ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Стручна јавност: Онкологија
Новости Архива новости "Archive of Oncology"

ОНКОЛОГИЈА

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) и пројекта "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - ДИЛС припремила је 3 водича добре клиничке праксе из области онкологије у 2012. години.

Водичи су израђени са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Они одржавају и подржавају филозофију и читав покрет медицине односно здравствене заштите засноване на доказима, омогућавају да се држи корак са брзим научним развојем и обезбеђују сусрете науке и праксе, односно ефикасности и ефективности, помажу у доношењу одлуке, смањују варијације у пракси, служе као инструмент начињен од стране професионалаца за професионалце, а који помаже да се редукује неизвесност у медицинској пракси.

Основни критеријум за одабир тема водича била је висока стопа обољевања и смртности у Србији, односно проблеми идентификовани студијом "Оптерећење болестима у Србији".

Преузмите водиче:
Водич за дијагностиковање и лечење рака дојке 500К
Водич за дијагностиковање и лечење рака колона и ректума 720К
Водич за дијагностиковање и лечење рака грлића материце 677К

Преузмите нове водиче:
Водич за дијагностиковање и лечење рака оваријума 1150К
Водич за дијагностиковање и лечење хроничног бола малигне етиологије 1350К
Водич за дијагностиковање и лечење тироидних нодуса и диферентованог тироидног карцинома 1078К


Стручно усавршавање
Програмске јединице за стручно усавршавање лекара из области:
Имиџинг дојка
МРИ абдомена и карлице
МРИ ЦНС
МРИ срца и торакса
МРИ обољења дојке
ПЕТ/ЦТ имиџинг

Програмске јединице за стручно усавршавање техничара из области:
Имиџинг дојка
МРИ ЦНС
МРИ абдомена, карлице и тораксаПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Унапређење онколошке заштите у АП Војводини
Носилац програма (назив и седиште, одговорно лице): Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Проф. др Милош Лучић-Директор Института за онкологију Војводине
Подаци о координатору програма: др Александар Плзак, лекар специјалиста на Клиници за оперативну онкологију ИОВ
Правни оквир: Члан 13. став 4. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), којим је утврђено да аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за Аутономну Покрајину Војводину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу.
Учесници: Институт за онкологију Војводине и све опште болнице на територији АП Војводине

Резултати рада мултидисциплинарне консултантске стручне комисије:
Учесници Датум Време трајања База ММ података Величина Тип сервиса
ИОВ, ОБСУ 18.10.2016. 00:37:03 IOV-OBSubotica-18-10-2016.wrf 154MB Cisco Webex
ИОВ, ОБЗР 26.10.2016. 00:25:57 IOV-OBZrenjanin-26-10-2016.wrf 157MB Cisco Webex
ИОВ, ОБСМ, ОБСУ 28.10.2016. 01:14:34 IOV-OBSremskaMitrovica-OBSubotica-28-10-2016.wrf 655MB Cisco Webex
Легенда: ИОВ-Институт за онкологију Војводине, ОБСМ-Општа болница Сремска Митровица, ОБСУ-Општа болница Суботица, ОБЗР-Општа болница Зрењанин

Да бисте могли да користите WRF датотеке, потребно је да снимите (download) програм atrecply.msi и да га инсталирате на ваш рачунар.
Коришћење WRF датотека је могуће само уз ауторизацију коју додељују учесници.
СТРУЧНА ЈАВНОСТ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија