ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пацијенти и јавност: Заказивање
Пријем пацијената Радно време Распоред организационих јединица Публикације Саветовање и подршка Питајте лекара Права пацијената Програми Министарства здравља Давање информација од јавног значаја Анкета

Електронско заказивање
О ЗАКАЗИВАЊУ

Поштовани пацијенти,

У протеклом периоду дошло је до измене у начину заказивања специјалистичко-консултативних прегледа у здравственом систему Републике Србије увођењем Интегрисаног здравственог информационог система Србије (ИЗИС).
Институт за онкологију Војводине је установа терцијарног нивоа здравствене заштите што подразумева да је заказивање првих прегледа могуће искључиво преко изабраног лекара у Домовима здравља, коришћењем програма Мој доктор. Упут изабраног лекара важи 6 месеци. Заказивање прегледа за Онколошку комисију на Институту могуће је од стране лекара специјалисте здравствене установе секундарног нивоа здравствене заштите, ван Јужнобачког округа или од стране изабраног лекара из примарне здравствене заштите (Дом здравља) на територији Јужнобачког округа.
Заказивање за дијагностичке услуге у Центру за имиџинг дијагностику (МР, ЦТ, мамографија, УЗ) и Центру за нуклеарну медицину (сцинтиграфија, ПЕТ/ЦТ) можете да урадите електронски, путем електронске поште.
На заказани преглед преко ИЗИС-а потребно је понети:
• Упут из дома здравља са бројем под којим је заказан преглед односно Оцену првостепене комисије
• Оверену здравствену књижицу
• Личну карту
• Потребну медицинску документацију (обавезно патохистолошки налаз)

Термин контролог прегледа одређује наш лекар специјалиста приликом прегледа на Институту. Уколико је термин контролног прегледа у оквиру важења Упута изабраног лекара контролни преглед ће Вам бити одмах заказан без поновног одласка код изабраног лекара. Уколико је термин контролног прегледа ван важења Упута изабраног лекара, Ваш изабрани лекар мора заказати преглед на Институту коришћењем програма Мој доктор.
Више није могуће заказивање специјалистичко-консултативних прегледа у Поликлиници телефоном или електронском поштом.
• Заказивање у Дневну болницу обавља се лично, телефонским путем, путем електронске поште или преко портала Мој доктор (ИЗИС) од стране изабраног лекара, са Упутом за стационарно лечење (ОЗ 3 образац). Заказивање можете обавити сваког радног дана од 07:30 до 13:30 часова.
Дневне болнице омогућавају пацијентима пријем на хоспитално лечење краће од 24 сата и у случајевима дуготрајне дневне болнице (поновљен долазак пацијената више пута због спровођења терапијског третмана). Дневне болнице Института за онкологију Војводине су:
1. Дневна болница хемиотерапије: Заказивање се обавља лично са Извештајем онколошке комисије.
2. Дневна болница интернистичких грана: Заказивање се може обавити лично, телефонским путем или од стране изабраног лекара преко портала Мој доктор (гастроскопија, колоноскопија).
3. Дневна болница радиотерапије: Заказивање се обавља лично са Извештајем онколошке комисије.
4. Дневна болница дневне хирургије: Заказивање се може обавити лично са Извештајем лекара специјалисте (хирурга или радиолога), који захтева исту или путем електронске поште.
5. Дневна болница гинекологије: Заказивање се обавља лично са Извештајем лекара специјалисте који захтева исту.
6. Дневна болница нуклеарне медицине: Заказивање се обавља лично, телефонским путем или од стране изабраног лекара преко портала Мој доктор (само за пункције штитасте жлезде).
7. Дневна болница рехабилитације: Заказивање се обавља лично или путем телефона на број 021/480 5488.

Извињавамо се на евентуалним непријатностима које могу настати услед ове промене и молимо вас за разумевање.

Молимо Вас да обратите пажњу на следеће:
• да се термини првих прегледа користе искључиво за упућивање на прве прегледа
• да термине првих прегледа за лекаре специјалисте нуклеарне медицине и радијационе онкологије не користите за директно упућивање на дијагностичке или терапијске процедуре, јер су то искључиво терини за амбуланту - први преглед и припрему за зрачну терапију
• Институт за онкологију Војводине је на порталу ИЗИС отворио термине за заказиване специјалиситичких прегледа за 6 месеци унапред И ти термини се користе за заказивање првих прегледа; контролне прегледе унутар важења Упута од 6 месеци заказује Институт након обаваљеног специјалистичког прегледа, тако што пацијент након обаљеног прегледа, уколико је потребно да контролни преглед обави унутар 6 месеци, одмах заказује контролни преглед; уколико је потребно да пацијент закаже контролни преглед за годину дана, када Упут више не важи, пацијент заказује преко изабраног лекара као први преглед на порталу ИЗИС.
• термини на ИЗИС-у за Онколошке комисије као и за индикациону комисију за дојку не користите за специјалистичке прегледе; пацијенти на Онколошку комсију треба да дођу са припремљеном медицинском документацијом

Хвала на сарадњи,
Институт за онкологију Војводине


ДОДАТНА УПУТСТВА/ОБАВЕШТЕЊA
Упутства за припрему пацијената за дијагностичке процедуре, обавештења о упућивању пацијената и остала посебна обавештења
РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТИ И ОНКОЛОШКИХ КОМИСИЈА
Информације о радном времену амбуланти и онколошких комисија
ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЗИВАЊЕ

ЗАКАЗИВАЊЕ МР, ЦТ, УЛТРАЗВУКА, МАМОГРАФИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Сву потребну документацију слати искључиво на адресу алектронске поште: zakazivanje.imaging@onk.ns.ac.rs
Упозорење корисницима ове странице за заказивање: Подаци које шаљете се не криптују.
Сваки корисник ове странице за заказивање преузима на себе одговорност за безбедност података које шаље.

Презиме:
Име:
ЈМБГ
ЛБО
Број здр. књ.
Основ осигурања
Период овере здравствене књижице
Од:
До:
Адреса
Телефон
Е-маил
Упутна дијагноза
Врста пацијента
Упут
   
Врста снимања Магнетна резонанца (МР)
 
   
  Компјутеризована томографија (ЦТ)
 
 
Додатне информације везане за дијагностичке прегледе можете добити сваког радног дана од 07:30-15:00 на телефон 021 480 5600 и сваког радног дана од 07:30-19:30 на телефон 021 480 5601
 
Потврђујем да имам извештај лекара или лекарске комисије у којем се тражи снимање које желим да закажем и да ћу га показати пријемној служби при доласку. Обавезујем се да ћу скениран упут послати на адресу електронске поште: zakazivanje.imaging@onk.ns.ac.rs. У супротном заказано снимање се отказује!
 
Напомена:
Помоћ за попуњавање формулара за заказивање електронском поштом
Упут
За пацијенте који припадају Јужнобачком округу потребан је упут изабраног лекара а за све друге упут и сагласност комисије надлежне филијале РФЗО ("оверен упут од комисије")
Период овере здравствене књижице
Морате тачно унети датум овере јер тај податак РФЗО проверава. У случају да нисте унели тачно податке, заказано снимање може да се откаже.
Објашњење за избор органа за МР снимање:
Кичмени стуб ЦС,ТС,ЛС значи снимање само једног од три дела кичме, Кичмени стуб ЦС+ТС значи снимање 2 дела кичме за шта је потребно обезбедити 2 термина, Кичмени стуб ЦС+ТС+ЛС значи снимање 3 дела кичме за шта је потребно обезбедити три термина
Абдомен и карлица значи снимање оба органа за шта је потребно обезбетити 2 термина, исто важи и за Глава и врат

Молим вас да правилно изаберете орган за МР и ЦТ снимање у циљу оптималног коришћења постојећих термина снимања

ЗАКАЗИВАЊЕ СЦИНТИГРАФИЈЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Сву потребну документацију слати искључиво на адресу алектронске поште: zakazivanje.nuklearna@onk.ns.ac.rs
Упозорење корисницима ове странице за заказивање: Подаци које шаљете се не криптују.
Сваки корисник ове странице за заказивање преузима на себе одговорност за безбедност података које шаље.

Матични индекс:
Уколико до сада нисте били пацијент Института за онкологију Војводине, немате матични индекс, али у том случају морате попунити податке обележене са *. Уколико сте унели матични индекс (у вашем је интересу да унесете тачан матични индекс), уносите само презиме и име!
Презиме:
Име:
   
ЈМБГ*:
ЛБО*:
Број здр. књ.*:
Основ осигурања*:
Адреса*:
Телефон*:
   
Е-маил:
   
Врста сцинтиграфије
   
Додатне информације везане за сцинтиграфски преглед можете добити на телефон 021 480 5580 и 021 480 5589
   
Потврђујем да имам извештај лекара или лекарске комисије у којем се тражи дијагностички преглед који желим да закажем и да ћу га показати пријемној служби при доласку. У супротном заказани дијагностички преглед се отказује!
   
Напомена:  
 
Помоћ за попуњавање формулара за заказивање електронском поштом
Матични индекс
Налази се у заглављу сваког нашег документа (горе десно)

ЗАКАЗИВАЊЕ ПЕТ/ЦТ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ЗАКАЗИВАЊЕ ЗА ПЕТ/ЦТ ПРЕГЛЕД

1. За ПЕТ/ЦТ преглед пацијент се може пријавити преко телефона 021/480 5484 или 5635 (контакт особа Милена Ракић), као и путем поште на адресу Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица.
Потребно је да нам за КОМИСИЈУ ЗА ПЕТ/ЦТ ПРЕГЛЕД доставите следеће податке:
- копију оверене здравствене књижице
- телефонски број
- фотокопије све релевантне медицинске документације тј. извештај лекара специјалисте који тражи одређено снимање, као и налазе претходно начињених радиолошких прегледа у форми слике , ЦД-а и текста (немојте слати оригиналну медицинску документацију, већ искључиво фотокопије).

2. Комисија се састаје сваког уторка и петка у 11ч на којој се приказују достављене копије медицинске документације и која доноси сагласност о неопходности ове дијагностичке мере.

3. Одлуку Комисије за ПЕТ/ЦТ пацијент ће добити путем поште а о термину снимања ће бити накнадно обавештен.

4. Радиолоšки техничар телефоном обавештава пацијента о датуму снимања и неопходној припреми за снимање, истовремено обављајући и усмену проверу да ли постоје нека ограничења у извођењу снимања.

5. Уколико сте спречени да дођете на заказани термин прегледа на ПЕТ/ЦТ уређају МОЛИМО Вас да се ОБАВЕЗНО јавите на телефон 021/480 5484 и откажете преглед.

6. На дан прегледа јавите се у заказано време на пријемни пулт Службе за нуклеарну медицину Института за онкологију Војводине (Каменица 3 ниво -1) припремљени према упутству за извођење ПЕТ/ЦТ прегледа и понесите са собом оверену здравствену књижицу, личну карту, оверени упут за ПЕТ/ЦТ преглед и целокупну претходну медицинску документацију (укључујући и све филмове-медицинске слике и налазе са претходних дијагностичких прегледа).


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПАЦИЈЕНАТА ЗА ПЕТ/ЦТ ПРЕГЛЕД

Молимо Вас да ово упутство ОБАВЕЗНО прочитате!

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ПЕТ/ЦТ

1. Најмање 24ч пред планирано снимање избегавајте тежак физички рад и напорно вежбање у теретани или кућним условима.
2. Пред планирано снимање није дозвољено давање интравенске течности која садржи глукозу или декстрозу.
3. Потребно је да обавестите медицинско особље уколико болујете од: астме, шећерне болести, мултиплог мијелома, феохромоцитома или уколико сте на дијализи
4. Потребно је скренути пажњу медицинском особљу о подацима о претходној фрактури, трауми, скорашњем оперативном захвату, инфекцији, као и о претходној интензивној физичкој активности односно мишићној активацији .
5. Обуците топлу и удобну одећу, која не садржи металне детаље на себи.
6. Рачунајте да ћете од тренутка иницирања радиофармака у Центру за имиџинг дијагностику провести још најмање 2 сата.
7. Обавестите надлежно медицинско особље уколико сте трудни или дојите.
8. Са собом обавезно понесите важећи упут за претходно заказан ПЕТ/ ЦТ преглед, релевантну медицинску документацију (извештај лекара специјалисте који тражи одређено снимање, као и налазе претходно начињених радиолошких прегледа у форми слике, ЦД-а и текста) везану за Ваш медицински преглед.
9. Резултате претходног ПЕТ/ ЦТ прегледа уколико постоје.

Упутства за исхрану пацијентима који НИСУ дијабетичари

1. Не смете ништа јести нити пити (осим обичне воде, а не користити ни жваке и бомбоне без шећера) најмање 6 сати пред планирано снимање.
2. Вече пред снимање узимати храну која садржи мању концентрацију угљених хидрата (као што су: месо, риба, јаја, сиреви, воће и поврће које не садржи велику концентрацију угљених хидрата, напитке који нису превиšе заслађени).
3. Пред долазак на снимање и у току припреме за снимање потребно је да пијете довољно течности односно обичне воде.
4. Узмите своју редовно препоручену медикаментозну терапију.

Упутства за исхрану пацијентима који СУ дијабетичари

1. Не смете ништа јести нити пити (осим обичне воде, а не користити ни жваке и бомбоне без шећера) најмање 6 сати пред планирано снимање.
2. Вече пред снимање узимати храну која садржи мању концентрацију угљених хидрата (као што су: месо, риба, јаја, сиреви, воће и поврће које не садржи велику концентрацију угљених хидрата, напитке који нису превиšе заслађени).
3. Пред долазак на снимање и у току припреме за снимање потребно је да пијете довољно течности односно обичне воде.
4. Пацијенти који за регулацију шећерне болести користе таблете ујутро на дан снимања не узимају свој лек.
5. Пацијенти који за регулацијушећерне болести користе инуслин у договору са надлежним ендокринологом преводе са дан пред снимање на краткоделујући инсулин и своју јутарњу дозу уз пратећи лаган доручак узимају до 7 сати ујутро.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ О СЛОБОДНИМ ТЕРМИНИМА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ НА ПОРТАЛУ Мој Доктор (ИЗИС) Министарства здравља РС


Поштовани пацијенти,

У складу са могућностима, Институт је омогућио електронско заказивање (преко ИЗИС-а) које се врши код Вашег изабраног лекара за следеће амбуланте и онколошке комисије:
1. Хируршка амбуланта - слободни термини су дати за лекаре специјалности Општа хирургија (9 лекара)
2. Гинеколошка амбуланта - слободни термини су дати за лекаре специјалности Гинекологија и акушерство (5 лекара)
3. Интернистичка амбуланта - слободни термини су дати за лекаре специјалности Интерна медицина (18 лекара)
4. Амбуланта за неуропсихијатрију - слободни термини су дати за лекаре специјалности Неуропсихијатрија (1 лекар)
5. Амбуланта за терапију бола - слободни термини су дати за лекаре специјалности Палијативна медицина и медицина бола (3 лекара)
6. Амбуланта за нуклеарну медицину - слободни термини су дати за лекаре специјалности Нуклеарна медицина (5 лекара)
7. Амбуланта за радијациону онкологију - слободни термини су дати за лекаре специјалности Радијациона онкологија (14 лекара)
8. Амбуланта Службе за физикалну медицину и рахабилитацију - слободни термини су дати за лекаре специјалности Физикална медицина и рехабилитација (2 лекара)
9. Амбуланта Одељења за патохистолошку дијагностику и молекуларну патологију - слободни термини су дати за лекаре специјалности Патолошка анатомија (5 лекара)
10. Анестезиолошка амбуланта - слободни термини су дати за амбуланту
11. Амбуланта за гастроскопију - слободни термини су дати за амбуланту
12. Амбуланта за колоноскопију - слободни термини су дати за амбуланту
13. Индикациона комисија за дојку - слободни термини су дати за амбуланту
14. Онколошка комисија за дојку - слободни термини су дати за амбуланту
15. Онколошка комисија мекоткивна - слободни термини су дати за амбуланту
16. Онколошка комисија максилофацијална - слободни термини су дати за амбуланту
17. Онколошка комисија гастроинтенстиналне болести - слободни термини су дати за амбуланту
18. Онколошка комисија гинеколошке туморе - слободни термини су дати за амбуланту
19. Онколошка комисија за лимфоме - слободни термини су дати за амбуланту
20. Онколошка комисија за штитасту жлезду - слободни термини су дати за амбуланту
21. Онколошка комисија за дебело црево - слободни термини су дати за амбуланту

Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије (ИЗИС) представља централни електронски систем, у коме се чувају и обрађују сви медицински и здравствени подаци пацијената, подаци здравствених радника и сарадника, подаци здравствених установа, здравствене интервенције и услуге извршене у здравственим установама, подаци електронских упута и електронских рецепата, подаци о заказивању за специјалистичке прегледе, дијагностичке процедуре и хируршке интервенције. Портал Мој Доктор је део ИЗИС-а.
 

ЗАКАЗИВАЊЕ
 
Заказивање можете урадити на 2 начина:
• за дијагностичке процедуре, електронском поштом (попуњавањем формулара) на овој страници
• за прегледе у Поликлиници (амбуланте и онколошке комисије): за прве прегледе и контролне прегледе када истекне важења упут изабраног лекара (6 месеци) преко портала МојДоктор (ИЗИС), за контролне прегледе у периоду важења упута изабраног лекара (6 месеци) након обављеног прегледа на Институту
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија