INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Savetovanje i podrška
Obaveštenja Prijem pacijenata Zakazivanje Radno vreme Raspored organizacionih jedinicaPublikacije Uputstva Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

SAVETOVANJE I PODRŠKA

Saznanje da bolujete od raka za Vas predstavlja šok, ostavljajući utisak da se svet oko Vas ruši. Period nakon postavljanja dijagnoze je najčešće ispunjen užasom, strahom, besom i zbunjenošću. To su sasvim razumljive reakcije. Takav stresni životni događaj teško je prevazići bez podrške bliskih osoba i pomoći stručnjaka.

U okviru Službe poliklinike Instituta za onkologiju Vojvodine radi i Psihološko savetovalište u kome Vi i Vaši članovi porodice možete dobiti informacije i specifična znanja, koja mogu biti Vaše moćno oružje u borbi sa malignom bolešću, a za kvalitetan život.

Razgovor sa psiholozima u Savetovalištu pomoći će vam da:
prihvatite da se bolest dogodila i da uprkos tome naučite da živite što kvalitetnije,
razumete svoju bolest i naučite više o vašem ponašanju tokom i nakon lečenja,
razumete svoja osećanja i misli, savladate strahove i prebrodite periode krize,
otvoreno razgovarate sa bliskim osobama o vašim potrebama, problemima i iskustvima sa bolešću
da se pripremite i osnažite za onkološke metode lečenja,
aktivno učestvujete u donošenju odluka o vašem lečenju.

Psihološko savetovalište je kroz grupni i individualni rad na raspolaganju ambulantnim pacijentima, pacijentima koji su hospitalizovani i porodicama pcijenata.
Ukoliko ste hospitalizovani, recite Vašem ordinirajućem lekaru da pozove psihologa, a ukoliko dolazite ambulantno, potrebno je da imate uput od lekara opšte prakse (vaš izabrani lekar) za psihologa na Institutu za onkologiju Vojvodine i da se prethodno zakažete na broj telefona: 021 480 5486

Sa Vama u psihološkom savetovalištu rade:
Ass. Aleksandra Kovač, specijalista medicinske psihologije
Ivana Zelić Kozomora, master psiholog

Kontakt telefon psihološkog savetovališta: 021 480 5486

Rad psihološko savetovališta:
Ponedeljak:
8-9h grupna psihološka priprema za hemioterapiju
12-14h razgovor porodice obolelih sa psihološkinjom
Utorak:
11-12h grupni rad sa pacijentkinjama koje boluju od karcinoma dojke, a koje su hospitalizovane na Odeljenju za hirurgiju Klinike za operativnu onkologiju
Četvrtak:
11-12h grupni rad sa pacijentkinjama koje boluju od karcinoma genitalnih organa, a koje su hospitalizovane na Odeljenju za ginekologiju Klinike za operativnu onkologiju

Ambulantni (individualni rad) u ostalim terminima (potrebno je prethodno zakazati).

Razgovor pacijenata i porodice obolelih sa socijalnom radnicom se može obaviti u sledećim terminima:
Ponedeljak:
13-15h razgovor porodice obolelih sa socijalnom radnicom
Sreda:
12-13h razgovor socijalne radnice sa pacijentima
Petak:
8-9h razgovor socijalne radnice sa pacijentima

Za ambulantne pacijente i porodicu koja želi razgovor sa socijalnom radnicom, potrebno je prethodno nazvati telefonom: kontakt telefon 021 480 5461 - Ljiljana Zlojutro, socijalni radnik.

RAK INFO

„Rak Info“ je služba podrške obolelima od raka koja pruža neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima od raka, njihovim porodicama i prijateljima putem telefona, lične posete, imejla i pisma.

Služba podrške obolelima od raka „Rak Info” funkcioniše na bazi volonterstva. Volonteri su mahom osobe nemedicinskestruke, posebno obučeni iz oblasti onkologije i psihologije i osposobljeni za rad u Službi podrške.

Rak Info pruža svoje usluge besplatno ,svakog radnog dana od 16-20 sati.

Telefonska linija 021/650-6007 stoji na raspolaganju za pružanje informacija, emocionalne i duhovne podrške po pozivu korisnika usluga.


Pročitajte više ovde
SAVETOVANJE I PODRŠKA
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija