ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Контакт телефони и подаци
 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ И ПОДАЦИ

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 6613-741
Електронска пошта: info@onk.ns.ac.rs
Интернет адреса: www.onk.ns.ac.rs


Све
Све

Детаљније информације добићете притиском на знак који се налази испред сваке организационе јединице

ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА

Пријем лежећих пацијената 021 480 5909
Пријем амбулантних пацијената 021 480 5465


АМБУЛАНТЕ ПОЛИКЛИНИКЕ И ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ

Амбуланта дневне болнице 021 480 5463
Онколошка комисија 021 480 5472
Интернистичка амбуланта И 021 480 5468
Интернистичка амбуланта ИИ 021 480 5469
Гинеколошка амбуланта 021 480 5471
Хируршка амбуланта 021 480 5474
Амбуланта за неуропсихијатрију 021 480 5433
Амбуланта за терапију бола 021 480 5433
Амбуланта за штитасту жлезду 021 480 5589
Анестезиолошка мбуланта 021 480 5433


УПРАВА И СЛУЖБЕ УПРАВЕ

Директор, Проф. др Зоран Радовановић 021 480 5500
Помоћник директора за медицинску делатност, стратешка питања и развој, Проф. др Јасна Трифуновић 021 480 5500
Помоћник директора за правне и економско-финансијске послове, Љиљана Станикић 021 480 5504
Помоћник директора за оперативна питања и организацију рада, Дубравка Стрибер-Деваја 021 480 5545
Помоћник директора за научно-истраживачки рад, Доц. др Тихомир Дуганџија 021 480 5500
Главна сестра Института, Алкица Топић 021 480 5503
   
Служба за правне и економско-финансијске послове  
Одељење за економско-финансијске послове 021 480 5578
Одсек за правне, опште и кадровске послове 021 480 5506
Одсек за послове набавке
021 480 5507
Социјални радник 021 480 5461
Служба за фармацеутску здравствену делатност (апотека) 021 480 5510
Сужба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику 021 480 5499
Редакција часописа "Аrchive of Oncology" 021 480 5550
Рачунарски центар 021 480 5544, 5545


КЛИНИКА ЗА ОПЕРАТИВНУ ОНКОЛОГИЈУ

Директор клинике 021 480 5436
Главни техничар клинике 021 480 5526
Соба сестара хируршког одељења 021 480 5426
Соба сестара гинеколошког одељења 021 480 5446
Интензивна терапија и нега 021 480 5571


КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ ОНКОЛОГИЈУ

Директор клинике 021 480 5402
Главна сестра клинике 021 480 5400
Соба одељенских сестара 021 480 5405
Соба сменских сестара 021 480 5406


КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОШКУ ТЕРАПИЈУ

Директор клинике 021 480 5457
Главна сестра клинике 021 480 5439
Соба одељенских сестара 021 480 5521
Центар за радијациону онкологију: брахитерапија 021 480 5427
Центар за радијациону онкологију: високоволтажна терапија 021 480 5414
Радијационо-онколошка амбуланта 021 480 5415, 5418, 5518


ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

Управник центра 021 480 5459
Главни техничар центра 021 480 5592
Заказаивање 021 480 5580, 480 5589
Заказаивање ПЕТ/ЦТ 021 480 5635


ЦЕНТАР ЗА ИМИЏИНГ ДИЈАГНОСТИКУ

Управник центра 021 480 5606
Главни техничар центра 021 480 5607
Заказивање 021 480 5601


СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Управник службе 021 480 5489
Главни физиотерапеут службе 021 480 5488


СЛУЖБА ЗА ПАТОЛОШКО-АНАТОМСКУ И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Управник службе 021 480 5452
Главни техничар службе 021 480 5451
Одељење за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију 021 480 5421
Одељење за молекуларну биохемију са хематолошком и и имунолошком лабораторијом 021 480 5588, 5523, 5557

СЛУЖБА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Управник службе 021 480 5517
Регистар за рак 021 480 5516
КОНТАКТ
 
Молимо Вас за стрпљење
приликом позивања наших
бројева телефона
 
Хвала на разумевању
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија