INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Stručna javnost: Onkologija
Novosti Arhiva novosti "Archive of Oncology"

ONKOLOGIJA

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije, uz podršku Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) i projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS pripremila je 3 vodiča dobre kliničke prakse iz oblasti onkologije u 2012. godini.

Vodiči su izrađeni sa ciljem da pomognu zdravstvenim profesionalcima da uoče, procene i primene informacije, iskustva i stavove o najboljoj medicinskoj praksi. Oni održavaju i podržavaju filozofiju i čitav pokret medicine odnosno zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima, omogućavaju da se drži korak sa brzim naučnim razvojem i obezbeđuju susrete nauke i prakse, odnosno efikasnosti i efektivnosti, pomažu u donošenju odluke, smanjuju varijacije u praksi, služe kao instrument načinjen od strane profesionalaca za profesionalce, a koji pomaže da se redukuje neizvesnost u medicinskoj praksi.

Osnovni kriterijum za odabir tema vodiča bila je visoka stopa oboljevanja i smrtnosti u Srbiji, odnosno problemi identifikovani studijom "Opterećenje bolestima u Srbiji".

Preuzmite vodiče:
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke 500K
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka kolona i rektuma 720K
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice 677K

Preuzmite nove vodiče:
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka ovarijuma 1150K
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje hroničnog bola maligne etiologije 1350K
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje tiroidnih nodusa i diferentovanog tiroidnog karcinoma 1078K


Stručno usavršavanje
Programske jedinice za stručno usavršavanje lekara iz oblasti:
Imidžing dojka
MRI abdomena i karlice
MRI CNS
MRI srca i toraksa
MRI oboljenja dojke
PET/CT imidžing

Programske jedinice za stručno usavršavanje tehničara iz oblasti:
Imidžing dojka
MRI CNS
MRI abdomena, karlice i toraksaPOSEBAN PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Unapređenje onkološke zaštite u AP Vojvodini
Nosilac programa (naziv i sedište, odgovorno lice): Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Prof. dr Miloš Lučić-Direktor Instituta za onkologiju Vojvodine
Podaci o koordinatoru programa: dr Aleksandar Plzak, lekar specijalista na Klinici za operativnu onkologiju IOV
Pravni okvir: Član 13. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), kojim je utvrđeno da autonomna pokrajina može doneti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou.
Učesnici: Institut za onkologiju Vojvodine i sve opšte bolnice na teritoriji AP Vojvodine

Rezultati rada multidisciplinarne konsultantske stručne komisije:
Učesnici Datum Vreme trajanja Baza MM podataka Veličina Tip servisa
IOV, OBSU 18.10.2016. 00:37:03 IOV-OBSubotica-18-10-2016.wrf 154MB Cisco Webex
IOV, OBZR 26.10.2016. 00:25:57 IOV-OBZrenjanin-26-10-2016.wrf 157MB Cisco Webex
IOV, OBSM, OBSU 28.10.2016. 01:14:34 IOV-OBSremskaMitrovica-OBSubotica-28-10-2016.wrf 655MB Cisco Webex
Legenda: IOV-Institut za onkologiju Vojvodine, OBSM-Opšta bolnica Sremska Mitrovica, OBSU-Opšta bolnica Subotica, OBZR-Opšta bolnica Zrenjanin

Da biste mogli da koristite WRF datoteke, potrebno je da snimite (download) program atrecply.msi i da ga instalirate na vaš računar.
Korišćenje WRF datoteka je moguće samo uz autorizaciju koju dodeljuju učesnici.
STRUČNA JAVNOST
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija