ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пацијенти и јавност: Распоред организационих јединица у згради
Обавештења Пријем пацијената Заказивање Радно време Публикације Саветовање и подршка Упутства Питајте лекара Права пацијената Програми Министарства здравља Давање информација од јавног значаја Анкета

РАСПОРЕД ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗГРАДИ


ГЛАВНИ УЛАЗ (1)

Пријем лежећих пацијената

ГЛАВНА ЗГРАДА (2)

СУТЕРЕН
Клиника за радиолошку терапију: центар за радијациону онкологију - високоволтажна терапија (десно крило 2б)
Центар за нуклеарну медицину (десно крило 2б)
Служба за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику, Одељење за молекуларну биохемију са хематолошком и и имунолошком лабораторијом (десно крило 2б)
Служба за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику Одељење за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију (централни леви део 2а)

ПРИЗЕМЉЕ
Клиника за интерну онкологију (лево крило 2ц)
Клиника за радиолошку терапију: центар за радијациону онкологију - брахитерапија и одељење лежећих болесника (десно крило 2б)
Управа: директор, помоћници директора, главна сестра, пословни секретар директора (централни десни део 2д)
Служба за правне и економско-финансијске послове: одсек за правне и опште послове, одсек за послове набавке, Рачунарски центар (централни десни део 2д)

IV СПРАТ
Клиника за оперативну онкологију: одељење за хирургију, одељење за гинекологију (лево крило 2ц)
Клиника за оперативну онкологију: одељење операционог блока и хируршких интервенција, одељење за анестезију, интензивну терапију и негу (централни леви део 2а)
Служба за епидемиологију (централни десни део 2д)

ЦЕНТРАЛНИ ЛЕВИ ДЕО ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ (2а)

СУТЕРЕН
Служба за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику, Одељење за патохистолошку и цитолошку дијагностику (централни леви део 2а)

IV СПРАТ
Клиника за оперативну онкологију: одељење операционог блока и хируршких интервенција, одељење за анестезију, интензивну терапију и негу (централни леви део 2а)

ДЕСНО КРИЛО ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ (2б)

СУТЕРЕН
Клиника за радиолошку терапију: центар за радијациону онкологију - високоволтажна терапија (десно крило 2б)
Центар за нуклеарну медицину (десно крило 2б)
Служба за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику, Одељење за молекуларну биохемију са хематолошком и и имунолошком лабораторијом (десно крило 2б)

ПРИЗЕМЉЕ
Клиника за радиолошку терапију: центар за радијациону онкологију - брахитерапија и одељење лежећих болесника (десно крило 2б)

ЛЕВО КРИЛО ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ (2ц)

ПРИЗЕМЉЕ
Клиника за интерну онкологију (лево крило 2ц)

IV SPRAT
Клиника за оперативну онкологију: одељење за хирургију, одељење за гинекологију (лево крило 2ц)

ЦЕНТРАЛНИ ДЕСНИ ДЕО ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ (2д)

ПРИЗЕМЉЕ
Управа: директор, помоћници директора, главна сестра, пословни секретар директора (централни десни део 2д)
Службе: служба за правне и економско-финансијске послове: одељење за правне и опште послове, одељење за послове набавке, рачунарски центар (централни десни део 2д)

IV СПРАТ
Служба за епидемиологију (централни десни део 2д)

ЗГРАДА ЦЕНТРА ЗА ИМИЏИНГ ДИЈАГНОСТИКУ И ПОЛИКЛИНИКЕ (3)

СУТЕРЕН
Апотека

ПРИЗЕМЉЕ
Пријем амбулантних пацијената
Центар за имиџинг дијагностику
Служба поликлинике: Дневна болница, Одељење за специјалистичко-конзилијарне прегледе

I СПРАТ
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

ЗГРАДА ИЗМЕЂУ "ЗЕЛЕНЕ" И ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ - "БИСОКОПСКА САЛА" (4)

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику
Редакција часописа "Archive of Oncology", Библиотека

ЗГРАДА ПОРЕД ПАРКИНГА - "ЗЕЛЕНА" ЗГРАДА (5)

Служба за правне и економско-финансијске послове: одељење за економско-финансијске послове, одсек интерне контроле

ЗГРАДА КАМЕНИЦА 2 (6)

СУТЕРЕН
Клиника за радиолошку терапију: центар за радијациону онкологију - високоволтажна терапија

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија