnički registar.
Procedure:
Vođenje pokrajinskog registar malignih neoplazmi, vođenje bolničkog registra, izrada statističkih izveštaja o malignim oboljenjima. Takođe je zadužena za prevenciju bolničkih infekcija.

PSIHIJATRIJSKO I PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE I PODRŠKA
Ima zadatak da poboljša kvalitet života kod obolelih od malignih bolesti.
Procedure:
Psihodijagnostika, psihoterapija, psihološko savetovanje i razgovor

ŠTA LEČIMO

RAK (ZLOĆUDNI TUMORI)
Rak usne duplje
Rak jezika
Rak pljuvačnih i parapljuvačnih žlezda
Rak ždrela
Rak jednjaka
Rak grkljana
Rak želuca
Rak tankog creva
Rak debelog creva
Rak rektuma
Rak jetre
Rak žučne kese i i žučnih kanala
Rak gušterače
Rak kostiju
Rak kože
Rak mekih tkiva
Rak dojke
Rak vagine
Rak vulve
Rak tela materice
Rak grlića materice
Rak jajnika
Rak jajovoda
Rak prostate
Rak testisa
Rak bubrega
Rak mokraćne bešike
Rak mozga
Rak štitaste žlezde
Nehočkinovi limfomi
Hočkinovi limfomi
Multipli mijelom
Leukemija
 
RAK IN SITU
Rak IN SITU raznih organa

DOBROĆUDNI TUMORI
Dobroćudni tumori štitaste žlezde
Dobroćudni tumori dojke
Dobroćudni tumori ženskih polnih organa
Dobroćudni tumori kože
Dobroćudni tumori mekih tkiva
Dobroćudni tumori želuca
Dobroćudni tumori gušterače
Dobroćudni tumori jetre
Dobroćudni tumori ostalih organa trbušne duplje

OSTALE BOLESTI
Oboljenja štitaste žlezde
Hernije (kile)
Oboljenja žučne kese (kamen, zapaljenja,...)
Oboljenja organa za varenje (želudac, creva,...)
Oboljenja dojke
Oboljenja ženskih polnih organa
Oboljenja limfnih čvorova

AKREDITACIJA


Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodeljuje Sertifikat o akreditaciji broj R1-131-09/2022 Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica čime stiče akreditaciju na period od sedam godina od maja 2022. do maja. 2029. godine.

Sertifikat akreditacije
broj R1-131-09/2022


Dani akreditacije su u periodu 12. - 14. aprila 2022. godine.

Poster Dana akreditacije


Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodeljuje Sertifikat o akreditaciji broj A-131-09/2015 Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica čime stiče akreditaciju na period od sedam godina od maja 2015. do maja. 2022. godine.

Sertifikat akreditacije
broj A-131-09/2015

Dani akreditacije su bili u periodu 19. - 22. aprila 2015. godine.

Poster Dana akreditacije


INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija