INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Prijem pacijenata, Radno vreme
Obaveštenja Zakazivanje Raspored organizacionih jedinicaPublikacije Savetovanje i podrška Uputstva Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

PRIJEM PACIJENATA

PRIJEM PACIJENATA NA STACIONARNO LEČENJE

Prijem pacijenata na stacionarno lečenje se obavlja na prijemnom šalteru na glavnom ulazu, u prizemlju glavne zgrade.

Pacijenti koji treba da se hospitalizuju moraju doneti:
1. Uput za stacionarno ležanje iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja),
2. Izveštaj lekara specijaliste iz odgovarajuće ambulante Instituta da je hospitalizacija zakazana.
3. Zdravstvena knjižica mora biti važeća (overena),
4. Lična karta mora biti važeća.

Za informaciju gde se prijemni šalter za pacijente na stacionarnom lečenju nalazi, pogledajte Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 1).

Za sve dodatne informacije, pozovite 021 480 5909PRIJEM PACIJENATA U DNEVNU BOLNICU

Prijem pacijenata u dnevnu bolnicu se obavlja na prijemnom šalteru na glavnom ulazu, u prizemlju glavne zgrade. Prijem pacijenata u Dnevnu bolnicu hemioterapije i radioterapije se vrši na njihovim prijemnim šalterima.

Pacijenti koji treba da se hospitalizuju moraju doneti:
1. Uput za stacionarno ležanje iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja),
2. Izveštaj lekara specijaliste iz odgovarajuće ambulante Instituta da je hospitalizacija zakazana.
3. Zdravstvena knjižica mora biti važeća (overena),
4. Lična karta mora biti važeća.

Za informaciju gde se prijemni šalter za pacijente dnevne bolnice nalazi, pogledajte Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 1) i Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 3) i Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 2b).

Dnevne bolnice omogućavaju pacijentima prijem na hospitalno lečenje kraće od 24 sata i u slučajevima dugotrajne dnevne bolnice (ponovljen dolazak pacijenata više puta zbog sprovođenja terapijskog tretmana). Dnevne bolnice Instituta za onkologiju Vojvodine su:
1. Dnevna bolnica hemioterapije
2. Dnevna bolnica internističkih grana
3. Dnevna bolnica radioterapije
4. Dnevna bolnica dnevne hirurgije
5. Dnevna bolnica ginekologije
6. Dnevna bolnica nuklearne medicine
7. Dnevna bolnica rehabilitacije

1. Dnevna bolnica hemioterapije
U Dnevnu bolnicu hemioterapije upućuju se pacijenti koji treba da započnu lečenje hemioterapijom.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5463.

2. Dnevna bolnica internističkih grana
U Dnevnu bolnicu internističkih grana upućuju se pacijenti koji treba da obave neku od dijagnostičko-terapijskih procedura (gastroskopija, kolonoskopija, abdominalna punkcija, transfuzija krvi, simptomatska terapija, održavanje prohodnosti PORT-A-CATH sistema).
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5407 (endoskopski kabinet) ili 021/480 5412 (internistička ambulanta za prijem i trijažu pacijenata).

3. Dnevna bolnica radioterapije
U Dnevnu bolnicu radioterapije upućuju se pacijenti koji treba da započnu zračnu terapiju (spoljašnje ili unutrašnje zračenje), transfuzija krvi ili pružanje manjih terapijskih intervencija.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5414.

4. Dnevna bolnica dnevne hirurgije
U Dnevnu bolnicu dnevne hirurgije upućuju se pacijenti koji treba da obave manje hirurške intervencije (Core biopsija, Vakum asistirana stereotaksična biopsija), transfuzija krvi ili pružanje manjih terapijskih intervencija.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5474 (hirurška ambulanta) ili na broj 021/480 5601 (pult za zakazivanje Centra za imaging dijagnostiku).

5. Dnevna bolnica ginekologije
U Dnevnu bolnicu ginekologije upućuju se pacijentkinje koje treba da obave manje ginekološke intervencije (biopsija, kiretaža, LOOP, kolposkopija, abdominalna punkcija), transfuzija krvi ili pružanje manjih terapijskih intervencija.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5471 (ginekološka ambulanta) ili na broj 021/4805-430 (ginekološka ambulanta za prijem i trijažu pacijenata).

6. Dnevna bolnica nuklearne medicine
U Dnevnu bolnicu nuklearne medicine upućuju se pacijenti koji treba da urade dijagnostičke procedure (scintigrafije celog tela sa I-131 WBS, I-131 MIBG, CCTP somatostatinskim analozima – octreo ili tectrotyde WBS i punkcije štitaste žlezde).
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5580 ili 021/480 5589.

7. Dnevna bolnica rehabilitacije
U Dnevnu bolnicu rehabilitacije upućuju se pacijenti koji treba da obave dijagnostičko-terapijsku proceduru/lečenje u vidu fizikalne terapije (rehabilitacije) ili elektromioneurografiju (EMNG).
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/480 5488.PRIJEM AMBULANTNIH PACIJENATA (PREGLED I DIJAGNOSTIKA)

Prijem ambulantnih pacijenata se obavlja na prijemnom šalteru u prizemlju zgrade za dijagnostički imidžing.

Pacijenti koji treba da obave specijalistički pregled u nekoj od ambulanti moraju doneti:
1. Uput za lekara specijalistu iz zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja). Na uputu mora biti naznačeno za kog lekara specijalistu se odnosi.
2. Zdravstvena knjižica mora biti važeća (overena),
3. Lična karta mora biti važeća.

Zbog efikasnijeg rada ambulanti, potrebno je i poželjno pregled unapred zakazati. Više o zakazivanje pogledajte ovde.

Za informaciju gde se prijemni šalter za ambulantne pacijente nalazi, pogledajte Raspored organizacionih jedinica u zgradi (deo 3).

Za sve dodatne informacije, pozovite 021 480 5465

RADNO VREME AMBULANTI I DNEVNE BOLNICE

HIRURŠKA AMBULANTA (Soba 13)
PONEDELJAK
07:30 - 10:30 č
10:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Zoran Radovanović
Dr Aleksandar Đermanović
Asist. dr Duško Manić
UTORAK
07:30 - 10:30 č
10:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Mlađan Protić
Dr Mladen Đurić
Dr Dejan Lukić
SREDA
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prim. dr Ivan Majdevac
Dr Vladimir Selaković
ČETVRTAK
07:30 - 10:30 č
10:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Dr Milana Kresoja Ignjatović
Dr Aleksandar Plzak
Dr Aleksandar Patrnogić
PETAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 16:30 č
Dr Milan Ranisaljević
Prof. dr Ferenc Vicko
GINEKOLOŠKA AMBULANTA (Soba 16)
UTORAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Aljoša Mandić
Dr Bojana Gutić
SREDA
07:30 - 13:30 č
Dr Slobodan Maričić
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 č
Prim. dr Katarina Mastilović

INTERNISTIČKA AMBULANTA (Soba 14)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Borislava Nikolin/Prof. dr Ivan Nikolić
Prof. dr Ivan Nikolić/Prof. dr Borislava Nikolin
UTORAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Jasna Trifunović
Prof. dr Lazar Popović
SREDA
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prim. dr Dragana Petrović
Dr Vladimir Vidović/Dr Nemanja Petrović
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 č
Mr. dr Svetlana Salma
PETAK
07:30 - 13:30 č
Dr Gorana Matovina-Brko
INTERNISTIČKA AMBULANTA (Soba 8)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 č
Dr Tatjana Roganović
UTORAK
07:30 - 13:30 č
Dr Bogdan Bogdanović
SREDA
07:30 - 13:30 č
Prim. dr Jasna Pešić/Dr Ivana Bjelobrk Kolarov
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 č
Doc. dr Biljana Kukić
PETAK
07:30 - 13:30 č
Dr Stana Tešanović

ONKOLOŠKA KOMISIJA (Soba 16)
PONEDELJAK
08:10 - 13:30 č
Onkološka komisija za ginekologiju
PETAK
09:00 - 13:00 č
13:00 - 14:20 č
Onkološka komisija za ginekologiju
Ginekološka indikaciona komisija
ONKOLOŠKA KOMISIJA (Soba 15)
PONEDELJAK
10:00 - 14:30 č
Onkološka komisija za dojku
UTORAK
08:30 - 11:00 č
11:00 - 14:30 č
Onkološka komisija za bolesti štitaste žlezde
Onkološka komisija za debelo crevo
SREDA
10:00 - 11:00 č
11:00 - 14:30 č
Onkološka komisija za limfome
Onkološka komisija za debelo crevo
ČETVRTAK
08:30 - 10:30 č
10:30 - 11:30 č
11:30 - 14:00 č
Onkološka komisija za dojku
Onkološka komisija maksilofacijalna
Onkološka komisija mekotkivna
PETAK
08:15 - 11:15 č
11:15 - 14:45 č
Onkološka indikaciona komisija za dojku
Onkološka komisija za gastrointestinalne bolesti

AMBULANTA ZA TERAPIJU BOLA (Soba 5)
PONEDELJAK
07:30 - 11:30 h
Dr Eržebet Patarica
UTORAK
07:30 - 11:30 h
Dr Dragan Lađinović
ČETVRTAK
07:30 - 11:30 h
Dr Imre Lovaš

NEUROPSIHIJATRIJSKA AMBULANTA (Soba 9)
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Dr Ilinka Nađ

ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA (Soba 5)
PONEDELJAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
UTORAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
SREDA
07:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
ČETVRTAK
11:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja
PETAK
07:30 - 14:30 h
anesteziolog sa odeljenja

AMBULANTA DNEVNE BOLNICE (Soba 3 i 4)
PONEDELJAK
07:30 - 14:30 č
07:30 - 14:30 č
Dr Milka Kladar - Bodlović
Dr Maja Popović/Dr Bojana Vranjković
UTORAK
07:30 - 14:30 č
07:30 - 14:30 č
Dr Milka Kladar - Bodlović
Dr Maja Popović/Dr Bojana Vranjković
SREDA
07:30 - 14:30 č
07:30 - 14:30 č
Dr Milka Kladar - Bodlović
Dr Maja Popović/Dr Bojana Vranjković
ČETVRTAK
07:30 - 14:30 č
07:30 - 14:30 č
Dr Milka Kladar - Bodlović
Dr Maja Popović/Dr Bojana Vranjković
PETAK
07:30 - 14:30 č
07:30 - 14:30 č
Dr Milka Kladar - Bodlović
Dr Maja Popović/Dr Bojana Vranjković


AMBULANTA NUKLEARNE MEDICINE (Suteren zgrade Poliklinike)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 č
Dr Andrea Peter
UTORAK
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Doc. dr Silvija Lučić
Dr Jelena Roganović
SREDA
07:30 - 13:30 č
13:30 - 19:30 č
Prof. dr Jasna Mihailović
Dr Vanja Cimbaljević
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 č
Dr Dolores Srbovan
PETAK
07:30 - 13:30 č
Dr Emil Matovina

RADIJACIONO-ONKOLOŠKA AMBULANTA I i II (Suteren glavne zgrade)
PONEDELJAK
07:30 - 10:45 č
Dr Dejana Savić, Dr Sofija Jovin, Dr Zoran Stančić, Dr Daliborka Nikolić
UTORAK
07:30 - 10:45 č
Dr Biljana Bugarčić, Dr Dušanka Tešanović, Asist. dr Jelena Ličina
SREDA
07:30 - 10:45 č
Dr Dragan Aranđelović, Dr Branislav Đuran, Dr Miroslav Latinović, Dr Mićo Novaković
ČETVRTAK
07:30 - 13:00 č
Dr Bojana Bokorov, Dr Igor Đan, Asist. dr Olivera Ivanov
PETAK
07:30 - 13:00 č
Dr Sanja Vasiljev, Dr Milana Mitrić-Ašković

AMBULANTA ZAVODA ZA REHABILITACIJU (Prvi sprat zgrade poliklinike)
PONEDELJAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
UTORAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
SREDA
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
ČETVRTAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković
PETAK
07:30 - 13:30 h
Prof. dr Svetlana Popović Petrović
Dr Miroslav Nedeljković

ENDOSKOPSKI KABINET (Klinika za internu onkologiju)
PONEDELJAK
07:30 - 14:00 č
Dr Bogdan Bogdanović
UTORAK
07:30 - 14:00 č
Prof. dr Ivan Nikolić, dr Nemanja Petrović
SREDA
07:30 - 14:00 č
Doc. dr Biljana Kukić
ČETVRTAK
07:30 - 14:00 č
Prof. dr Ivan Nikolić
PETAK
07:30 - 14:00 č
Doc. dr Biljana Kukić, dr Nemanja Petrović

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija