ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Разно: О Телемедицини, Историјат телемедицине, Телемедицина на Институту, Телемедицина - часописи
Информациони систем - ИБПИСИнформациони систем - рачунарски центарИнформациони систем - стручни скупКорисни линкови

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

О ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ДЕФИНИЦИЈА
Телемедицина представља употребу електронских комуникационих технологија у обезбеђивању и пружању здравствене заштите, едукације и побољшања здравствене неге када су учесници физички раздвојени, односно телемедицину ("лечење на даљину") можемо дефинисати као начин пружања здравствених услуга који подразумева коришћење информационих и комуникационих технологија, односно пренос медицински релевантних информација на даљину уз поштовање медицинских и техничко-технолошких стандарда. Ти стандарди се односе на прибављање, архивирање, пренос и претраживање релевантних медицинских слика, видео записа и других медицинских информација, на стандардизован квалитет уређаја и система за телемедицину, као и на нивое квалитета рачунарске и телекомуникационе опреме и телекомуникационих канале везе.
На основу овога, самопреглед дојке и самопреглед тестиса коришћењем Интернета имају сва права да се зову телемедицином.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ПОДЕЛА
Подела проистиче из начина како се телемедицина може користити тако да се може говорити о следећим телемедицинским сервисима:
телеконсултације (обезбеђење даљинског приступа било медицинским стручњацима било информацијама смештеним у електронским базама знања),
теледијагностика (постављање дијагнозе пацијенту од стране лекара који нема директан контакт са пацијентом, а уз помоћ медицинских информација (налаза, слика, видео снимака...),
телемониторинг (даљинско праћење физиолошких параметара пацијената, најчешће код хроничних пацијената који не захтевају сталан болнички надзор,
теленега (терапија пацијената ван физичких оквира здравстене установе),
телеедукација (обука и увежбавање медицинског особља ван установе која их спроводи, даљински приступ базама података преко телекомуникационих канала (Интернет...).

Ако медицину гледамо као на специјалности онда применом телемедицине на те специјалности добијамо следећу поделу:
телерадиологија (дијагностика, едукација...),
телепатологија (постављање дијагнозе, едукација... ),
телехирургија (роботска хирургија управљана даљински од стране хирурга).
Не постоје заправо ограничења да се телемедицина примени у свим областима медицине.

Више о свему овоме прочитајте у радовима са стручног састанка "Телемедицина"

ИСТОРИЈАТ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ОД ПОЧЕТАКА ДО ДАНАС
Идеја о пружању здравствених услуга када су лекар и пацијент физички удаљени сеже на почетак XX века, када су употребом телефона начињени први покушаји да се дијагноза постави на даљину преносом откуцаја срца и рада плућа. Међутим до појаве телемедицине у данашњемс смислу ћемо чекати до краја прве половине XX века, када је 1948. извршен пренос радиолошких слика преко телефонских линија између Вест Честера (West Chester) и Филаделфије у Пенсилванији, САД, који су удаљени 24 миље један од другог. На бази тог искуства и рада, канадски радиолози су креирали први телерадиолошки систем 1950. године. Током 80-их, телемедицина се шири на хирургију, а посебно у области преноса операција уживо. Од 1986, Интернационалне академске телеконференције се одржавају у хирургији. По први пут у историји телекомуникација, у Одељењу за хирургију, Норт Окланд (North Oakland) Медицинског центра, Понтијак, САД 29. августа и 3. септембра 1996, урађен је дириговани интерактивни пренос уживо преко Интернета. Такође успешан пренос онколошке операције уживо је урађен од Понтијака, Мичиген, до Лагуна Хилса у Калифорнији и Буенос Аиреса у Аргентини. Значај датум са становишта телемедицине је и 16.септембар 1998. када је у Одељењу за гастроинтестиналну хирургију, ЦХУ Сејнт Пјер (Saint - Pierre) у Бриселу, Белгија, урађена лапараскопска операција желуца при чему је хирург био физички удаљен од пацијента, а оперисао је роботским рукама које су биле повезане за рачунар преко кога се управљало роботским рукама. Најновији резултати су пренос онколошких операција уживо коришћењем Интернет2, нове високо-пропусне рачунарске мреже са брзином преноса од 2 MBps, које су урађене 28. и 29. Септембра 1998. на Одељењу за хирургију Ohio State University, Колумбија, САД.

Крајем XX века телемедицина се све више поистовећује са кованицом e-health (или e-Health) - е-здравство. Иако је e-health настао као део пропагандне кампање индустријских лидера, да би затим био прихваћен од стране академских кругова, а наглим развојем интернета и интернет пословања телемедицина почела поистовећивати са "Интернет медицином", ова два феномена модерног доба ипак брзо добијају своја права значења и места у савременом друштву: еХеалтх као поље у коме се сажимају медицинска информатика, медицина и бизнис и који упућује ка медицинским сервисима и преносу информација путем Интернета и сродних технологија; са друге стране телемедицину видимо као скуп медицинских процедура пружених пацијенту на даљину у циљу одржања или побољшања његовог здравља, економски исплативих и подржаних политиком здравственог осигурања и друштвено оправданих у смислу очувања приватности пацијента као једног од основних људских права.

Данас, са развојем телекомуникација и Интернета, информатичке као и свих пратећих грана индустрије, телемедицина добија замах који може омеђити само будућност и космичка истраживања.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА ИНСТИТУТУ


ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ: РАЗВОЈ
1. децембар 1997. - Телепатологија: ВМА, Београд и Институт за онкологију Сремска Каменица
2. мај 1998. - Телевизијски пренос лапароскопске ресекције карцинома колона из операционе сале до Конгресне сале Института
16. децембар 1998. - Видеоконференција путем ЛАН-а: Центар за имиџинг дијагностику и Клиника за оперативну онкологију, а пренос консултација се врши у Конгресну салу Института
16. децембар 1999. - Видеоконференција путем ЛАН-а: Центар за имиџинг дијагностику и Конгресна сала Института
током 1999. и 2000. - Видеоконференције за едукационе потребе студената и лекара на специјализацији и магистарским и докторским студијама
6. април 2000. - Видеоконференција путем ИСДН-а: Пренос лапароскопске онколошке операције из болнице у Суботици у Институт за онкологију Војводине - консултација, дијагностика и едукација
током 2000. - Пружање телеонколошке услуге (примарна заштита) преко wеб стране на службеној презентацији Института за онкологију која омогућава женама да обаве самопреглед дојке следећи упутства у виду текста и слика.

САМОПРЕГЛЕД ДОЈКЕ
САМОПРЕГЛЕД ТЕСТИСА


ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ: ПЛАНОВИ
Развој телепатологије у сарадњи са ФТН Нови Сад, Универзитетом у Удинама и Хајделебергу и здравственим установама
Развој телерадиологије у сарадњи са партнерима у развоју и имплементацији ИБПИС-а (Интегрисаног Болничко-Пословног Инфромационог Система) на Институту, оснивачем и другим здравственим установама на територије АП Војводине и Србије
Развој телеонкологије: даља промоција превенције рака у виду едукације популације, нарочито оних региона који су посебно угрожени карциномом (то већ постоји на нашој презентацији у виду колорног атласа 5 најучесталијих локализација код мушкараца и жена у Војводини), коришћењем Интернет презентације Института за онкологију Војводине
Развој теленеге (психолошка помоћ и терапија (рехабилитација након операције, терапија бола...) за онколошке пацијенте путем комуникације са лекарима коришћењем Интернета и Интернет презентације Института за онкологију Војводине.

Више о свему овоме прочитајте у радовима са стручног састанка "Телемедицина"

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ЧАСОПИСИ

Telemedicine Тодаy
http://www.telemedtoday.com

Journal of Telemedicine and Telecare
http://jtt.sagepub.com

Telemedicine and Telehealth Networks
http://www.telemedmag.com/

Telemedicine Journal and e-Health
http://www.liebertpub.com/policy/telemedicine-and-e-health/54/

British Journal of Healthcare Computing and Information Management
http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/british-journal-healthcare-computing-information-managementТЕЛЕМЕДИЦИНА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија