ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Контакт телефони и подаци
 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ И ПОДАЦИ

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 6613-741
Електронска пошта: info@onk.ns.ac.rs
Интернет адреса: www.onk.ns.ac.rs


Све
Све

Детаљније информације добићете притиском на знак који се налази испред сваке организационе јединице

ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА

Пријем пацијената у дневнe болницe и на стационарно лечење 021 480 5909
Пријем амбулантних пацијената 021 480 5465


АМБУЛАНТЕ ПОЛИКЛИНИКЕ И ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ

Пријемна гинеколошко-хируршка амбуланта 021 480 5430
Пријемна интернистичка амбуланта 021 480 5412

Онколошка комисија 021 480 5472
Интернистичка амбуланта (звати искључиво од 15:00-18:00ч радним даном) 021 480 5490
Гинеколошка амбуланта 021 480 5471
Хируршка амбуланта 021 480 5474
Амбуланта за неуропсихијатрију (звати после подне уторком) 021 480 5472
Амбуланта за терапију бола (звати искључиво пре подне) 069 754 216, 021 480 5465
Амбуланта за штитасту жлезду 021 480 5460
Анестезиолошка амбуланта (звати искључиво пре подне) 069 754 216, 021 480 5465


Дневна болница - хемиотерапија 021 480 5463
Дневна болница - радиотерапија 021 480 5414
Дневна болница интернистичка, анестезије, хирургије, гинекологије, нуклеарне медицине и рехабилитације звати одговарајуће клинике, службе и одељења


УПРАВА И СЛУЖБЕ УПРАВЕ

Директор, Проф. др Зоран Радовановић 021 480 5500
Помоћник директора за медицинску делатност, стратешка питања и развој, Проф. др Јасна Трифуновић 021 480 5500
Помоћник директора за правне и економско-финансијске послове, Љиљана Станикић 021 480 5504
Помоћник директора за оперативна питања и организацију рада, Дубравка Стрибер-Деваја 021 480 5545
Помоћник директора за научно-истраживачки рад, Доц. др Тихомир Дуганџија 021 480 5500
Главна сестра Института, Алкица Топић 021 480 5502
   
Служба за правне и економско-финансијске послове  
Одељење за економско-финансијске послове 021 480 5578
Одсек за правне, опште и кадровске послове 021 480 5506
Одсек за послове набавке
021 480 5507
Социјални радник 021 480 5461
Служба за фармацеутску здравствену делатност (апотека) 021 480 5510
Сужба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику 021 480 5499
Редакција часописа "Аrchive of Oncology" 021 480 5550
Рачунарски центар 021 480 5544, 5545


КЛИНИКА ЗА ОПЕРАТИВНУ ОНКОЛОГИЈУ

Управник клинике 021 480 5436
Главна сестра клинике 021 480 5526
Соба сестара хируршког одељења 021 480 5426
Соба сестара гинеколошког одељења 021 480 5446
Одељење оперативног блока и хируршких интервенција 021 480 5575


КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНИСТИЧКУ ОНКОЛОГИЈУ

Управник клинике 021 480 5408
Главна сестра клинике 021 480 5400
Соба одељенских сестара 021 480 5405
Соба сменских сестара 021 480 5406


КЛИНИКА ЗА РАДИЈАЦИОНУ ОНКОЛОГИЈУ

Управник клинике 021 480 5496
Главна сестра клинике 021 480 5439
Соба одељенских сестара 021 480 5521
Одељење радиотерапије: брахитерапија 021 480 5427
Одељење радиотерапиије: високоволтажна терапија 021 480 5639, 5440, 5641, 5636, 5417, 5640, 5645, 5647, 5542
Радијационо-онколошка амбуланта 021 480 5414, 5415, 5514


СЛУЖБА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ

Управник службе 021 480 5572
Главна сестра службе 021 480 5571


СЛУЖБА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

Управник службе 021 480 5459
Главни техничар службе 021 480 5592
Заказаивање 021 480 5580, 480 5589 звати после 11:00ч
Заказаивање ПЕТ/ЦТ 021 480 5635 звати после 11:00ч


СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Управник службе 021 480 5599
Главни техничар службе 021 480 5607
Заказивање 021 480 5601


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Начелник одељења 021 480 5489
Главни физиотерапеут одељења 021 480 5488


СЛУЖБА ЗА ПАТОЛОШКО-АНАТОМСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Управник службе 021 480 5452
Главни техничар службе 021 480 5451
Одељење за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију 021 480 5421

СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Управник службе 021 480 5557
Главни техничар службе 021 480 5523

КАБИНЕТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Начелник кабинета 021 480 5519
Хоспитални регистар 021 480 5515
КОНТАКТ
 
Молимо Вас за стрпљење
приликом позивања наших
бројева телефона
 
Хвала на разумевању
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија