ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пацијенти и јавност: Давање информација од јавног значаја
Обавештења Пријем пацијената Заказивање Радно време Распоред организационих јединицаПубликације Саветовање и подршка Упутства Питајте лекара Права пацијената Програми Министарства здравља Анкета

ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ДАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Давање и објављивање информација од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. Гласник РС" бр. 120/04).

Заинтересовано лице које има интерес за доставу информација писаним путем подноси захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
Захтев преузмите овде!

Заинтересовано лицу ће се омогућити приступ информацијама и на основу усменог захтева који се саопштава у записник.
ФОТОГРАФСКО/АУДИО/ВИДЕО СНИМАНЈЕ
Фотографско/Видео/Аудио снимање се може вршити у просторијама Института само уз одобрење директора Института или лица које га мења по одлуци директора Института. Физичко или правно лице које жели да врши Фотографско/Видео/Аудио снимање мора попунити образац Захтев за фотографисање/видео/аудио снимање и предати га техничком секретару Института.
Захтев се може преузети овде!

По одобрењу технички секретар обавештава физичко или правно лице које жели да врши фотографско/видео/аудио снимање на начин и на основу информацију за контактирање како је наведено у обрасцу Захтева.


ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија