ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пацијенти и јавност: Пријем пацијената, Радно време
Обавештења Заказивање Распоред организационих јединицаПубликације Саветовање и подршка Упутства Питајте лекара Права пацијената Програми Министарства здравља Давање информација од јавног значаја Анкета

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА

ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА НА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ

Пријем пацијената на стационарно лечење се обавља на пријемном шалтеру на главном улазу, у приземљу главне зграде.

Пацијенти који треба да се хоспитализују морају донети:
1. Упут за стационарно лежање из здравствене установе примарне здравствене заштите (Дом здравља) (уколико вам је боравиште ван Јужнобачког округа, потребна је оверена Оцена првостепене лекарске комисије ваше Филијале РФЗО),
2. Извештај лекара специјалисте из одговарајуће амбуланте Института да је хоспитализација заказана.
3. Здравствена књижица мора бити важећа (оверена),
4. Лична карта мора бити важећа.

За информацију где се пријемни шалтер за пацијенте на стационарном лечењу налази, погледајте Распоред организационих јединица у згради (део 1).

За све додатне информације, позовите 021 480 5909ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА У ДНЕВНУ БОЛНИЦУ

Пријем пацијената у дневну болницу се обавља на пријемном шалтеру на главном улазу, у приземљу главне зграде. Пријем пацијената у Дневну болницу хемиотерапије и радиотерапије се врши на њиховим пријемним шалтерима.

Пацијенти који треба да се хоспитализују морају донети:
1. Упут за стационарно лежање из здравствене установе примарне здравствене заштите (Дом здравља) (уколико вам је боравиште ван Јужнобачког округа, потребна је оверена Оцена првостепене лекарске комисије ваше Филијале РФЗО),
2. Извештај лекара специјалисте из одговарајуће амбуланте Института да је хоспитализација заказана.
3. Здравствена књижица мора бити важећа (оверена),
4. Лична карта мора бити важећа.

За информацију где се пријемни шалтер за пацијенте дневне болнице налази, погледајте Распоред организационих јединица у згради (део 1) и Распоред организационих јединица у згради (део 3) и Распоред организационих јединица у згради (део 2б).

Дневне болнице омогућавају пацијентима пријем на хоспитално лечење краће од 24 сата и у случајевима дуготрајне дневне болнице (поновљен долазак пацијената више пута због спровођења терапијског третмана). Дневне болнице Института за онкологију Војводине су:
1. Дневна болница хемиотерапије
2. Дневна болница интернистичких грана
3. Дневна болница радиотерапије
4. Дневна болница дневне хирургије
5. Дневна болница гинекологије
6. Дневна болница нуклеарне медицине
7. Дневна болница рехабилитације

1. Дневна болница хемиотерапије
У Дневну болницу хемиотерапије упућују се пацијенти који треба да започну лечење хемиотерапијом.
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5463.

2. Дневна болница интернистичких грана
У Дневну болницу интернистичких грана упућују се пацијенти који треба да обаве неку од дијагностичко-терапијских процедура (гастроскопија, колоноскопија, абдоминална пункција, трансфузија крви, симптоматска терапија, одржавање проходности PORT-A-CATH система).
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5407 (ендоскопски кабинет) или 021/480 5412 (интернистичка амбуланта за пријем и тријажу пацијената).

3. Дневна болница радиотерапије
У Дневну болницу радиотерапије упућују се пацијенти који треба да започну зрачну терапију (спољашње или унутрашње зрачење), трансфузија крви или пружање мањих терапијских интервенција.
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5414.

4. Дневна болница дневне хирургије
У Дневну болницу дневне хирургије упућују се пацијенти који треба да обаве мање хируршке интервенције (Core биопсија, Вакум асистирана стереотаксична биопсија), трансфузија крви или пружање мањих терапијских интервенција.
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5474 (хируршка амбуланта) или на број 021/480 5601 (пулт за заказивање Центра за имагинг дијагностику).

5. Дневна болница гинекологије
У Дневну болницу гинекологије упућују се пацијенткиње које треба да обаве мање гинеколошке интервенције (биопсија, киретажа, ЛООП, колпоскопија, абдоминална пункција), трансфузија крви или пружање мањих терапијских интервенција.
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5471 (гинеколошка амбуланта) или на број 021/4805-430 (гинеколошка амбуланта за пријем и тријажу пацијената).

6. Дневна болница нуклеарне медицине
У Дневну болницу нуклеарне медицине упућују се пацијенти који треба да ураде дијагностичке процедуре (сцинтиграфије целог тела са I-131 WBS, I-131 МИБГ, ЦЦТП соматостатинским аналозима – octreo или tectrotyde WBS и пункције штитасте жлезде).
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5580 или 021/480 5589.

7. Дневна болница рехабилитације
У Дневну болницу рехабилитације упућују се пацијенти који треба да обаве дијагностичко-терапијску процедуру/лечење у виду физикалне терапије (рехабилитације) или електромионеурографију (ЕМНГ).
Све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/480 5488.ПРИЈЕМ АМБУЛАНТНИХ ПАЦИЈЕНАТА (ПРЕГЛЕД И ДИЈАГНОСТИКА)

Пријем амбулантних пацијената се обавља на пријемном шалтеру у приземљу зграде за дијагностички имиџинг.

Пацијенти који треба да обаве специјалистички преглед у некој од амбуланти морају донети:
1. Упут за лекара специјалисту из здравствене установе примарне здравствене заштите (Дом здравља). На упуту мора бити назначено за ког лекара специјалисту се односи.
2. Здравствена књижица мора бити важећа (оверена),
3. Лична карта мора бити важећа.

Због ефикаснијег рада амбуланти, потребно је и пожељно преглед унапред заказати. Више о заказивање погледајте овде.

За информацију где се пријемни шалтер за амбулантне пацијенте налази, погледајте Распоред организационих јединица у згради (део 3).

За све додатне информације, позовите 021 480 5465

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТИ

ХИРУРШКА АМБУЛАНТА (Каменица 1 IV спрат)
ПОНЕДЕЉАК
07:30 - 10:15 ч
10:15 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Проф. др Зоран Радовановић
Др Александар Ђермановић
Асист. др Душко Манић
УТОРАК
07:30 - 10:15 ч
10:15 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Проф. др Млађан Протић
Др Младен Ђурић
Др Дејан Лукић
СРЕДА
07:30 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Прим. др Иван Мајдевац
Др Владимир Селаковић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 10:15 ч
10:15 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Др Милана Кресоја Игњатовић
Др Александар Плзак
Др Александар Патрногић
ПЕТАК
07:30 - 13:30 ч
13:30 - 16:30 ч
Др Милан Ранисаљевић
Проф. др Ференц Вицко

ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА (Каменица 3)
УТОРАК
07:30 - 13:30 ч
Прим. др Катарина Мастиловић
Др Дуња Коканов
СРЕДА
07:30 - 13:30 ч
Др Слободан Маричић
Др Тамара Максимовић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Аљоша Мандић
Др Бојана Гутић

ИНТЕРНИСТИЧКА АМБУЛАНТА (Каменица 3)
ПОНЕДЕЉАК
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
Проф. др Иван Николић
Проф. др Борислава Николин
Др Татјана Рогановић
УТОРАК
14:00 - 17:30 ч
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
Проф. др Јасна Трифуновић
Проф. др Лазар Поповић
Др Богдан Богдановић
СРЕДА
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
Прим. др Драгана Петровић
Прим. др Јасна Пешић/Доц. др Ивана Коларов-Бјелобрк
Др Немања Петровић
Др Владимир Видовић
ЧЕТВРТАК
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
14:00 - 19:45 ч
Доц. др Биљана Кукић
Мр. др Светлана Салма
Др Горана Матовина-Брко
ПЕТАК
14:00 - 19:45 ч
Др Стана Тешановић

ОНКОЛОШКА КОМИСИЈА (Каменица 3, соба Амбуланте за гинекологију)
ПОНЕДЕЉАК
08:10 - 13:30 ч
Онколошка комисија за гинекологију
ПЕТАК
08:10 - 13:30 ч
Онколошка комисија за гинекологију
ОНКОЛОШКА КОМИСИЈА (Каменица 2, соба Онколошке комисије)
ПОНЕДЕЉАК
08:30 - 14:20 ч
Онколошка комисија за дојку
УТОРАК
08:30 - 11:00 ч
11:00 - 14:30 ч
Онколошка комисија за болести штитасте жлезде
Онколошка комисија за дебело црево
СРЕДА
09:00 - 11:00 ч
11:00 - 14:30 ч
Онколошка комисија за лимфоме
Онколошка комисија за дебело црево
ЧЕТВРТАК
08:30 - 10:30 ч
10:30 - 11:30 ч
11:30 - 14:00 ч
Онколошка комисија за дојку
Онколошка комисија максилофацијална
Онколошка комисија мекоткивна
ПЕТАК
08:30 - 11:15 ч
11:15 - 14:30 ч
Онколошка индикациона комисија за дојку
Онколошка комисија за гастроинтестиналне болести

АМБУЛАНТА ЗА ТЕРАПИЈУ БОЛА (Каменица 3)
УТОРАК
07:30 - 12:30 ч
Др Драган Лађиновић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 12:30 ч
Др Имре Ловаш

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА АМБУЛАНТА (Каменица 2)
УТОРАК
14:00 - 19:45 ч
Др Илинка Нађ

АНЕСТЕЗИОЛОШКА АМБУЛАНТА (Каменица 3)
ПОНЕДЕЉАК
08:20 - 14:10 ч
анестезиолог са одељења
УТОРАК
12:30 - 14:10 ч
Др Драган Лађиновић
СРЕДА
08:20 - 14:10 ч
анестезиолог са одељења
ЧЕТВРТАК
12:30 - 14:10 ч
Др Имре Ловаш
ПЕТАК
08:20 - 14:10 ч
анестезиолог са одељења


АМБУЛАНТА НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ (Сутерен зграде Каменица 1)
ПОНЕДЕЉАК
07:30 - 13:30 ч
Др Андреа Петер
УТОРАК
07:30 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Доц. др Силвија Лучић
Др Јелена Рогановић
СРЕДА
07:30 - 13:30 ч
13:30 - 19:30 ч
Проф. др Јасна Михаиловић
Др Вања Цимбаљевић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 13:30 ч
Др Долорес Србован
ПЕТАК
07:30 - 13:30 ч
Др Емил Матовина

РАДИЈАЦИОНО-ОНКОЛОШКА АМБУЛАНТА I и II (Сутерен зграде Каменица 1)
ПОНЕДЕЉАК
07:30 - 10:45 ч
Др Софија Јовин, Др Зоран Станчић, Др Далиборка Николић
УТОРАК
07:30 - 10:45 ч
Др Биљана Бугарчић, Др Душанка Тешановић, Асист. др Јелена Личина, др Мићо Новаковић
СРЕДА
07:30 - 10:45 ч
Др Драган Аранђеловић, Др Бранислав Ђуран, Др Мирослав Латиновић, Др Игор Ђан
ЧЕТВРТАК
07:30 - 13:00 ч
Др Бојана Бокоров, Асист. др Оливера Иванов
ПЕТАК
07:30 - 13:00 ч
Др Сања Васиљев, Др Милана Митрић-Ашковић

АМБУЛАНТА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (Први спрат Конгресне сале)
ПОНЕДЕЉАК
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Светлана Поповић Петровић
Др Мирослав Недељковић
УТОРАК
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Светлана Поповић Петровић
Др Мирослав Недељковић
СРЕДА
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Светлана Поповић Петровић
Др Мирослав Недељковић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Светлана Поповић Петровић
Др Мирослав Недељковић
ПЕТАК
07:30 - 13:30 ч
Проф. др Светлана Поповић Петровић
Др Мирослав Недељковић

ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ (Клиника за интерну онкологију)
ПОНЕДЕЉАК
07:30 - 14:00 ч
Др Богдан Богдановић
УТОРАК
07:30 - 14:00 ч
Проф. др Иван Николић, др Немања Петровић
СРЕДА
07:30 - 14:00 ч
Доц. др Биљана Кукић
ЧЕТВРТАК
07:30 - 14:00 ч
Проф. др Иван Николић
ПЕТАК
07:30 - 14:00 ч
Доц. др Биљана Кукић, др Немања Петровић

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија