INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Razno: O Telemedicini, Istorijat telemedicine, Telemedicina na Institutu, Telemedicina - časopisi
Informacioni sistem - IBPISInformacioni sistem - računarski centarInformacioni sistem - stručni skupKorisni linkovi

TELEMEDICINA

O TELEMEDICINI

TELEMEDICINA: DEFINICIJA
Telemedicina predstavlja upotrebu elektronskih komunikacionih tehnologija u obezbeđivanju i pružanju zdravstvene zaštite, edukacije i poboljšanja zdravstvene nege kada su učesnici fizički razdvojeni, odnosno telemedicinu ("lečenje na daljinu") možemo definisati kao način pružanja zdravstvenih usluga koji podrazumeva korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, odnosno prenos medicinski relevantnih informacija na daljinu uz poštovanje medicinskih i tehničko-tehnoloških standarda. Ti standardi se odnose na pribavljanje, arhiviranje, prenos i pretraživanje relevantnih medicinskih slika, video zapisa i drugih medicinskih informacija, na standardizovan kvalitet uređaja i sistema za telemedicinu, kao i na nivoe kvaliteta računarske i telekomunikacione opreme i telekomunikacionih kanale veze.
Na osnovu ovoga, samopregled dojke i samopregled testisa korišćenjem Interneta imaju sva prava da se zovu telemedicinom.

TELEMEDICINA: PODELA
Podela proističe iz načina kako se telemedicina može koristiti tako da se može govoriti o sledećim telemedicinskim servisima:
telekonsultacije (obezbeđenje daljinskog pristupa bilo medicinskim stručnjacima bilo informacijama smeštenim u elektronskim bazama znanja),
teledijagnostika (postavljanje dijagnoze pacijentu od strane lekara koji nema direktan kontakt sa pacijentom, a uz pomoć medicinskih informacija (nalaza, slika, video snimaka...),
telemonitoring (daljinsko praćenje fizioloških parametara pacijenata, najčešće kod hroničnih pacijenata koji ne zahtevaju stalan bolnički nadzor,
telenega (terapija pacijenata van fizičkih okvira zdravstene ustanove),
teleedukacija (obuka i uvežbavanje medicinskog osoblja van ustanove koja ih sprovodi, daljinski pristup bazama podataka preko telekomunikacionih kanala (Internet...).

Ako medicinu gledamo kao na specijalnosti onda primenom telemedicine na te specijalnosti dobijamo sledeću podelu:
teleradiologija (dijagnostika, edukacija...),
telepatologija (postavljanje dijagnoze, edukacija... ),
telehirurgija (robotska hirurgija upravljana daljinski od strane hirurga).
Ne postoje zapravo ograničenja da se telemedicina primeni u svim oblastima medicine.

Više o svemu ovome pročitajte u radovima sa stručnog sastanka "Telemedicina"

ISTORIJAT TELEMEDICINE

TELEMEDICINA: OD POČETAKA DO DANAS
Ideja o pružanju zdravstvenih usluga kada su lekar i pacijent fizički udaljeni seže na početak XX veka, kada su upotrebom telefona načinjeni prvi pokušaji da se dijagnoza postavi na daljinu prenosom otkucaja srca i rada pluća. Međutim do pojave telemedicine u današnjems smislu ćemo čekati do kraja prve polovine XX veka, kada je 1948. izvršen prenos radioloških slika preko telefonskih linija između Vest Čestera (West Chester) i Filadelfije u Pensilvaniji, SAD, koji su udaljeni 24 milje jedan od drugog. Na bazi tog iskustva i rada, kanadski radiolozi su kreirali prvi teleradiološki sistem 1950. godine. Tokom 80-ih, telemedicina se širi na hirurgiju, a posebno u oblasti prenosa operacija uživo. Od 1986, Internacionalne akademske telekonferencije se održavaju u hirurgiji. Po prvi put u istoriji telekomunikacija, u Odeljenju za hirurgiju, Nort Okland (North Oakland) Medicinskog centra, Pontijak, SAD 29. avgusta i 3. septembra 1996, urađen je dirigovani interaktivni prenos uživo preko Interneta. Takođe uspešan prenos onkološke operacije uživo je urađen od Pontijaka, Mičigen, do Laguna Hilsa u Kaliforniji i Buenos Airesa u Argentini. Značaj datum sa stanovišta telemedicine je i 16.septembar 1998. kada je u Odeljenju za gastrointestinalnu hirurgiju, CHU Sejnt Pjer (Saint - Pierre) u Briselu, Belgija, urađena laparaskopska operacija želuca pri čemu je hirurg bio fizički udaljen od pacijenta, a operisao je robotskim rukama koje su bile povezane za računar preko koga se upravljalo robotskim rukama. Najnoviji rezultati su prenos onkoloških operacija uživo korišćenjem Internet2, nove visoko-propusne računarske mreže sa brzinom prenosa od 2 MBps, koje su urađene 28. i 29. Septembra 1998. na Odeljenju za hirurgiju Ohio State University, Kolumbija, SAD.

Krajem XX veka telemedicina se sve više poistovećuje sa kovanicom e-health (ili eHealth) - e-zdravstvo. Iako je e-health nastao kao deo propagandne kampanje industrijskih lidera, da bi zatim bio prihvaćen od strane akademskih krugova, a naglim razvojem interneta i internet poslovanja telemedicina počela poistovećivati sa "Internet medicinom", ova dva fenomena modernog doba ipak brzo dobijaju svoja prava značenja i mesta u savremenom društvu: eHealth kao polje u kome se sažimaju medicinska informatika, medicina i biznis i koji upućuje ka medicinskim servisima i prenosu informacija putem Interneta i srodnih tehnologija; sa druge strane telemedicinu vidimo kao skup medicinskih procedura pruženih pacijentu na daljinu u cilju održanja ili poboljšanja njegovog zdravlja, ekonomski isplativih i podržanih politikom zdravstvenog osiguranja i društveno opravdanih u smislu očuvanja privatnosti pacijenta kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Danas, sa razvojem telekomunikacija i Interneta, informatičke kao i svih pratećih grana industrije, telemedicina dobija zamah koji može omeđiti samo budućnost i kosmička istraživanja.

TELEMEDICINA NA INSTITUTU


TELEMEDICINA NA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE: RAZVOJ
1. decembar 1997. - Telepatologija: VMA, Beograd i Institut za onkologiju Sremska Kamenica
2. maj 1998. - Televizijski prenos laparoskopske resekcije karcinoma kolona iz operacione sale do Kongresne sale Instituta
16. decembar 1998. - Videokonferencija putem LAN-a: Centar za imidžing dijagnostiku i Klinika za operativnu onkologiju, a prenos konsultacija se vrši u Kongresnu salu Instituta
16. decembar 1999. - Videokonferencija putem LAN-a: Centar za imidžing dijagnostiku i Kongresna sala Instituta
tokom 1999. i 2000. - Videokonferencije za edukacione potrebe studenata i lekara na specijalizaciji i magistarskim i doktorskim studijama
6. april 2000. - Videokonferencija putem ISDN-a: Prenos laparoskopske onkološke operacije iz bolnice u Subotici u Institut za onkologiju Vojvodine - konsultacija, dijagnostika i edukacija
tokom 2000. - Pružanje teleonkološke usluge (primarna zaštita) preko web strane na službenoj prezentaciji Instituta za onkologiju koja omogućava ženama da obave samopregled dojke sledeći uputstva u vidu teksta i slika.

SAMOPREGLED DOJKE
SAMOPREGLED TESTISA


TELEMEDICINA NA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE: PLANOVI
Razvoj telepatologije u saradnji sa FTN Novi Sad, Univerzitetom u Udinama i Hajdelebergu i zdravstvenim ustanovama
Razvoj teleradiologije u saradnji sa partnerima u razvoju i implementaciji IBPIS-a (Integrisanog Bolničko-Poslovnog Infromacionog Sistema) na Institutu, osnivačem i drugim zdravstvenim ustanovama na teritorije AP Vojvodine i Srbije
Razvoj teleonkologije: dalja promocija prevencije raka u vidu edukacije populacije, naročito onih regiona koji su posebno ugroženi karcinomom (to već postoji na našoj prezentaciji u vidu kolornog atlasa 5 najučestalijih lokalizacija kod muškaraca i žena u Vojvodini), korišćenjem Internet prezentacije Instituta za onkologiju Vojvodine
Razvoj telenege (psihološka pomoć i terapija (rehabilitacija nakon operacije, terapija bola...) za onkološke pacijente putem komunikacije sa lekarima korišćenjem Interneta i Internet prezentacije Instituta za onkologiju Vojvodine.

Više o svemu ovome pročitajte u radovima sa stručnog sastanka "Telemedicina"

TELEMEDICINA: ČASOPISI

Telemedicine Today
http://www.telemedtoday.com

Journal of Telemedicine and Telecare
http://jtt.sagepub.com

Telemedicine and Telehealth Networks
http://www.telemedmag.com/

Telemedicine Journal and e-Health
http://www.liebertpub.com/policy/telemedicine-and-e-health/54/

British Journal of Healthcare Computing and Information Management
http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/british-journal-healthcare-computing-information-managementTELEMEDICINA
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija