ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Превенција и лечење: Систематски преглед
Превенција рака Превенција најучесталијих локализација рака Самопреглед дојке Самопреглед тестиса Лечење рака ДЕЦЕНА

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

ПОНУДА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Институт за онкологију Војводине, од свог оснивања развија програм превентивних систематских прегледа за рано откривање рака. Последњих година Институт током целе године обавља систематске прегледе запослених у групама од 30 до 50 особа дневно, јер је број оболелих све већи.


Сврха систематских прегледа је откривање болести у најранијој фази, када оболели или нема симптоме болести или су они слабо изражени. Резултати прегледа се уручују сваком запосленом у посебној коверти уз пуно поштовање тајности података. Превентивним систематским прегледом омогућава се фирмама да имају радно способне запослене и правилно лечење дијагностикованих болести у најранијој фази.


Уколико сте заинтересовани за заштиту и унапређење здравља радног колектива, обратите се социјалном раднику Института Љиљани Злојутро на телефон: (021) 480 5461 или преко електронске поште: info@onk.ns.ac.rs са напоменом: за систематски преглед.


СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЈЕ ЈЕДАН ОД ВАЖНИХ НАЧИНА ПРЕВЕЦИЈЕ РАКА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија