INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Prijem pacijenata, Radno vreme
Obaveštenja Zakazivanje Raspored organizacionih jedinicaPublikacije Savetovanje i podrška Uputstva Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

PRIJEM PACIJENATA

PRIJEM LEŽEĆIH PACIJENATA

Prijem ležećih pacijenata se obavlja na prijemnom šalteru na glavnom ulazu, u prizemlju glavne zgrade.

Pacijenti koji treba da se hospitalizuju moraju doneti:
1. Uput za stacionarno ležanje iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja),
2. Izveštaj lekara specijaliste iz odgovarajuće ambulante Instituta da je hospitalizacija zakazana.
3. Zdravstvena knjižica mora biti važeća (overena).

Za informaciju gde se prijemni šalter za ležeće pacijente nalazi, pogledajte Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 1).

Za sve dodatne informacije, pozovite 021 480 5909PRIJEM AMBULANTNIH PACIJENATA

Prijem ambulantnih pacijenata se obavlja na prijemnom šalteru u prizemlju zgrade za dijagnostički imidžing.

Pacijenti koji treba da obave specijalistički pregled u nekoj od ambulanti moraju doneti:
1. Uput za lekara specijalistu iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja). Na uputu mora biti naznačeno za kog lekara specijalistu se odnosi.
2. Zdravstvena knjižica mora biti važeća (overena).

Zbog efikasnijeg rada ambulanti, potrebno je i poželjno pregled unapred zakazati. Više o zakazivanje pogledajte ovde.

Za informaciju gde se prijemni šalter za ambulantne pacijente nalazi, pogledajte Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 3).

Za sve dodatne informacije, pozovite 021 480 5465

RADNO VREME AMBULANTI I DNEVNE BOLNICE

HIRURŠKA AMBULANTA (Soba 13)
PONEDELJAK
07:30 - 11:00 h
11:00 - 17:00 h
Prof. dr Zoran Radovanović
Asist. dr Duško Manić
UTORAK
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
Prof. dr Mlađan Protić
Prim. dr Ivan Majdevac
SREDA
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
Prof. dr Tomislav Petrović
Dr Vladimir Selaković
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
Dr Aleksandar Plzak
Dr Aleksandar Patrnogić
PETAK
07:30 - 13:30 h
13:30 - 16:30 h
Dr MIlan Ranisavljević
Prof. dr Ferenc Vicko

GINEKOLOŠKA AMBULANTA (Soba 16)
UTORAK
07:30 - 13:30 č
Prof. dr Aljoša Mandić
SREDA
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 ч
Dr Bojana Gutić
Dr Marina Popović
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Doc. dr Goran Malenković
Prim. dr Katarina Mastilović

INTERNISTIČKA AMBULANTA (Soba 14)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
Doc. dr Borislava Nikolin
UTORAK
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
Prof. dr Jasna Trifunović
Doc. dr Lazar Popović
SREDA
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
internista sa odeljenja
Mr. dr Svetlana Salma
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
13:30 - 19:30 h
Prim. dr Dragana Petrović
Dr Gorana Matovina-Brko
PETAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Ivan Nikolić
INTERNISTIČKA AMBULANTA (Soba 8)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
Dr Tatjana Roganović
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Dr Bogdan Bogdanović
SREDA
07:30 - 13:30 h
Prim. dr Jasna Pešić
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
Doc. dr Biljana Kukić
PETAK
07:30 - 13:30 h
Dr Stana Tešanović

ONKOLOŠKA KOMISIJA (Soba 16)
PONEDELJAK
09:00 - 13:30 h
13:30 - 15:30 h
Onkološka komisija za ginekologiju
Konzilijum za onkofertilitet
PETAK
09:00 - 13:00 h
13:00 - 14:30 h
Onkološka komisija za ginekologiju
Ginekološki indikacioni konzilijum
ONKOLOŠKA KOMISIJA (Soba 15)
PONEDELJAK
10:00 - 14:30 h
Onkološka komisija za dojku
UTORAK
09:00 - 11:30 h
11:30 - 14:30 h
Onkološka komisija za bolesti štitaste žlezde
Onkološka komisija za debelo crevo
SREDA
10:00 - 11:00 h
11:00 - 14:30 h
Onkološka komisija za limfome
Onkološka komisija za debelo crevo
ČETVRTAK
09:00 - 11:00 h
11:00 - 12:00 h
12:00 - 14:00 h
Onkološka komisija za dojku
Onkološka komisija maksilofacijalna
Onkološka komisija mekotkivna
PETAK
08:30 - 11:30 h
11:30 - 14:30 h
Onkološka indikaciona komisija za dojku
Onkološka komisija za gastrointestinalne bolesti

AMBULANTA ZA TERAPIJU BOLA (Soba 5)
PONEDELJAK
07:30 - 11:30 h
Dr Eržebet Patarica
UTORAK
07:30 - 11:30 h
Dr Dragan Lađinović
ČETVRTAK
07:30 - 11:30 h
Dr Imre Lovaš

NEUROPSIHIJATRIJSKA AMBULANTA (Soba 9)
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Dr Ilinka Nađ

ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA (Soba 5)
PONEDELJAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
UTORAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
SREDA
07:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
ČETVRTAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
PETAK
07:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja

AMBULANTA DNEVNE BOLNICE (Soba 3 i 4)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
07:30 - 13:30 h
Dr Milan Đorđević
Dr Milka Kladar - Bodlović
UTORAK
07:30 - 13:30 h
07:30 - 13:30 h
Dr Milan Đorđević
Dr Milka Kladar - Bodlović
SREDA
07:30 - 13:30 h
07:30 - 13:30 h
Dr Milan Đorđević
Dr Milka Kladar - Bodlović
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
07:30 - 13:30 h
Dr Milan Đorđević
Dr Milka Kladar - Bodlović
PETAK
07:30 - 13:30 h
07:30 - 13:30 h
Dr Milan Đorđević
Dr Milka Kladar - Bodlović


AMBULANTA NUKLEARNE MEDICINE (Suteren zgrade Poliklinike)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
Dr Andrea Peter
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Doc. dr Silvija Lučić
SREDA
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Jasna Mihailović
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
Dr Dolores Srbovan
PETAK
07:30 - 13:30 h
Dr Emil Matovina

RADIJACIONO-ONKOLOŠKA AMBULANTA I i II (Suteren glavne zgrade)
PONEDELJAK
07:30 - 13:00 č
dr Dejana Savić, dr Sofija Jovin, dr Zoran Stančić
UTORAK
07:30 - 13:00 č
dr Biljana Bugarčić, dr Dušanka Tešanović, dr Jelena Ličina
SREDA
07:30 - 13:00 č
dr Dragan Aranđelović, dr Branislav Đuran, dr Igor Đan
ČETVRTAK
07:30 - 13:00 č
dr Bojana Bokorov, dr Miroslav Latinović, dr Olivera Ivanov
PETAK
07:30 - 13:00 č
dr Sanja Vasiljev, dr Milana Mitrić-Ašković

AMBULANTA ZAVODA ZA REHABILITACIJU (Prvi sprat zgrade poliklinike)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
SREDA
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
PETAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković

ENDOSKOPSKI KABINET (Klinika za internu onkologiju)
PONEDELJAK
07:30 - 14:00 č
Dr Bogdan Bogdanović
UTORAK
07:30 - 14:00 č
Prof. dr Ivan Nikolić
SREDA
07:30 - 14:00 č
Doc. dr Biljana Kukić
ČETVRTAK
07:30 - 14:00 č
Prof. dr Ivan Nikolić
PETAK
07:30 - 14:00 č
Doc. dr Biljana Kukić

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija