ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Мисија, Визија, Основне вредности и принципи
 

ОБАВЕШТЕЊА

АКТУЕЛНА

22.10.2018, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Поштовани,
oд 22.10.2018. године на Институту за онкологију Војводине је почела са радом Дневна болница рехабилитације у којој се пружају:
- рехабилитационе услуге онколошким пацијентима
- дијагностичка услуга електромионеурографија (ЕМНГ) према индикацији лекара специјалисте.
Заказивање за рехабилитационе услуге је коришћењем програма Мој доктор.
Молимо вас да пацијентима којима је индикована рехабилитациона услуга или дијагностичка услуга издате Упут за Дневну болницу рехабилитације - Упут за стационарно лечење, образац ОЗ – 3. Институт за онкологију Војводине неће примати пацијенте на заказане рехабилитационе услуге и дијагностичку процедуру (ЕМНГ) без наведеног упута.
Електронско заказивање искључиво првих прегледа у амбуланти Службе за физикалну медицину и рехабилитацију је по истом принципу

Институт за онкологију Војводине

31.05.2018, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЈАВНОСТ

Поштовани,
oбавештавамо Вас да је на апарату за магнетну резонанцу, Siemens TIM Trio 3T, установљен повећан губитак хелијума услед смањене ефикасности хладне главе магнета, што доводи до пораста температуре у самом криостату магнета а то проузрокује губитак течног хелијума. С обзиром на заказане сервисне активности апарат је од 04.06.2018. године до даљњег ван клиничке употребе. Из горе наведених разлога сви пацијенти заказани за услугу МР дијагностике од 04. до 08.06.2018. године отказују а даље отказивање ће бити у складу са сервисним активностима.
О поновном стављању апарата у клиничку употребу бићете благовремено обавештени.

Институт за онкологију Војводине

21.05.2018, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ПАЦИЈЕНТИМА

Поштовани пацијенти,
молимо Вас да уколико имате заказане дијагностичке процедуре КОЛОНОСКОПИЈУ и ГАСТРОСКОПИЈУ, обавезно прочитате Упутство за припрему пацијената за колоноскопију и гастроскопију. Уколико не обавите припрему по Упутству, дијагностичка процедура се не може урадити.
Хвала на разумевању.

Институт за онкологију Војводине

28.02.2018, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБАВЉАЧИМА

Поштовани,
молимо Вас да фактуре за испоручену робу, услуге и радове, издате почев од 1. марта 2018. године, достављате у свему у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

Институт за онкологију Војводине

12.01.2018, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ о почетку рада Дневне болнице - дневна хирургија и Дневне болнице - интернистичке гране

Поштовани,
Обавештавамо Вас да су у Институту за онкологију Војводине од 01.01.2018. године почеле са радом Дневна болница - дневна хирургија и Дневна болница - интернистичке гране.
Ради пружања здравствених услуга у наведеним Дневним болницама Института, здравствене установе на примарном нивоу треба да пацијентима издају упуте за Дневну болницу хируршку, односно Дневну болницу интернистичких грана.

Хвала на сарадњи,
Институт за онкологију Војводине

25.07.2017, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ о упућивању пацијената на ОНКОЛОШКЕ КОМИСИЈЕ Института за онкологију Војводине (ИОВ) од стране здравствених установа примарног, секундарног и терцијарног нивоа

Поштовани,
На онколошкој комисији мултидисциплинарни тим Института доноси одлуку о дијагностичко-терапијском алгоритму лечења онколошког пацијента.
Да би пацијент био заказан на једну од Онколошких комисија на ИОВ неопходно је да има налазе у складу са протоколима и водичима за минимум обраде за одговарајућу онколошку комисију као и патолошко-хистолошки налаз којим се потврђује малигнитет.
Уколико у току примене терапије, након донешене одлуке на Онколошкој комисији, дође до компликација или потребе за консултацијом, пацијент се упућује лекару специјалисти у надлежној здравственој установи, а само у случају хитности лекару специјалисти у специјалистичку амбуланту ИОВ.
За пацијенте јужнобачког округа за које је ИОВ и секундарна и терцијарна здравствена установа, Онколошку комисију индикује лекар специјалиста за пацијенте који имају патохистолошки верификовану малигну болест и имају потребу да се на Онколошкој Комисији донесе план започињања онколошког третмана. На Онколошку Комисију је потребно донети комплетну медицинску документацију и налазе према извештају лекара специјалисте. Изабрани лекар на основу извештаја лекара специјалисте коришћењем програма Мој доктор заказује Онколошку комисију.
За пацијенте ван јужнобачког округа на територији Војводине, Онколошку комисију индикује и заказује лекар специјалиста – онколог здравствене установе секундарног нивоа здравствене заштите коришћењем програма Мој доктор.

Молимо Вас да поштујете смернице за заказивање пацијената за једну од Онколошких комсисија на ИОВ како би сви онколошки пацијенти са територије АП Војводине имали подједнаку шансу да добију свој план лечења и тако у оптималном року започели препоручену онколошку терапију.
Уколико се термини за Онколошку Комсију буду злоупотребљавали и заказивали пацијенти који немају медицинску индикацију за Онколошку комисију Институт ће о томе обавестити надлежне руководиоце здравствених установа.

Хвала на сарадњи,
Институт за онкологију Војводине

15.05.2017, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЈАВНОСТ

Поштовани,
молимо Вас да се придржавате следећих препорука:
- максимално користите Упуте са термином (ИЗИС)
- у отвореним терминима не заказујете контролне прегледе
- придржавајте се Упутстава за минимум потребне дијагностике и налаза, у складу са Протоколима и водичима за дијагностиковање, лечење и негу болесника (Национални водичи добре клиничке праксе доступни су на: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=145)
- ПОТРЕБНЕ НАЛАЗЕ УРАДИТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ, СЕКУНДАРНОГ ИЛИ ПО ИНДИКАЦИЈАМА ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА

Прилог (важећи документ, објављен на порталу ИЗИС-а 15.05.2017. године): „Ново Упутство за упућивање пацијената на ИОВ - 15.05.2017“

19.04.2017, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да је апарат за дигиталну мамографију Hologic Selenia Dimensions у Институту за онкологију Војводине у квару због чега нисмо у могућности да пружамо здравствене услуге редовно заказаним пацијентима.

Сви отказани пацијенти у протеклом периоду због квара апарата биће обавештени о новом термину прегледа чим се апарат доведе у клинички исправно стање.

04.04.2017, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештење о начину снимања мускулоскелетне регије у Центру за имиџинг дијагностику прочитајте овде.

04.01.2017, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да је почео са радом апарат МР ТРИО 3Т на Институту за онкологију Војводине. Од среде, 04.01.2017. године, оба апарата за МР дијагностику на Институту су у клиничкој употреби и услуге се пружају пацијентима по редовном распореду у две смене. Сви пацијенти који су у претходном периоду отказани због квара апарата биће позвани како би им се заказана услуга МР дијагностике пружиле у најкраћем року.

О поправци уређаја за МР томографију МР ТРИО 3Т Институт за онкологију Војводине је обавестио оснивача и све надлежне здравствене институције.


АРХИВА

29.12.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да због квара једног од два уређаја за МР тмографију Институт за онкологију Војводине тренутно није у могућности да прима неопходну медицинску документацију ради заказивања прегледа за МР дијагностику не околошких пацијената и онколошких пацијената који треба да начине преглед дојки.

О квару уређаја за МР томографију МР ТРИО 3Т Институт за онкологију Војводине је обавестио Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински фонд за здравствено осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање - Филијалу за јужнобачки округ Нови Сад.

Институт за онкологију Војводине ће вас промптно обавестити о наставку примања медицинске докуметације по довођењу уређаја за МР томографију у функционално стање.

23.12.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да је апарат МР ТРИО 3Т у квару од четвртка 22.12.2016. Пацијенти заказани за здравствену услугу МР дијагностике на апарату МР ТРИО 3Т су отказани. Након поправке апарата пацијенти ће бити позвани и услуге МР дијагностике ће им бити пружене.

О поправци уређаја за МР томографију МР ТРИО 3Т Институт за онкологију Војводине је обавестио Покрајински секретаријат за здравство, Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијалу за јужнобачки округ Нови Сад.

Институт за онкологију Војводине ће вас промптно обавестити о наставку примања.

24.11.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да је почео са радом апарат МР ТРИО 3Т на Институту за онкологију Војводине. Пошто калем за дојку не задовољава прописане стандарде (трајна неисправност и немогућност даљег коришћења) и даље нисмо у могућности да примамо медицинску документацију ради заказивања прегледа за МР дијагностику дојке.

О поправци уређаја за МР томографију МР ТРИО 3Т, као и о неисправности калема за дојку, Институт за онкологију Војводине је обавестио Министарство здравља Републике Србије, Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијалу за јужнобачки округ Нови Сад и Покрајински секретаријат за здравство.

Институт за онкологију Војводине ће вас промптно обавестити о наставку примања.

10.11.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да је апарат за дигиталну мамографију Hologic Selenia Dimensions у Институту за онкологију Војводине у функционалном стању и почиње са радом дана 14.11.2016. године.

Сви отказани пацијенти у протеклом периоду због квара апарата биће обавештени о новом термину прегледа.

29.09.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо пацијенте да због квара једног од два уређаја за МР томографију, Институт за онкологију Војводине тренутно није у могућности да прима неопходну медицинску документацију ради заказивања прегледа за МР дијагностику дојке, абдомена и мускулоскелетног система дегенеративних и посттрауматских лезија.

О квару уређаја за МР томографију Институт за онкологију Војводине је обавестио Републички фонд за здравствено осигурање, Филијалу за јужнобачки округ Нови Сад, и Покрајински секретаријат за здравство.

Институт за онкологију Војводине ће вас промптно обавестити о наставку примања медицинске докуметације по довођења уређаја за МР томографију у функционално стање.

16.09.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштовани,

1. због квара дигиталног мамографа Институт за онкологију Војводине није у могућности да извршава мамографске прегледе као и да не врши заказивање прегледа,
2. због квара једног од два уређаја за МР томографију Институт за онкологију Војводине тренутно није у могућности да прима неопходну медицинску документацију ради заказивање прегледа за МР дијагностику дојке и абдомена.

Обавештење у целости прочитајте овде

19.08.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштовани,

Институт за онкологију Војводине и градска Управа за здравство у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом Вас позивају на предавања чија су главна тема превенција малигних болести и рушење митова о раку. У оквиру пројекта имаћете прилику да у пријатној и интерактивној атмосфери учествујете у предавањима која ће водити стручњаци из области онкологије.

Више о предавањима прочитајте овде

16.08.2015, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ (ПАЦИЈЕНТЕ) И ЛЕКАРЕ

Институт за онкологију Војводине за амбулантне пацијенте пружа само услугу стрес перфузионе сцинтиграфије миокарда са физичким оптерећењем.

Обавештење у целости прочитајте
овде

02.08.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЈАВНОСТ

Поштовани,

Институт за онкологију Војводине је у циљу ефикаснијег рада и комуникације са пацијентима формирао "Call" центар за заказивање преко кога можете добити све информације везане за заказивање МР, ЦТ, мамографије и ултразвука сваког радног дана од 08:00-14:00х на телефон 021 480 5600.

Надамо се ефикаснијем раду и Вашој сарадњи и разумевању.

06.05.2016, Институт за онкологију Војводине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЈАВНОСТ

Поштовани,

Институт за онкологију Војводине је у циљу ефикаснијег рада и комуникације са пацијентима увео СМС обавештавање пацијената путем мобилних телефона за све заказане прегледе и дијагностичке процедуре. У првој фази СМС обавештавање је уведено у Центар за имиџинг дијагностику (МР, ЦТ, мамографија, ултразвук и ПЕТ/ЦТ).

Ако сте приликом Ваше посете Институту дали податак о Вашем броју мобилног телефона, сваки пут када Вам се преглед или дијагностичка процедура закаже, информацију о термину (датум и време) ћете добити као СМС поруку на мобилном телефону. Такође, у случају да се из било ког оправданог разлога (на пример квар апарата) Ваш заказани термин откаже, добићете СМС поруку на мобилном телефону о отказивању термина. Када се закаже нови термин (то ће се урадити без Ваше интервенције), информацију о новом термину (датум и време) ћете добити као СМС поруку на мобилном телефону. Седам дана пре прегледа или дијагностичке процедуре добићете поновљену СМС поруку као подсетник да имате заказани преглед или дијагностичку процедуру.

У СМС поруци ћете видети број мобилног телефона пошиљаоца (Институт за онкологију Војводине) али напомињемо да тај број не можете користити за слање СМС порука или позива, јер се СМС поруке аутоматски генеришу од стране информационог система Института за онкологију Војводине.

Надамо се ефикаснијем раду и Вашој сарадњи и разумевању.

IN MEMORIAM
Проф. Умберто Веронези

Оснивач ОЕЦИ је преминуо 08.11.2016.

Објављивањем овог
писма се сећамо професора Веронезија.
Посета Виржини Манфрони, аташеа за универзитетску, научну и институционалну сарадњу амбасаде Републике Француске Институту за онкологију Војводине
Виржини Манфрони, аташе за универзитетску, научну и институционалну сарадњу амбасаде Републике Француске посетила је 27.02.2015. Институт за онкологију Војводине и притом имала разговоре са директором Института проф. др Милошем Лучићем и сарадницима у вези са сарадњом Института и Одељења за сарадњу и културно деловање амбасаде Републике Француске.
Гинеколошко одељење Клинике за оперативну онкологију Института за онкологију Војводине добило је нову опрему.
Нови хистероскоп, хистероресетоскоп, гинеколошки лапароскопски стуб, укупне вредности 9.720.000 динара, финансирани су преко Фонда за капитална улагања Војводине.
"Набавка савремене опреме за ендоскопске и лапароскопске гинеколошке процедуре помоћи ће, пре свега, младим женама код лечења рано откривеног рака грлића материце, где се, према последњој статистици, око 30 % операција обави код жена млађих од 35 година", изјавила је Прим. др Јелка Рајовић, начелница гинеколошког одељења Клинике за оперативну гинекологију Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици... детаљније

ОГЛАСНА ТАБЛА

Одлуке о пријему у радни однос:

01. новембар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

31. октобар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

02. октобар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

03. септембар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

03. септембар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

16. јул 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

07. јун 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

07. јун 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

18. мај 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

11. мај 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

12. март 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

19. фебруар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку (медицинске сестре) прочитајте овде
Одлуку (лекар) прочитајте овде

09. фебруар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

30. јануар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

17. јануар 2018. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

25. децембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

22. децембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

18. децембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

28. новембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

17. новембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

13. новембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

08. новембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

02. новембар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

27. октобар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

13. октобар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

02. октобар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

15. август 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

11. август 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

08. август 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

04. август 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

31. јул 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

31. јул 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

13. јун 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

09. јун 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

23. мај 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

31. март 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

03. март 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

03. март 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

09. фебруар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

09. фебруар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

09. фебруар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

03. фебруар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

25. јануар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

16. јануар 2017. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

25. новембар 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

01. август 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

18. јул 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

08. јун 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

22. април 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

25. март 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

12. фебруар 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

05. фебруар 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку за лекаре прочитајте овде
Одлуку за сестре/техничаре прочитајте овде

11. јануар 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

05. јануар 2016. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

08. децембар 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

07. децембар 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

04. децембар 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

07. септембар 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

03. август 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа
Одлуку прочитајте овде

20. јул 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

26. јун 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

18. мај 2015. Институт за онкологију Војводине
Одлука о пријему у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка привремено одсутних запослених на Институту за онкологију Војводине по основу јавног огласа

Одлуку прочитајте овде

ОБАВЕШТЕЊА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија