INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA O Institutu: Misija, Vizija, Osnovne vrednosti i principi
O nama Izvod iz kućnog reda Uprava Upravni i nadzorni odbor Organizacija Stručna tela Delatnost Šta lečimo Akreditacija Obrazovna delatnost Istraživanja Projekti Izdavaštvo Škola MRI Studenička Akademija Kulturni događaji za naše pacijente Donacije Logo i Foto

MISIJA, VIZIJA, OSNOVNE VREDNOSTI I PRINCIPI INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

MISIJA

Institut za onkologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije, koja pruža onkološke zdravstvene usluge kako na sekundarnom, tako i tercijarnom nivou i sprovodi obrazovne i istraživačke aktivnosti iz oblasti onkologije.
Program sveobuhvatnog lečenja onkoloških oboljenja na našem Institutu, koji je referentna zdravstvena ustanova na teritoriji Vojvodine i nastavna baza Univerziteta u Novom Sadu, sadrži sledeće oblasti:
prevenciju i rano otkrivanje,
dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju,
evidenciju koja se sprovodi kroz populacioni registar, odnosno kroz hospitalni registar Instituta za onkologiju Vojvodine,
istraživanje i obrazovanje.
Institut za onkologiju Vojvodine integriše medicinsku edukaciju i naučna istraživanja u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada, u skladu sa standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine.
Timskim radom, uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa neprekidno težimo postizanju visokog stepena zadovoljstva naših pacijenata, to jest korisnika usluga i zaposlenih, to jest davalaca usluga, uz istovremeno smanjenje rizika od nastanka neželjenih posledica.
Cilj kojem neprestano stremimo jeste postizanje najviših mogućih standarda u pružanju najšireg spektra visokokvalitetne zdravstvene zaštite svima kojima je zdravlje ugroženo malignom bolešću, ali i u svim drugim segmentima rada Instituta za onkologiju Vojvodine, kroz upoznavanje svakog zaposlenog sa strategijom i kroz vrednovanje inicijative svakog od učesnika u radu.
Naša misija je promocija stručnosti i humanog odnosa prema čoveku, uz primenu savremenih medicinskih i informaciono-komunikacionih tehnologija i uz poštovanje etičkih principa i kodeksa, kroz sprovođenje aktivnosti usklađenih sa nacionalnom zdravstvenom politikom.

VIZIJA

Institut stremi tome da na bazi dugogodišnjeg iskustva, zadrži poziciju važnog nacionalnog centra u oblasti onkologije i najznačajnijeg centra u oblasti dijagnostičkog i molekularno-hibridnog imidžinga, uz stvaranje osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene, a kroz dostizanje najvišeg nivoa stručnosti i kvaliteta u pravovremenom i maksimalno individualizovanom pružanju usluga zdravstvene zaštite obolelima od malignih bolesti, te uz maksimalnu koordinaciju i sinhronizaciju svih onkoloških službi na teritoriji Vojvodine i saradnju sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije.

Naše opredeljenje je multidisciplinarni pristup u lečenju i efikasan timski rad, uspeh u profesionalnom i naučnoistraživačkom radu, povezivanje sa drugim onkološkim centrima u zemlji, saradnja sa sličnim institucijama u Evropi i širom sveta.

Izgradnja savremene, efikasne, akreditovane zdravstvene ustanove, korišćenjem svih raspoloživih resursa, koja svoj rad obavlja po najvišim standardima medicinske struke uz primenu savremenih informacionih tehnologija i sistema unapređujući zdravlje i poboljšavajući kvalitet života naših pacijenata, biće glavni pravac našeg delovanja.

OSNOVNE VREDNOSTI I PRINCIPI

Posvećenost i briga o svakom pacijentu:
kroz pružanje savremenih, kvalitetnih i pravovremenih dijagnostičkih i terapijskih usluga, na najbolji mogući i maksimalno individualizovan i pacijentu prilagođen način, od strane stručnog, edukovanog i kompetentnog kadra;
kroz poštovanje svih prava pacijenta, odsustvo bilo kakve vrste diskriminacije, a na takav način da pacijent u svakom pojedinačnom koraku u procesu rada dobija potvrdu poštovanja vlastitog integriteta i bezbednosti.

Stručnost i izvrsnost u radu i pružanju usluga zdravstvene zaštite:
kroz postavljanje visokih standarda u pružanju usluga zdravstvene zaštite i neprestano unapređenje kvaliteta rada, koji proističu iz spremnosti Instituta za onkologiju Vojvodine da omogući kontinuiranu edukaciju zaposlenih, kao i njihove sposobnosti da nove i unapređene tehnike i metode dijagnostike i lečenja usvoje i primene.

Stvaranje osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene:
kroz izjednačavanje važnosti stvaranja osećaja sigurnosti sa kvalitetom usluga i visokim standardima u pružanju usluga zdravstvene zaštite, što se obezbeđuje stručnim, odgovornim i posvećenim odnosom prema pacijentu, dok se međusobni odnosi zaposlenih zasnivaju na toleranciji, uvažavanju i pravednosti, te negovanju timskog pristupa radu. Težište je na bezbednosti pacijenata i zaposlenih koja se, između ostalog, postiže neizostavnim sleđenjem predviđenih procedura u svim segmentima rada na Institutu za onkologiju Vojvodine.MISIJA I VIZIJA
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija