INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Zakazivanje
Prijem pacijenata Radno vreme Raspored organizacionih jedinica Publikacije Savetovanje i podrška Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

OBAVEŠTENJE

Poštovani pacijenti,

U proteklom periodu došlo je do izmene u načinu zakazivanja specijalističko-konsultativnih pregleda u zdravstvenom sistemu Republike Srbije uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS).
Institut za onkologiju Vojvodine je ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite što podrazumeva da je zakazivanje prvih pregleda moguće isključivo preko izabranog lekara u domovima zdravlja, korišćenjem programa Moj doktor. Uput izabranog lekara važi 6 meseci. Zakazivanje pregleda za Onkološku komisiju na Institutu moguće je od strane lekara specijaliste zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Zakazivanje za dijagnostičke usluge u Centru za imidžing dijagnostiku (MR, CT, mamografija, UZ) i Centru za nuklearnu medicinu (scintigrafija, PET/CT) ostaje po starom.
Na zakazani pregled preko IZIS-a potrebno je poneti:
• Uput iz doma zdravlja sa brojem pod kojim je zakazan pregled odnosno Ocenu prvostepene komisije
• Overenu zdravstvenu knjižicu
• Ličnu kartu
• Potrebnu medicinsku dokumentaciju
Termin kontrolog pregleda određuje naš lekar specijalista prilikom pregleda na Institutu. Ukoliko je termin kontrolnog pregleda u okviru važenja Uputa izabranog lekara kontrolni pregled će Vam biti odmah zakazan bez ponovnog odlaska kod izabranog lekara. Ukoliko je termin kontrolnog pregleda van važenja Uputa izabranog lekara, Vaš izabrani lekar mora zakazati pregled na Institutu korišćenjem programa Moj doktor.
Više nije moguće zakazivanje specijalističko-konsultativnih pregleda telefonom ili elektronskom poštom.
Izvinjavamo se na eventualnim neprijatnostima koje mogu nastati usled ove promene i molimo vas za razumevanje za vreme prelaznog perioda i usklađivanja našeg informacionog sistema sa integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom.

Hvala na saradnji,
Institut za onkologiju Vojvodine


ZAKAZIVANJE ELEKTRONSKOM POŠTOM, TELEFONOM I PREKO PORTALA ePacijent
Zakazivanje putem elektronske pošte
Zakazivanje putem telefona
Zakazivanje putem portala ePcijent Instituta za onkologiju Vojvodine
INFORMACIJE ZA JAVNOST O SLOBODNIM TERMINIMA ZA ZAKAZIVANJE PREKO PORTALA Moj Doktor
Informacije za javnost o slobodnim terminima za zakazivanje na ortalu Moj Doktor (IZIS) Ministarstva zdravlja RS

ZAKAZIVANJE MR, CT, ULTRAZVUKA, MAMOGRAFIJA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Upozorenje korisnicima ove stranice za zakazivanje: Podaci koje šaljete se ne kriptuju.
Svaki korisnik ove stranice za zakazivanje preuzima na sebe odgovornost za bezbednost podataka koje šalje.

Prezime:
Ime:
JMBG
LBO
Broj zdr. knj.
Osnov osiguranja
Period overe zdravstvene knjižice
Od:
Do:
Adresa
Telefon
E-mail
Uputna dijagnoza
Vrsta pacijenta
Uput
   
Vrsta snimanja Magnetna rezonanca (MR)
 
   
  Kompjuterizovana tomografija (CT)
 
 
Potvrđujem da imam izveštaj lekara ili lekarske komisije u kojem se traži snimanje koje želim da zakažem i da ću ga pokazati prijemnoj službi pri dolasku. Obavezujem se da ću skeniran uput poslati na adresu elektronske pošte: zakazivanje.imaging@onk.ns.ac.rs. U suprotnom zakazano snimanje se otkazuje!
 
Napomena:
Pomoć za popunjavanje formulara za zakazivanje elektronskom poštom
Uput
Za pacijente koji pripadaju Južnobačkom okrugu potreban je uput izabranog lekara a za sve druge uput i saglasnost komisije nadležne filijale RFZO ("overen uput od komisije")
Period overe zdravstvene knjižice
Morate tačno uneti datum overe jer taj podatak RFZO proverava. U slučaju da niste uneli tačno podatke, zakazano snimanje može da se otkaže.
Objašnjenje za izbor organa za MR snimanje:
Kičmeni stub CS,TS,LS znači snimanje samo jednog od tri dela kičme, Kičmeni stub CS+TS znači snimanje 2 dela kičme za šta je potrebno obezbediti 2 termina, Kičmeni stub CS+TS+LS znači snimanje 3 dela kičme za šta je potrebno obezbediti tri termina
Abdomen i karlica znači snimanje oba organa za šta je potrebno obezbetiti 2 termina, isto važi i za Glava i vrat

Molim vas da pravilno izaberete organ za MR i CT snimanje u cilju optimalnog korišćenja postojećih termina snimanja

ZAKAZIVANJE SCINTIGRAFIJE PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Upozorenje korisnicima ove stranice za zakazivanje: Podaci koje šaljete se ne kriptuju.
Svaki korisnik ove stranice za zakazivanje preuzima na sebe odgovornost za bezbednost podataka koje šalje.

Matični indeks:
Ukoliko do sada niste bili pacijent Instituta za onkologiju Vojvodine, nemate matični indeks, ali u tom slučaju morate popuniti podatke obeležene sa *. Ukoliko ste uneli matični indeks (u vašem je interesu da unesete tačan matični indeks), unosite samo prezime i ime!
Prezime:
Ime:
   
JMBG*:
LBO*:
Broj zdr. knj.*:
Osnov osiguranja*:
Adresa*:
Telefon*:
   
E-mail:
   
Vrsta scintigrafije
   
Dodatne informacije vezane za scintigrafski pregled možete dobiti na telefon 021 480 5580 i 021 480 5589
   
Potvrđujem da imam izveštaj lekara ili lekarske komisije u kojem se traži dijagnostički pregled koji želim da zakažem i da ću ga pokazati prijemnoj službi pri dolasku. U suprotnom zakazani dijagnostički pregled se otkazuje!
   
Napomena:  
 
Pomoć za popunjavanje formulara za zakazivanje elektronskom poštom
Matični indeks
Nalazi se u zaglavlju svakog našeg dokumenta (gore desno)

ZAKAZIVANJE PET/CT

PROTOKOL ZA PRIJAVLJIVANJE I ZAKAZIVANJE ZA PET/CT PREGLED

1. Za PET/CT pregled pacijent se može prijaviti preko telefona 021/480 5583 (kontakt osoba Nikolina Jelić i Marija Filko) ili na faks 021/480 5635, kao i putem pošte na adresu Institut za onkologiju Vojvodine, Institutski put 4, 21204 Sremska Kamenica.
Potrebno je da nam za KOMISIJU ZA PET/CT PREGLED dostavite sledeće podatke:
- kopiju overene zdravstvene knjižice
- telefonski broj
- fotokopije sve relevantne medicinske dokumentacije tj. izveštaj lekara specijaliste koji traži određeno snimanje, kao i nalaze prethodno načinjenih radioloških pregleda u formi slike , CD-a i teksta (nemojte slati originalnu medicinsku dokumentaciju, već isključivo fotokopije).

2. Komisija se sastaje svakog utorka i četvrtka u 11h na kojoj se prikazuju dostavljene kopije medicinske dokumentacije i koja donosi saglasnost o neophodnosti ove dijagnostičke mere.

3. Odluku Komisije za PET/CT pacijent će dobiti putem pošte a o terminu snimanja će biti naknadno obavešten.

4. Radiološki tehničar telefonom obaveštava pacijenta o datumu snimanja i neophodnoj pripremi za snimanje, istovremeno obavljajući i usmenu proveru da li postoje neka ograničenja u izvođenju snimanja.

5. Ukoliko ste sprečeni da dođete na zakazani termin pregleda na PET/CT uređaju MOLIMO Vas da se OBAVEZNO javite na telefon 021/480 5583 i otkažete pregled.

6. Na dan pregleda javite se u zakazano vreme na prijemni pult Centra za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine pripremljeni prema uputstvu za izvođenje PET/CT pregleda i ponesite sa sobom overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, overeni uput za PET/CT pregled i celokupnu prethodnu medicinsku dokumentaciju (uključujući i sve filmove-medicinske slike i nalaze sa prethodnih dijagnostičkih pregleda).


UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA PET/CT PREGLED

Molimo Vas da ovo uputstvo OBAVEZNO pročitate!

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ZA PET/CT

1. Najmanje 24h pred planirano snimanje izbegavajte težak fizički rad i naporno vežbanje u teretani ili kućnim uslovima.
2. Pred planirano snimanje nije dozvoljeno davanje intravenske tečnosti koja sadrži glukozu ili dekstrozu.
3. Potrebno je da obavestite medicinsko osoblje ukoliko bolujete od: astme, šećerne bolesti, multiplog mijeloma, feohromocitoma ili ukoliko ste na dijalizi
4. Potrebno je skrenuti pažnju medicinskom osoblju o podacima o prethodnoj frakturi, traumi, skorašnjem operativnom zahvatu, infekciji, kao i o prethodnoj intenzivnoj fizičkoj aktivnosti odnosno mišićnoj aktivaciji .
5. Obucite toplu i udobnu odeću, koja ne sadrži metalne detalje na sebi.
6. Računajte da ćete od trenutka iniciranja radiofarmaka u Centru za imidžing dijagnostiku provesti još najmanje 2 sata.
7. Obavestite nadležno medicinsko osoblje ukoliko ste trudni ili dojite.
8. Sa sobom obavezno ponesite važeći uput za prethodno zakazan PET/ CT pregled, relevantnu medicinsku dokumentaciju (izveštaj lekara specijaliste koji traži određeno snimanje, kao i nalaze prethodno načinjenih radioloških pregleda u formi slike, CD-a i teksta) vezanu za Vaš medicinski pregled.
9. Rezultate prethodnog PET/ CT pregleda ukoliko postoje.

Uputstva za ishranu pacijentima koji NISU dijabetičari

1. Ne smete ništa jesti niti piti (osim obične vode, a ne koristiti ni žvake i bombone bez šećera) najmanje 6 sati pred planirano snimanje.
2. Veče pred snimanje uzimati hranu koja sadrži manju koncentraciju ugljenih hidrata (kao što su: meso, riba, jaja, sirevi, voće i povrće koje ne sadrži veliku koncentraciju ugljenih hidrata, napitke koji nisu previše zaslađeni).
3. Pred dolazak na snimanje i u toku pripreme za snimanje potrebno je da pijete dovoljno tečnosti odnosno obične vode.
4. Uzmite svoju redovno preporučenu medikamentoznu terapiju.

Uputstva za ishranu pacijentima koji SU dijabetičari

1. Ne smete ništa jesti niti piti (osim obične vode, a ne koristiti ni žvake i bombone bez šećera) najmanje 6 sati pred planirano snimanje.
2. Veče pred snimanje uzimati hranu koja sadrži manju koncentraciju ugljenih hidrata (kao što su: meso, riba, jaja, sirevi, voće i povrće koje ne sadrži veliku koncentraciju ugljenih hidrata, napitke koji nisu previše zaslađeni).
3. Pred dolazak na snimanje i u toku pripreme za snimanje potrebno je da pijete dovoljno tečnosti odnosno obične vode.
4. Pacijenti koji za regulaciju šećerne bolesti koriste tablete ujutro na dan snimanja ne uzimaju svoj lek.
5. Pacijenti koji za regulacijušećerne bolesti koriste inuslin u dogovoru sa nadležnim endokrinologom prevode sa dan pred snimanje na kratkodelujući insulin i svoju jutarnju dozu uz prateći lagan doručak uzimaju do 7 sati ujutro.

ZAKAZIVANJE TELEFONOM

ZAKAZIVANJE U SLUŽBI POLIKLINIKE
Ambulanta Dnevne bolnice
08:00 - 14:00 h
021 480 5463
Onkološka komisija
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
Internistička ambulanta
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
Hirurška ambulanta
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
Ginekološka ambulanta
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
Ambulanta za neuropsihijatriju
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
Ambulanta za terapiju bola
08:00 - 14:00 h
021 480 5464
021 480 5433
Ambulanta za štitastu žlezdu
08:00 - 14:00 h
021 480 5460
Anesteziološka ambulanta
08:00 - 14:00 h
12:00 - 14:00 h
021 480 5464
021 480 5433

ZAKAZIVANJE U CENTRU ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU
Magnetna rezonanca (MR)
08:00 - 17:00 h
021 480 5600, 5603
Kompjuterizovana tomografija (CT)
08:00 - 17:00 h
021 480 5600, 5603
Ultrazvuk (UZ)
08:00 - 17:00 h
021 480 5600, 5603
Mamografija
08:00 - 17:00 h
021 480 5600, 5603

ZAKAZIVANJE U CENTRU ZA NUKLEARNU MEDICINU
Odsek za dijagnostiku (SCINTIGRAFIJA)
08:00 - 12:00 h
021 480 5580, 5589
Odsek za terapiju (TERAPIJA RADIOAKTIVNIM JODOM)
08:00 - 12:00 h
021 480 5580, 5589

ZAKAZIVANJE U KLINICI ZA INTERNU ONKOLOGIJU
Endoskopski kabinet
12:00 - 13:00 h
021 480 5407

ZAKAZIVANJE U KLINICI ZA RADIOTERAPIJU
Radijaciono-onkološka ambulanta
08:00 - 14:00 h
021 480 5414

ZAKAZIVANJE U SLUŽBI ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Ambulanta
08:00 - 12:00 h
021 480 5488

ZAKAZIVANJE PUTEM PORTALA ePacijent Instituta za onkologiju Vojvodine

Portal ePacijent je još u pripremi.
Početak zakazivanja putem portala ćemo objaviti na našoj internet prezentaciji!

Portal ePacijent Vam omogućava da u svakom trenutku pratite status Vašeg zakazivanja.
Preko portala ePacijent možete dobiti sve potrebne podatke vezane za aktuelna i ranija zakazivanja.
Za pokretanje portala ePacijent kliknite na sliku ili pritisnite ovde

INFORMACIJE ZA JAVNOST O SLOBODNIM TERMINIMA ZA ZAKAZIVANJE NA PORTALU Moj Doktor (IZIS) Ministarstva zdravlja RS

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije (IZIS) predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije.
Portal Moj Doktor je deo IZIS-a.

Poštovani pacijenti, o slobodnim terminima za zakazivanje se možete informisati preko portala MojDoktor (IZIS) Ministarstva zdravlja Republike Srbije na sajtu www.mojdoktor.gov.rs
Za pokretanje portala Moj Doktor kliknite na sliku ili pritisnite ovde
 

ZAKAZIVANJE
 
Zakazivanje možete uraditi na 3 načina:
preko portala ePacijent (trenutno je još u pripremi), elektronskom poštom (popunjavanjem formulara) ili telefonom.

Na Vama je da odaberete za Vas najprikladniji način zakazivanja

Radi efikesnijeg rada, molimo Vas da odaberete istovremeno SAMO jedan način zakazivanja!
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija