ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Разно: Интегрисани болничко-пословни информациони систем, Рачунарски центар, Стручни скуп
О телемедицини Историјат телемедицине Телемедицина на ИОВ Телемедицина - часописи Корисни линкови

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

ИБПИС - ИНТЕГРИСАНИ БОЛНИЧКО-ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

ИБПИС - ИНТЕГРИСАНИ БОЛНИЧКО-ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
ИБПИС је интегрисани болничко-пословни информациони систем који се користи на Институту за онкологију Војводине, а који обухвата све медицинске и пословне аспекте пословања: болницу, амбуланте, дијагностику и терапију, лабораторије, здравствену негу, апотеку, обрачун, фактурисање, финансијско-материјално пословање, књиговодство, купце и добављаче, набавку.

Најважнији елемент система је електронски картон пацијента, у којем се налазе сви релевантни медицински подаци (текстуални подаци, медицинске слике ...), а који омогућава комфоран и лак рад сваком лекару и сестри.

ИБПИС је интегрисани систем кога чине следећи подсистеми: БИРПИС21 (БИС-Болнички информациони систем), ЛИРПИС (Апотекарски информациони систем), РАФ (Фактурисање), Л@Б-ИС (Лабораторијски информациони систем), РИС (Радиолошки информациони систем са PACS-Picture Archiving and Communication System) и MS DYNAMICS NAV (MS NAVISION) (ПИС-Пословни информациони систем (ЕРП)).

Техничке карактеристике ИБПИС можете видети кроз кратак приказ овде

ИБПИС је пројектован и урађен по стандардима Европске уније (ЦЕН 12967-1 ХИСА).
ИБПИС је урађен у сарадњи са фирмама Execom Нови Сад, Adacta-Execom Београд, Инфонет Крањ Словенија и Фин-Про Љубљана Словенија.

Старт ИБПИС био је 16.04.2007. године када почиње званична експлоатација.


СЕРТИФИКАЦИЈА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Болнички информациони систем БирПис21 фирме СРЦ Инфонет је 06.12.2010. (за Републику Србију, јер је раније добијен сертификат за Словенију) добио Сертификат EuroRec Seal Level 2 од стране EUROREC-а.

Овим сертификатом, Болнички информациони систем БирПис21 који се користи на Институтут за онкологију Војводине се препоручује за сертификацију и од стране надлежне комисије Министарства здравља Републике Србије.EUROREC је независна непрофитна организација која у Европи промовише употребу високо квалитетних електронских здравствених система (EHRs). Једна од негових главних мисија је да подржи, као Европско овлашћено сертификационо тело, развој, тестирање и процену сертификације EHRs дефинисањем функционалних и других критеријума.

Сертификат је доказ квалитета електронског здравственог система (EHR).

РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

ОПШТИ ПОДАЦИ
Рачунарски центар (први назив је био Служба за информатику и документацију) је основан 1991. године са главним задатком да развија и одржава интегрални болничко-пословни информациони систем и пружа подршку његовим корисницима.
Рачунарски центар је 1999. године подељен на 2 одсека: одсек за телемедицину и одсек за информатику и документацију.
Запошљава 2 дипломирана инжењера електротехнике:
Дубравку Стрибер Деваја, шефа одсека за информатику и документацију и
Светозара Здравковића, шефа одсека за телемедицину.
Запослени су стручњаци за болничке информационе системе (пројектовање и имплементацију) и рачунарске мреже.

Од 2014. Рачунарски центар припада Служби за техничке послове и подељен је на 2 одсека: одсек за функционалност технолошки напредне медицинске опреме и одсек за рачунарски вођену технолошки напредну медицинску опрему и информационе системе.
Проширењем делатности и одговорности добија и одговарајуће додатне људске ресурсе.

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ: ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС
1991.-1992. планирање рада и развоја рачунарског центра.
1992.-1996. информатичка помоћ медицинском особљу у презентовању својих резултата рада кроз стручне, магистарске и докторске радове.
1993. од стране Рачунарског центра развијен и имплементиран софтвер за аутоматизацију рада Покрајинског регистра за рак - РЕГМАН 1.0
1996. увођење Интернета на Институт и креирање прве Интернет презентације Института.
1996. урађен идејни пројекат изградње болничког информационог система (БИС) од стране Факултета таехничких наука, Нови Сад.
1996. од стране Рачунарског центра развијена и имплементирана допуњена верзија софтвера за аутоматизацију рада Покрајинског регистра за рак - РЕГМАН 2.0
1997. урађен детаљан пројекат локалне рачунарске мреже.
1999. завршена изградња локалне рачунарске мреже - I фаза (пасивни део: каблирање, ормани).
1999. од стране рачунарског центра развијен и имплементиран софтвер за аутоматизацију рада Болничког регистра - ХОРЕГ 1.0
1999. рачунарски центар је награђен годишњом наградом Дискоболос за развој софтвера за регистре малигних тумора коју додељује ЈИСА (Јединствени информатички савез Србије).
1999.-2001. Рачунарски центар у пракси примењује телемедицнске сервисе: телеконсултације, телеедукацију и теледијагностику (један од успешних примера: видеоконференција путем ИСДН-а коришћењем персоналних рачунара: пренос лапароскопске онколошке операције из болнице у Суботици у Институт за онкологију Војводине ради консултација, дијагностике и едукације).
2000. завршена изградња локалне рачунарске мреже - II фаза (активни део: мрежни
уређаји).
2000. рачунарски центар је награђен годишњом наградом Дискоболос за развој телемедицине и мултимедијалне интерактивне комуникације у Интернет окружењу коју додељује ЈИСА.
2001. Институт за онкологију и рачунарски центар организују међународни стручни скуп "Телемедицина" у манастиру Студеница који је окупио стручњаке из Немачке, Италије, САД, Пољске, Русије, Босне и Херцеговине и Србије.
2002. рачунарски центар је награђен специјалним признањем Grand Prix Дискоболос за изузетан допринос и континуитет примене ИЦТ коју додељује ЈИСА.
2003. припрема за развој интегрисаног пословно-болничког информационог система (ИБПИС) тражењем потенцијалних партнера и упознавање са понудом на информатичком тржишту.
2004. рачунарски центар је награђен специјалним признањем за изванредан допринос развоју медицинске информатике коју додељује ЈИСА (Јединствени информатички савез Србије).
2004. пословни контакти са потенцијалним партнерима за развој и имплементацију ИБПИС.
2005. избор партнера за развој и имплентацију ИБПИС на јавном надметању и његова реализација.
2006. развој ИБПИС са партнерима.
2007. завршетак развоја ИБПИС и његово пуштање у рад.
од 2007. одржавање и унапређење ИБПИС

СТРУЧНИ СКУП

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИБПИС - ИНТЕГРИСАНОГ БОЛНИЧКО-ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

Дана 25.09.2008. године одржао се стручни скуп "Од података до информација у здравству-интегрисани болничко пословни информациони систем" у Мастер центру Новосадског сајма са почетком у 10:00 часова у организацији Института за онкологију Војводине, Инфонет СРЦ Системске интеграције и Покрајинског секретаријата за здравство. Циљ стручног скупа је да прикаже уживо рад интегрисаног болничко-пословног система (ИБПИС) Института за онкологију Војводине који се састоји од следећих модула: болничког инфомационог система (Бирпис), лабораторијског информационог система (Л@БИС), апотекарског информационог система (Лирпис), радилолошког информационог система (РИС/PACS), пословног информационог система (MS Dynamis NAV) и фактурисања (РАФ). Током скупа ће се представити и следеће теме: Стање медицинске информатике у Европској унији и стандарди, Неопходни предуслови за имплементацију интегрисаног болничко-пословног система, Модел здравствене установе секундарне здравствене заштите, Финансијски аспект интегрисаног болничко-пословног система - Обрачун, фактурисање, електронска фактура и Пословни информациони систем -MS Dynamis NAV® (MS Nacision®).
Сложеност здравственог система произилази из његове вертикалне и хоризонталне организационе структуре, демографских и социјалних фактора, хетерогености организационих делова у клиничком, логистичком и организационом смислу и географске разуђености. Стога се интеграција свих делова система поставља као императив, а услов интеграције је постојање болничког информационог система у здравственим установама и здравственог информационог система у државним органима. Пацијент је у свакој здравственој установи у средишту збивања и сви процеси су усмерени у правцу што бољег и квалитетнијег пружања здравствених услуга у циљу побољшања здравља и квалитета живота пацијента. Схватајући значај медицинске информатике и ИБПИС, жеља Института за онкологију Војводине је да након 18 месеци коришћења интегрисаног болничко-пословног система пренесе своја искуства у пре-имплементационом, имплементационом и пост-имплементационом периоду свима онима који су у фази одлучивања да крену у овај пројекат, а онима који су кренули у реализацију да укаже на кључне моменте у имплементацији и одржавање система у току продукционе фазе.
Пројекат имплементације ИБПИС је урађен у сарадњи специјалиста информатичке и медицинске струке са Института за онкологију Војводине са словеначким и српским информатичким компанијама, а финансијски га је помогао Покрајински секретаријат за здравство Аутономне покрајине Војводине чијом одлуком је Институт за онкологију Војводине постао референтна здравствена установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите по питању медицинске информатике. Од 16.04.2007. када је ИБПИС почео са радом, Институт за онкологију Војводине је створио нужне претпоставке за своје укључивање у развој укупног информационог друштва, што у 21. веку представља стратешки циљ на нивоу државе.

Предавања:
Стање медицинске информатике у Европској унији, стандарди
Инфонет СРЦ, Марјана Пикец
(778К)
Приказ Интегрисаног болничко пословног информационог система (ИБПИС) Института за онкологију Војводине
Институт за онкологију Војводине, Дубравка Стрибер Деваја
(836К)
Неопходни предуслови за имплементацију ИБПИС
Институт за онкологију Војводине, Светозар Здравковић
(1835К)
Модел здравствене установе секундарне здравствене заштите
Инфонет СРЦ, Алеш Мали
(862К)
Финансијски аспект ИБПИС - обрачун, фактурисање, електронска фактура
Институт за онкологију Војводине, Љиљана Жегарац; Инфонет СРЦ, Марјана Пикец
 
Пословни информациони систем - MS Dynamis NAV (некадашњи MS Navision)
Институт за онкологију Војводине, Љиљана Станикић; СРЦ, Душанка Залић
 


Погледајте фотографије са стручног скупа овдеИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија