INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA O Institutu: Misija, Vizija, Osnovne vrednosti i principi
O nama Izvod iz kućnog reda Uprava Upravni i nadzorni odbor Organizacija Stručna tela Delatnost Šta lečimo Akreditacija Obrazovna delatnost Istraživanja Projekti Izdavaštvo Škola MRI Studenička Akademija Kulturni događaji za naše pacijente Donacije Logo i Foto

MISIJA, VIZIJA, OSNOVNE VREDNOSTI I PRINCIPI INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

MISIJA

Institut za onkologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije, koja pruža onkološke zdravstvene usluge kako na sekundarnom, tako i tercijarnom nivou i sprovodi obrazovne i istraživačke aktivnosti iz oblasti onkologije.

Program sveobuhvatnog lečenja onkoloških oboljenja na našem Institutu, koji je referentna zdravstvena ustanova na teritoriji Vojvodine i nastavna baza Univerziteta u Novom Sadu, sadrži sledeće oblasti:
prevenciju i rano otkrivanje,
dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju,
se sprovodi kroz bolnički informacioni sistem (BIRPIS) i hospitalni registar Instituta za onkologiju Vojvodine,
istraživanje i obrazovanje.

Institut za onkologiju Vojvodine integriše medicinsku edukaciju i naučna istraživanja u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada, u skladu sa standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine.
Timskim radom, uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa neprekidno težimo postizanju visokog stepena zadovoljstva - i naših pacijenata kao korisnika usluga i zaposlenih kao pružaoca usluga, uz istovremeno smanjenje rizika od nastanka neželjenih posledica.

Cilj kojem neprestano stremimo jeste postizanje najviših mogućih standarda u pružanju najšireg spektra visokokvalitetne zdravstvene zaštite svima kojima je zdravlje ugroženo malignom bolešću, u svim segmentima rada Instituta za onkologiju Vojvodine.

Naša misija je promocija stručnosti i humanog odnosa prema čoveku, uz primenu savremenih medicinskih i informaciono-komunikacionih tehnologija i uz poštovanje etičkih principa i kodeksa, kroz sprovođenje aktivnosti usklađenih sa nacionalnom zdravstvenom politikom.

VIZIJA

Institut za onkologiju Vojvodine stremi tome da, na bazi dugogodišnjeg iskustva, stalnog razvoja, ulaganja u kadrove i najsavremeniju opremu zadrži poziciju jednog od najvažnijih centara u oblasti onkologiju i bude jedna od najuspešnijih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji.

Timski rad zaposlenih, zadovoljstvo I motivacija na poslu, stvaranje osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene, a kroz dostizanje najvišeg nivoa stručnosti i kvaliteta u pravovremenom i maksimalno individualizovanom pružanju usluga zdravstvene zaštite obolelima od malignih bolesti su ideje vodilje u našem kontinuiranom razvoju.

Strateško opredeljenje uprave Instituta je podrška I ulaganje u naučnoistraživački rad i povezivanje sa drugim onkološkim centrima I obrazovnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Izgradnja savremene, efikasne, akreditovane zdravstvene ustanove, koja svoj rad obavlja po najvišim standardima medicinske struke uz primenu modernih informacionih tehnologija i sistema, unapređujući zdravlje i poboljšavajući kvalitet života obolelih, predstavlja glavni pravac našeg delovanja.

OSNOVNE VREDNOSTI I PRINCIPI

Posvećenost i briga o svakom pacijentu:
kroz pružanje savremenih, kvalitetnih i pravovremenih dijagnostičkih i terapijskih usluga, na najbolji mogući i maksimalno individualizovan i pacijentu prilagođen način, od strane stručnog, edukovanog i kompetentnog kadra;
kroz poštovanje svih prava pacijenta, odsustvo bilo kakve vrste diskriminacije, a na takav način da pacijent u svakom pojedinačnom koraku u procesu rada dobija potvrdu poštovanja vlastitog integriteta i bezbednosti.
kroz primenu savremenih principa u procesu zdravstvene nege (monitoring zdravstvene nege i u elektronskoj formi).

Stručnost i izvrsnost u radu i pružanju usluga zdravstvene zaštite:
kroz postavljanje visokih standarda u pružanju usluga zdravstvene zaštite i neprestano unapređenje kvaliteta rada, koji proističu iz spremnosti Instituta za onkologiju Vojvodine da omogući kontinuiranu edukaciju zaposlenih, kao i njihove sposobnosti da nove i unapređene tehnike i metode dijagnostike i lečenja usvoje i primene.

Stvaranje osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene:
kroz izjednačavanje važnosti stvaranja osećaja sigurnosti sa kvalitetom usluga i visokim standardima u pružanju usluga zdravstvene zaštite, što se obezbeđuje stručnim, odgovornim i posvećenim odnosom prema pacijentu, dok se međusobni odnosi zaposlenih zasnivaju na toleranciji, uvažavanju i pravednosti, te negovanju timskog pristupa radu. Težište je na bezbednosti pacijenata i zaposlenih koja se, između ostalog, postiže neizostavnim sleđenjem predviđenih procedura u svim segmentima rada na Institutu za onkologiju Vojvodine.

Visok nivo očuvanja životne sredine:
sav dijagnostičko-terapijski rad na Institut za onkologiju Vojvodine, kao i svi prateći procesi neophodni za funkcionisanje zdravstvene ustanove odvijaju se tako da se ni na koji način ne ugrožava prirodno okruženje u kojem se Institut za onkologiju nalazi.MISIJA I VIZIJA
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija