ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Студеничка Академија
О нама Мисија Визија Извод из кућног реда Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Образовна делатност Истраживања Пројекти Издаваштво Школа МРИ Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА

О СТУДЕНИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ

Свети Сава је основао болницу у манастиру Студеница 1208. Данас, на крају XX века одлучили смо да као печат на његов рад утемељимо Студеничку Академију. Ова Академија има циљ да негује, развија и популарише медицинску мисао и праксу. Нашим наследницима остављамо завештање да негују и развијају постављене циљеве.

Студеничка академија је основана као успомена на оснивање прве болнице у средњовековној српској држави 1208 у манастиру Студеници. Болницу је основао Свети Сава, узевши за пример болнице у Хиландару и Константинопољу. Рад у болници је дефинисан параграфом Но 40 Хиландарског типика. Сто година касније, 1308, Краљ Милутин је основао српску болницу и медицинску школу у Константинопољу. Касније, основане су многе болнице у српским манастирима. У Средњем веку, школовани лекари и свештеници су радили по болницама, примењујући знања Византије, Салеренске и Монпељске школе. У 15. веку формирана је национална медицинска терминологија. У библиотеци манастира Хиландар сачуван је рукопис Но 512, назван Хиландарски медицински кодекс, који представља значајан споменик српске средњовековне медицине, писан на страословенском језику.

Одликовање: 24. маја 2001. Студеничка Академија је одликована Орденом Светог Саве другог степена од стране Светог Синода Српске православне цркве.

НАУЧНИ СКУПОВИ

Све
Све

Детаљније информације добићете притиском на знак који се налази испред сваког научног скупа

17. Студеничка Академија (2012.) Дијагностика и терапија узнапредовалих гастроинтестиналних тумора

17. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 7.-9. октобар 2012
Организатор: Институт за онкологију Војводине и Српско лекарско друштво-Друштво лекара Војводине - Хируршка секција и Српско лекарско друштво - Секција за историју медицине

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јуну 2012.
Овај број часописа је доступан и on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2012/letopis.htm

СЕСИЈА 1: ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА УЗНАПРЕДОВАЛИХ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИХ ТУМОРА
СЕСИЈА 2: ИСТОРИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ

Научни одбор: Владимир Балтић, Милан Бреберина, Млађан Протић, Драган Петронијевић, Душан Јовановић, Љубомир Музикравић, Зоран Радовановић, Томислав Петровић, Јован Максимовић, Томаш Скричка, Alexander Stojadinovic, Björn L.D.M. Brücher, Душанка Добановачки


16. Студеничка Академија (2011.) Цијанобактерије и здравље људи

16. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 1.-3. јул 2011.
Више информација о циљевима, темама и предавањима скупа погледајте овде


15. Студеничка Академија (2010.) 800 година српске медицине

15. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 9.-12. мај 2010.
Организатор: Институт за онкологију Војводине и Српско лекарско друштво-Секција за историју медицине

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јуну 2010.
Овај број часописа је доступан и on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2010/letopis.htm

СЕСИЈА 1: СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА МЕДИЦИНА
СЕСИЈА 2: РАЗВОЈ МОДЕРНЕ МЕДИЦИНЕ У СРБИЈИ
СЕСИЈА 3: СЛОБОДНЕ ТЕМЕ

Научни одбор: Брана Димитријевић, Славица Жижић Борјановић, Владимир Јокановић, Владимир Сакач, Владимри Балтић


14. Студеничка Академија (2009.) Напредак у имунотерапији малигних тумора

Више информација о скупу није доступно.


13. Студеничка Академија (2008.) Напредак у клиничкој онкологији

13. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 5.-7. јун 2008.
Организатори: Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
Председник: Проф. др Владимир В. Балтић Потпредседници: Љиљана Вучковић-Декић, Доц. др Душан Козић
Конференцијско место: Манастир Студеница
Контакт: archive@onk.ns.ac.rs, 021/ 480 5550 Сабине Терзић

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 8 векова од оснивања прве болнице у Манастиру Студеница - четвртак 5. јун 2008.
Манастир Студеница, Трпезарија Светог Саве (1379 K)

СЕСИЈА 1 (Председавајући: Вучковић-Декић Љ, Козић Д)
1. ЗНАЧАЈ МУЛТИВОКСЕЛСКЕ МР СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ НЕУРООНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА И ДРУГИХ ОБОЉЕЊА МОЗГА Марковић Ј, Козић Д, Копрившек К.
2. ЗНАЧАЈ НМР СПЕКТРОСКОПИЈЕ У НЕУРООНКОЛОГИЈИ Козић Д.
3. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ ТУМОРА ДОЈКЕ Богдановић Д.
(Председавајући: Бреберина М, Ерак Д)
1. ДОПЛЕР ДИЈАГНОСТИКА У МЕТАСТАТСКИМ ТУМОРИМА ЈЕТРЕ Перишић М.
2. НАШИ РЕЗУЛТАТИ У ЛЕЧЕЊУ УЗНАПРЕДОВАЛОГ КАРЦИНОМА РЕКТУМА Петровић Т, Радовановић З, Патрногић А, Бокоров, Б, Кукић Б, Јовановић Д, Бреберина М.
3. РАДИОТЕРПАИЈА: ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА СЕрак М, Ерак Д.
(Председавајући: Богдановић Б, Јуришић В)
1. КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ ЕКСПРЕСИЈЕ микроРНА У ТУМОРИМА Балтић В, Балтић М, Балтић Д.
2. МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АПОПТОЗЕ У ТУМОРИМА Јуришић В.
3. ЗНАЧАЈ АКТИВАЦИОНИХ ИНХИБИТОРНИХ РЕЦЕПТОРА НА НК ЋЕЛИЈАМА МЕЛАНОМА Мирјачић К, Радосављевић Л, Јуришић В, Коњевић Г.
4. НАНОФАРМАЦЕУТИЦИ - ФУЛЕРЕНИ ЈЂорђевић Л, Богдановић Г.
5. ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ПЕРСПЕКТИВЕ И ОЧЕКИВАЊА Здравковић С.

СЕСИЈА 2 (Председавајући: Ерак М, Чанковић З)
1. ЕКСПРЕСИЈА ХЕР-2 ПРОТЕИНА У ДУКТАЛНОМ ИНФИЛТАТИВНОМ КАРЦИНОМУ ДОЈКЕ Влајнић Т.
2. АНАЛИЗА ПОСТОПЕРАТИВНИХ КОМПЛИКАЦИЈА НАКОН РЕСЕКЦИЈЕ ПАНКРЕАСА Поповић А.
3. УЛОГА ХИРУРШКЕ РЕСЕКЦИЈЕ У ТРЕТМАНУ АДЕНОКАРЦИНОМА ПАНКРЕАСА Аџић Б.
4. РАНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ НАКОН СУБАКУТНЕ МАСТЕКТОМИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОЈКЕ СИЛИКОНСКОМ ПРОТЕЗОМ Николић С.
5. ТЕРАПИЈА ЛОКАЛНО УЗНАПРЕДОВАЛОГ КАРЦИНОМА РЕКТУМА - ЗНАЧАЈ ХИРУРГИЈЕ И НЕОАЂУВАНТНЕ РАДИЈАЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ Ољача С.
6. АНАЛИЗА НАЛАЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНЕ ТОМОГРАФИЈЕ ВИСОКЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД ПЛУЋНЕ САРКОИДОЗЕ Рагај А.С
7. ЗНАЧАЈ ВЕНТРИКУЛАРНИХ ЕКСТРАСИСТОЛА (ВЕС) КОД МЛАЂИХ ПАЦИЈЕНАТА БЕЗ ДОКАЗАНЕ КОРОНАРНЕ БОЛЕСТИ Чанковић М.С
8. ИНФЕКТИВНИ СИНДРОМ КОД СТАРИХ ОСОБА Поповић Д.


12. Студеничка Академија (2007.) Напредак у истраживању рака

Више информација о скупу није доступно.


11. Студеничка Академија (2005.) Геноми и протеоми у експерименталној и клиничкој онкологији

11. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 30. септембар-1. октобар 2005.
Организатори: Институт за онкологију Војводине, Српска академија наука и уметности - одељење у Новом Саду

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јулу 2005.
Овај број часописа није доступанn on-line на интернету

СЕСИЈА 1 GENOMIC TECHNOLOGY - PRINCIPLES AND POSSIBILITIES
СЕСИЈА 2 PROTEOMICS TECHNOLOGY - PRINCIPLES AND POSSIBILITIES
СЕСИЈА 3 SCRENING OF GLOBAL AND SPECIFIC CHANGES IN STRUCTURE AND GENE EXPRESSION IN CANCER CELLS BY GENOMIC TECHNOLOGY
СЕСИЈА 4 PROTEOMICS APPLICATIONS IN CANCER DETECTION
СЕСИЈА 5 USE OF OTHER DNA TECHNOLOGIES FOR DETECTION OF CANCER
СЕСИЈА 6 BIOINFORMATICS

10. Студеничка Академија (2004.) Перспективе у лечењу меланома & Нанотехнологије у биомедицини

10. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 1.-3. јул 2004.
Организатори: Институт за онкологију Војводине, Удружење Друштава за борбу против рака Војводине, Нови Сад, Клника за онкологију, Ниш, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд, Центар за биоинжењеринг, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд
Председник: Владимир Балтић
Потпредседници: Проф. др Милан Бреберина, Проф. др Зоран Кривокапић

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јулу 2004.
Овај број часописа је доступан и on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2004/letopis.htm

Перспективе у лечењу меланома:
СЕСИЈА 1: PERSPECTIVES IN MELANOMA MANAGEMENT
СЕСИЈА 2: PERSPECTIVES IN MELANOMA MANAGEMENT
СЕСИЈА 3: PERSPECTIVES IN MELANOMA MANAGEMENT
СЕСИЈА 4: PERSPECTIVES IN MELANOMA MANAGEMENT
СЕСИЈА 1: NANOTECHNOLOGY IN BIOMEDICINE
СЕСИЈА 2: NANOTECHNOLOGY IN BIOMEDICINE
СЕСИЈА 3: NANOTECHNOLOGY IN BIOMEDICINE

Добродошлица М. Бреберина, З. Кривокапић
СЕСИЈА 1 (Председавајући: Јањић З, Џодић Р, Вишњић М.)
1. SURGICAL MANAGEMENT OF MELANOMA - STATE OF ART Јањић З.
2. SURGICAL TREATMENT OF SKIN MELANOMA Џодић Р, Марковић И, Инић М, Жегарац М, Ђуришић И.
3. SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN PATIENTS WITH SKIN MELANOMA Џодић Р, Марковић И, Инић М, Жегарац М, Журичић И.
4. MELANOMA SURGERY Вишњић М.
5. PRESENT SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT MELANOMA Јањић З, Шкрбић С, Кираљ А, Момчиловић Д, Налић Б.
6. SURGICAL TREATMENT OF SKIN MELANOMA Смиљанић И, Ардалић М, Шарић Д, Лалић Р, Шарић Ђ
7. ANALYSIS OF TEN-YEARS SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT MELANOMA Тренкић С, Паравина Ј, Стевановић Г,Стојиљковић Д, Јеремић С, Јанковић И,Стефановић И.
8. MODERN DIAGNOSTIC AND THERAPY FOR OCULAR MELANOMA Веселиновић Д.
СЕСИЈА 2 (Председавајући: Станојевић З, Николин Б.)
1. MOLECULAR BIOLOGY OF MELANOMA Балтић В.
2. DETECTION OF DRUG RESISTANCE-RELATED mRNA MOLECULES IN MELANOMA CELL LINES BY DD-(DIFERENTIAL DISPLAY) RT-PCR Танић Н, Бркић Г, Дедовић-Танић Н, Geffen N, Benharroch D, Димитријевић Б, Gopas J.
3. ULTRAVIOLET RADIATION AND MELANOGENESIS Станојевић М, Станојевић З, Јовановић Д, Стојиљковић М.
4. NEW ASPECT ON MALIGNANT MELANOMA Катић В, Тренкић С, Ал Јунди М, Петровић А, Пашалина М.
5. SYNTHESIS OF MELANIN Андријевић Љ.
6. VALUE OF S-100 BETA PROTEIN SERUM IN PATIENTS WITH MELANOMA vs. PATIENTS WITH NON-MELANOMA MALIGNANT TUMORS Врбић С.
СЕСИЈА 3 (Председавајући: Првуловић М, Вучковић Н, Козић Д.)
1. DIGITAL EPILUMINESCENCE MICROSCOPY - WORLDWIDE STANDARD IN DIAGNOSTICS OF CUTANEOUS MELANOMA Николин Б.
2. IMPORTANCE OF DERMOSCOPY IN MELANOMA DIAGNOSTICS Бандић Ј.
3. MELANOMA MALIGNUM DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Вучковић Н.
4. MOLECULAR IMAGING IN MALIGNANT TUMORS Првуловић М.
5. IMAGING CHARACTERISTICS OF THE MELANOMA OF THE BRAIN, ORBIT AND PARANASAL SINUSES AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Козић Д, Петровић Б, Бошков Н, Ђурић П.
6. HISTOPATHOLOGY OF MALIGNANT MELANOMA Крстић М, Алексић Ч, Тренкић М, Катић К, Лукић Н.
СЕСИЈА 4 (Председавајући: Николин Б, Станковић Ј, Пејчић И.)
1. EVALUATION OF THE EFFICACY OF POSTOPERATIVE ADJUVANT THERAPY IN PATIENTS WITH HIGH-RISK SKIN MELANOMA Станковић Ј, Џодић Р, Радуловић С.
2. BIOCHEMOTHERAPY IN TREATMENT OF MELANOMA Николин Б, Салма С, Трифуновић Ј, Балтић В.
3. THE EFFECT OF COMBINED CHEMOTHERAPY WITH OR WITHOUT POTENTIATION WITH INTERFERON ALPHA OR TAMOXIFEN FOR MELANOMA Пејчић И, Врбић С, Филиповић С, Пејчић Љ, Јовановић Б, Шћекић М, Филиповић А.
4. TREATMENT OF MELANOMA METASTASIS - A CASE REPORT Александровић Д, Парезановић А.
5. PREGNANCY AND MALIGNANT MELANOMA Потић-Зечевић Н, Станојевић З, Марковић М, Тодоровска И, Станојевић М.
6. EPIDEMIOLOGY OF MALIGNANT MELANOMA OF SKIN IN THE HOSPITAL CANCER REGISTRY OF THE CLINIC OF ONCOLOGY NIŠ IN THE PERIOD 1999-2003 Лукић Н.
7. MELANOMA EPIDEMIOLOGY IN MIDDLE BANAT REGION FROM 1998 TO 2002 Бошков Н.
8. "ZDRAVKA" PROGRAM - A MODEL OF PREVENTION AND EARLY DIAGNOSIS OF MELANOMA Шарић Ђ, Соколова-Ђокић Л, Шарић Д, Смиљанић И.

Нанотехнологије у биомедицини:
СЕСИЈА 1 (Председавајући: Војиновић-Милорадов М.)
1. FROM MOLECULAR BIOLOGY THROUGH NANOTECHNOLOGY TO NANOMEDICINE Коруга Ђ.
2. BIOMEDICAL GENETIC CODE CORRESPONDING NANOSTRUCTURES Ракочевић М.
3. MICROTUBULES NANOSYSTEM CONTROL Раткај Ж, Коруга Ђ.
4. BIOPHYSICAL PROPERTIES OF THE CELLULAR MEMBRANE DERIVED FROM THE FREQUENCIES OF ATOMIC OSCILLATIONS IN LIPIDES Томић А, Раткај Ж, Коруга Ђ.
СЕСИЈА 2 (Председавајући: Раковић Д.)
1. EXCITONS IN MOLECULAR NANOSTRUCTURES Сајферт В, Шетрајчић Ј, Попов Д, Јаћимовски С, Тошић Б, Вученовић С.
2. MAGNETIC INDUCTION OF FULLERENE C60 AND BIOMAGNETIC EFFECTS Михајловић ЈС, Коруга Ђ, Николић А, Радојевић Б, Петров Љ.
2. GOLDEN MEAN NANOTECHNOLOGY AND BIOMEDICINE Матија Л.
4. QUANTUM AND CLASSICAL NEURAL NETWORKS: PSYCHOSOMATIC/COGNITIVE AND RELIGIOUS/SOCIAL IMPLICATIONS Раковић Д.
SESIJA 3 (Председавајући: Богдановић Г.)
1. FULLERENOL INHIBITS ANTITUMOR DRUG-INDUCED CYTOTOXICITY Богдановић Г, Којић В, Јакимов Д, Ђордевић А, Чанадановић-Брунет Ј, Војиновић-Милорадов М.
2. NANOPHOTONICS: AN ANESTHETICS-LUCIFERASE APPROACH Симић-Крстић Ј, Коруга Ђ.
3. ANTIOXIDATIVE ACTIVITY AND HYPOTHETIC RADICAL MECHANISM OF FULLERENOL Đorđević A, Čanadanović-Brunet J, Vojinović-Miloradov M, Bogdanović G.
4. IN VIVO STUDY OF RADIOPROTECTIVE POTENTIAL OF FULLERENOL Ђорђевић А, Чанадановић-Брунет Ј, Војиновић-Милорадов М, Богдановић Г.
5. GENOTOXIC EFFECTS OF WATER-SOLUBLE [C60] FULLERENE DERIVATIVE Добрић С, Ђорђевић А, Трајковић С, Богдановић Г, Миловановић З, Драгојевић-Симић В.


9. Студеничка Академија (2003.) Клинички проблеми код колоректалног карцинома & Археологија и медицина

9. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 4.-7. септембар 2003.
Организатори: Институт за онкологију Војводине
Председник: Проф. др сц мед. Владимир Вит. Балтић Потпредседници: Проф. др сц мед. Милан Бреберина, Проф. др сц мед. Зоран Кривокапић

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у септембру 2003.
Овај број часописа је доступан и on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2003/letopis.htm

СЕСИЈА 1: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА КЦОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
СЕСИЈА 2: ДИЛЕМЕ У ИМИЏИНГУ И ПАТОЛОГИЈИ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
СЕСИЈА 3: ПРОБЛЕМИ И КОМПЛИКАЦИЈЕ У ХИРУРШКОМ ТРЕТМАНУ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
СЕСИЈА 4: ПРОБЛЕМИ У ХЕМОТЕРАПИЈИ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
СЕСИЈА 5: ПРОБЛЕМИ У ПЕЛВИЧНОЈ И ЕНДОЛУМИНАЛНОЈ РАДИОТЕРАПИЈИ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
РАДИОНИЦА ЗА СЕСТРЕ: СТОМА НЕГА
СПЕЦИЈАЛНА СЕСИЈА: АРХЕОЛОГИЈА И МЕДИЦИНА

Добродошлица М. Бреберина, З. Кривокапић
СЕСИЈА 1 (Председавајући: З. Кривокапић, М. Миладинов-Миков, Н. Бошков)
1. EPIDEMIOLOGY OF COLORECTAL CANCER Миладинов Миков М.
2. THE PROGRAM OF PREVENTION, EARLY DETECTION AND TREATMENT OF COLORECTAL CANCERКривокапић З.
3. IS A PHYSICIAN A PROGNOSTIC FACTOR IN THE TREATMENT OF COLORECTAL CANCER? Бошков Н, Хостић Д, Уифељан-Ристић И.
4. COLORECTAL CANCER AT THE CLINIC OF ONCOLOGY IN NIŠ FOR THE PERIOD 1993-2002 Лукић Н, Радић С, Катић В.
5. PSYCHOSOCIAL SUPPORT AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER Кнежевић А.
СЕСИЈА 2 (Председавајући: М. Првуловић, В. Катић)
1. COLONOSCOPIC DIAGNOSTICS OF ADVANCED COLORECTAL ADENOMA Нагорни А, Катић В, Милановић Ј, Радић С, Бјелаковић Г, Живковић В, Ћирковић С.
2. THE PRINCIPLES OF VISUALIZATION (CT, MR) OF LOCAL SPREADING OF RECTAL CARCINOMA Ли Сен, Звездин А, Првуловић М.
3. MODERN APPROACH TO DETECTION AND FOLLOW-UP OF RECURRENT RECTAL TUMOR Миучин-Вукадиновић И, Ађић О, Петровић Б, Првуловић М.
4. THE ROLE OF ENDORECTAL ULTRASONOGRAPHY IN THE PREOPERATIVE EVALUATION OF RECTAL CANCER Радовановић З, Петровић Т, Ађић О, Првуловић М.
5. ULTRASONOGRAPHY IMAGING OF LIVER METASTASES IN COLORECTAL CANCER Трифуновић Ј, Салма С, Николин Б, Кукић Б.
6. STUDY ON MUC2 AND MUC3AC - TUMOR ASSOCIATED MARKERS PRESENT IN MUCIONOUS COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND ITS PRECANCEROUS TUMORS Катић К, Катић В, Нагорни А, Крстић М.
7. THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF TYPE IV COLLAGEN AND MATRIX METALLOPROTEINASE-9 EXPRESSION IN COLORECTAL CANCER Fenyvesi A.
8. COEXPRESSION OF P53 AND KI-67 MARKERS IN ADENOMAS OF THE COLON Стојиљковић Б, Голубовић А, Балтић В, Михајловић О, Петровић Т, Бреберина М.
9. NEW STANDARDS IN IMAGING: MULTIMODALITY MULTIMEDIAL DRY IMAGER Мирић М.
10. POSTER - COLON CANCER - ULTRASOUND AND ROENTGEN IRRIGOSCOPIC DIAGNOSTICS Ковачевић Б, Ковачевић Ђ, Ковачевић Н.
СЕСИЈА 3 (Председавајући: З. Саладзинскас, П. Кошорок, М. Бреберина)
1. COMPLICATIONS AFTER RECTAL CANCER SURGERY Саладзинскас З, Павалкис Д, Тамелис А, Рудинскаите Г.
2. SEPTIC COMPLICATIONS IN COLORECTAL SURGERY Кривокапић З, Марковић В, Баришић Г, Поповић М, Антић С, Јовановић Д, Секулић А, Димитријевић И.
3. COMBINED TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED RECTAL CARCINOMA Бреберина М, Петровић Т, Радовановић З, Музикравић Љ, Вукадиновић И, Ађић О, Бокоров Б, Вујошевић Б, Кукић Б, Пањковић М, Стојиљковић Б, Новак Л, Струхарик Р.
4. SURGICAL COMPLICATIONS AFTER PREOPERATIVE RADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER Петровић Т, Бреберина М, Радовановић З, Бокоров Б, Музикравић Љ, Манић Д, Патрногић А, Гудурић Б.
5. THE LAPAROSCOPIC SURGERY OF THE RECTODIGMOIDAL CARCINOMA (VIDEO PRESENTATION) Цвијановић Р, Корица М, Иванов Д, Мајдевац Ц.
6. TREATMENT OF COLORECTAL CANCER IN AMBULATORY PRACTICE Кошорок П.
7. CLINICAL ANALYSIS OF COLON CANCER IN CHILDHOOD Јокић Р, Ребић С, Константинидис Н, Добановачки Д, Шкорић С, Антић Ј.
8. APPLICATION OF MECHANICAL SUTURE IN THE SURGERY OF RECTAL CANCER Станојевић Г, Михаиловић Д, Миљковић Д, Марић, Д, Бранковић Б.
9. ONE-STAGE SURGERY FOR OBSTRUCTING LEFT-COLONIC CANCER Стојановић З, Веселиновић З, Марковић Ј.
10. POSTER - METACHRNOUS HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN A PATIENT WITH TREATED COLORECTAL CARCINOMA - CASE STUDY Шарић Д, Фабри М, Шарић Ђ.
СЕСИЈА 4 (Председвајући:Б. Штабуц, И. Попов, Љ. Музикравић)
1. SYSTEMIC THERAPY OF COLORECTAL CANCER Штабуц Б.
2. EFFECTS AND TOXICITY OF COMBINATION VS. SEQUENTIAL CHEMOTHERAPY IN COLORECTAL CANCER: IS THERE STILL A ROLE OF 5-FUL/LV MONOTHERAPY? Попов И.
3. SIDE EFFECTS OF ANTICANCER CHEMOTHERAPY REGIMENS USED IN COLORECTAL CANCER Музикравић Љ.
4. POSTER - TOXICITY DIFFERENCE OF TWO 5-FLUOROURACILA BASED CHEMOTHERAPY REGIMENS USED IN ADJUVANT TREATMENT OF COLORECTAL CANCER Музикравић Љ, Трифуновић Ј, Јанковић Љ, Кукић Б.
СЕСИЈА 5 (Председавајући: Д. Норкус, Б. Бокоров, Љ. Радошевић-Јелић)
1. RADIOTHERAPY OF RECTAL CANCER Norkus D, Juozaityte E.
2. PREOPERATIVE RADIOTHERAPY IN RECTAL CANCER Стојановић С, Радошевић-Јелић Љ, Дабић-Станковић К.
3. COMPLICATIONS DURING THE CONVENTIONAL RADIOTHERAPY OF COLORECTAL CARCINOMA Бокоров Б, Вујошевић Б, Илић А, Бреберина М.
4. PALLIATIVE TREATMENT OF ADVANCED RECTAL CANCER USING A COMBINATION OF BRACHYTHERAPY AND EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY Ерак М, Бабић Ј, Ерак Д, Живановић А, Кузмановић З.
5. POSTER - DILEMMAS ABOUT THE CHOICE OF RE-IRRADIATION METHOD OF RECURRENT DISEASE OF COLORECTAL CARCINOMA IN FEMALE POPULATION Бокоров Б, Вујошевић Б, Илић А, Петровић Т. Бокоров Б, Вујошевић Б, Илић А, Петровић Т.
РАДИОНИЦА ЗА СЕСТРЕ (Председавајући: П. Корошек, Н. Гаврилов, М. Сланкаменац, А. Црњански)
1. HOW TO INTRODUCE ENTEROSTOMAL THERAPY IN A NEW COUNTRY? Кошорок П.
2. THE ORGANIZATION OF ENTEROTHERAPY SCHOOL AND TRAINING OF VOLUNTEERS Гаврилов Н.
3. ONE YEAR OF STOMA CENTER, SECTION OF THE MUNICIPAL SOCIETY FOR THE FIGHT AGAINST CANCER IN SOMBOR Ђојићц Љ, Шарић Ђ.
СПЕЦИЈАЛНА СЕСИЈА (Председавајући: М. Бунарџић З. Микић)
1. ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ Павловић Б.
2. АНТИЧКИ ЛЕКАРИ ОД VI ВЕКА п.н.е. ДО V ВЕКА н.е. Кораћ М.
3. РИМСКИ СКАЛПЕЛИ И ДРУГИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗ ГОРЊЕ МЕЗИЈЕ Крунић С.
4. БОЛНИЦА МАНАСТИРА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У ДАБРУ Бунарџић М.


8. Студеничка Академија (2002.) Нови трендови у дијагностици и терапији малигних тумора

8. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 4.-7. септембар 2002.
Организатори: Институт за онкологију Војводине, Институт за онкологију и радиологију, Београд,
"Аристотел" Институт Солун, Грчка
Председник: Проф. др сц мед. Владимир Вит. Балтић Потпредседник: Др Константинос Папазисис

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у септембру 2002.
Овај број часописа је доступан и on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2002/letopis.htm

СЕСИЈА 1: НОВИНЕ У ИМИЏИНГУ ТУМОРА
СЕСИЈА 2: ТЕЛЕМЕДИЦИНА
СЕСИЈА 3: НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИОМЕДИЦИНИ
СЕСИЈА 4: НОВИ ЦИЉЕВИ У ТЕРАПИЈИ
СЕСИЈА 5: ИМУНОТЕРАПИЈА
СЕСИЈА 6:КОМУНИКАЦИЈА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Уводна предавања:
TRENDS IN ONCOLOGY BY THE BEGINNING OF THE NEW MILLENIUM Б. Гудурић
СВЕТИ САВА СРПСКИ. СВЕТИ ЦОВЕК СА ЗАПАДА. МИТСКИ ЗИВОТ И ЗИВОТНА БАЈКА. С. Ј. Никић
СЕСИЈА 1 (Председавајући: E. Berenyi, Б. Петровић)
1. MR IMAGING AT THE ENTRANCE OF THE THIRD MILLENNIUM E. Berenyi
2. TRENDS IN MAGNETIC RESONANCE TECHNOLOGY IN NEUROONCOLOGY FROM DAMADIAN'S RAT TO MOLECULAR IMAGING В. Диклић
3. MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF VILSON'S DISEASE Д. Козић, М. Светел, Р. Семниц, Б. Петровић, Д. Богдановић, В.Костић
4. MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF SOFT TISSUE TUMORS Б. Петровић
5. PROTON NMR SPECTROSCOPY IN NEUROONCOLOGY К. Копрившек
6. MAGNETIC RESONANCE MAMMOGRAPHY-A ROLE AND AN IMPORTANCE IN BREAST TUMORS DIAGNOSTICS Д. Богдановићć
7. MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF RECTAL CANCER И. Вукадиновић
8. IMAGE QUALITY AND DOSE-RELATED PARAMETERS IN SPIRAL CT SCANING PROTOCOLS О. Швељо, М. Првуловић, Р. Семниц, М. Лучић, Б. Рељин
СЕСИЈА 2 (Председавајући: Б. Рељин, С. Здравковић)
1. TELERADIOLOGY - PREREQUISITES (ARCHIVING, VIEWING, INTERPRETATION AND AQUISITATION OF MEDICAL IMAGES) AND CHALLENGES С. Здравковић, Д. Деваја Стрибер, В. Ивановић
2. FRACTAL GEOMETRY AND MULTIFRACTALS IN ANALYSIS AND PROCESSING OF DIGITAL IMAGES Б. Рељин, И. Рељин
СЕСИЈА 3 (Председавајући: Ђ. Коруга, М. Аврамов-Ивић)
1. NANOTECHNOLOGIES AND NANOMEDICINE Ђ. Коругаa
2. APPLICATION OF SPECTROSCOPIC AND ELECTRO CHEMICAL METHODS IN MALIGNANT TUMORS AND IN THE EVALUATION OF ANTI-TUMOR DRUG ACTIVITY М. Аврамов-Ивић, С. Д. Петровић, Г. Богдановић, М. Балтић, Л. Алексић, В. Вит. Балтић, E. Kálmán, Z. Keresztes
3. FULLEROL AS A LIGAL AND RADICAL TRAPPER А. Ђорђевић, Ј. Чанадановић-Брунет, М. Војиновић-Милорадов, Р. Ковачевић, С. Мирков, Н. Андрић, Г. Богдановић
4. BIOLOGICAL EFFECTS OF WATER-SOLUBLE FULLERENE DERIVATIVE - IN VITRO STUDIES ON HUMAN TUMOR CELLS LINES Д. Јакимов, Г. Богдановић, В. Којић, С. Туршијан, Л. Алексић, М. Балтић, А. Ђорђевић, М. Војиновић-Милорадов
СЕСИЈА 4 (Председавајући: К. Папазисис, И. Тентес, С. Радуловић)
1. THE ROLE OF CHEMOKINES AND CHEMOKINE RECEPTORS IN BREAST CANCER К. Т. Папазисис, Т. Калеми, А Ламбропоулос, А. Х. Кортсарис
2. THE ROLE OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR FAMILY IN THE MOLECULAR PATHOGENESIS AND TREATMENT OF BREAST CANCER К. Т. Папазисис
3. TRANSLATION OF CANCER RESEARCH INTO NEW CANCER DRUGS С. Радуловић
4. THERAPEUTIC INTERVENTION ON MMPS AND TIMPS FOR THE BENEFIT OF CANCER PATIENTS: SAFEGUARDING PANDORA'S BOX И. Тентес, А-А. Тентес, А. Кортсарис
5. SYNERGISTIC EFFECTS OF SULFINOSINE AND 8-CL-CAMP ON HUMAN GLIOMA AND NEUROBLASTOMA CELL LINES Д. Јанковић, М. Песић, Ј. Шапоњић, В. Пејановић, С. Каназир, Љ. Ракић, С. Руждијић
6. SULFINOSINE - THE NEW POTENTIALS IN TREATMENT OF LUNG CANCER М. Пешић, Ј. Милошевић, С. Каназир, Љ. Медић-Мијачевић, Љ. Ракић, С. Руждијић
СЕСИЈА 5 (Председавајући: В.Јуришић, М. Малешевић)
1. RADIOIMMUNOTHERAPY IN ONCOLOGY М. Малешевић
2. IMMUNOTHERAPY OF RENAL CELL CARCINOMA С. Салма, В. Вит. Балтић, Б. Николин
3. IMMUNOCHEMOTHERAPY OF MELANOMA Б. Николин, С. Салма, В. Вит. Балтић
4. DOSE AND TIME-RELATED EFFECTS OF TNF-ALFA ON RAJI CELL LINE В. Јуришић, Г. Богдановић, В. Којић, Д. Јакимов, Т. Срдић, М. Балтић, В.В. Балтић ЈА
СЕСИЈА 6 (Председавајући: Љ. Вучковић-Декић, В. Балтић)
1. INTRODUCTORY LECTURE: WHY AND HOW TO PUBLISH RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH? Ј. Савић
2. HOW TO WRITE A CONFERENCE ABSTRACT Г. Богдановић
3. HOW TO WRITE A CONFERENCE REPORT Г. Богдановић
4. THE USAGE OF EXPERT ENGLISH LANGUAGE IN WRITING С. Матејашев
5. THE USAGE OF EXPERT SERBIAN LANGUAGE IN WRITING Ј. Јелисавчић
6. KEY WORDS AND REFERENCES С. Бркић
7. ORAL PRESENTATION Љ. Вучковић-Декић
8. POSTER PRESENTATION Н. Станојевић-Бакић
9. INFORMAL SCIENTIFIC COMMUNICATION Ј. Савић
10. SCIENTIFIC COMMUNICATION - LEGAL AND ETHICAL ASPECTS Д. Милошевић, Љ. Вучковић-Декић
11. PUBLISHING PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS Љ. Тодоровић
12. GOOD SCIENTIFIC PRACTICE - PRESENT AND FUTURE Н. Стојановић, Н. Боројевић


7. Студеничка Академија (2001.) Телемедицина

7. СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 23.-26. мај 2001
Организатор: Институт за онкологију Војводине Коорганизатори: "Аристотелова школа", Солун, Грчка; Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Београд
Председник: Проф. др сц мед. Владимир Балтић
Потпредседници: Проф. др сц мед. Аристотелес Вритсиос, Проф. др сц мед. Петар Спасић

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јуну 2001.
Овај број часописа је доступан on-line на адреси: http://www.onk.ns.ac.rs/letopis/LSA2001/letopis.htm

СЕСИЈА 1: ТЕЛЕДИЈАГНОСТИКА И ТЕЛЕКОНСУЛТАЦИЈЕ
СЕСИЈА 2: ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ТЕЛЕЕДУКАЦИЈА & ТЕЛЕИСТРАЖИВАЊЕ & ТЕЛЕМОНИТОРИНГ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТ - ДЕО 1
СЕСИЈА 3: МЕДИЦИНСКИ ВИРТУАЛНИ ЦЕНТАР
СЕСИЈА 4: ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ТЕЛЕЕДУКАЦИЈА & ТЕЛЕИСТРАЖИВАЊЕ & ТЕЛЕМОНИТОРИНГ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТ - ДЕО 2

Поздравни говор: TELEMEDICINE AND ONCOLOGY Вељко Малбаша
Уводно предавање: VIRTUAL MEDICAL EXAMINATION BY USING 3D MULTIMODAL ANALYSIS Зоран Јовановић, Бранко Маровић
СЕСИЈА 1 (Председавајући: Klaus Kayser, Копредседавајући: Carlo Alberto Beltrami, Ивица Милосављевић)
1. PRESENT STATUS AND FUTURE ASPECTS OF TELEPATHOLOGY, FOCUSING ON INTEGRATED AI SYSTEMS K. Kayser, G. Kayser
2. TELECONSULTATION INSIDE THE ITALIAN NETWORK OF TELEPATHOLOGY C.A.Beltrami, V. Della Mea, A.Marzola, L.Mariuzzi, G.Massarelli, R.Ricco
3. TELECYTOLOGY - THREE YEARS OF EXPERIENCE IN MILITARY MEDICAL ACADEMY И. Милосављевић, М. Костов, Р. Бокун, З. Татомировић, В. Татић, П. Костић
4. UTILITY OF THE TELECONSULTATIONS IN THE PULMONARY PATHOLOGY CASES J. Slodkowska, K. Kayser, E. Wiatr, I. Auer
5. COMPARISON OF E-MAIL AND CENTRALIZED TELEPATHOLOGY Д. Михаиловић, Г. Вујанић
6. ANALYSIS OF PCNA AS SALIVA GLAND TUMOR MARKER WITH THE SYSTEM FOR QUANTIFICATION OF VISUAL INFORMATION'S З. Тепавчевић, И. Борчцић, П. Јованић
7. FIRST EXPERIENCE IN INTERNATIONAL TELECONSULTATION IN CARDIOVASCULAR PATHOLOGY В. Божић-Михајловић, М. Опрић, П. Петровић, П. Спасић, K. Kayser
СЕСИЈА 2 (Председавајући: Sergey Buravkov, Копредседавајући: Vincenzo Della Mea, Вељко Малбаша)
1. RECENT ADVANCES IN RUSSIAN TELEMEDICINE S. V. Buravkov
2. IMAGE VISUALIZATION IN EDUCATIONAL MULTIMEDIA CASES THROUGH IIP (INTERNET IMAGING PROTOCOL) V. Della Mea, C.A. Beltrami
3. ABOUT NECESSITY OF ADVISORY REMOTE DIAGNOSTICS A.N. Horev
4. TELESURGERY - TELEMENTORING AT THE FACULTY OF MEDICINE AND UNIVERSITY CLINIC CENTER OF BANJA LUKA О. Кордић, М. Јевтовић, З. Гајић
5. OUR EXPERIENCE IN TELECARDIOLOGY PRACTICE Р. Мијић, Д. Динчић, П. Спасић, С. Обрадовић, С. Мијушковић, С. Ристић, Р. Марковић-Тесла
6. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TELEMEDICINE А. Кнежевић
SESIJA 3 (редседавајући: Бранимир Рељин, Копредседавајући: Janina Slodkowska, Петар Спасић)
1. THE CONCEPT OF THE VIRTUAL MEDICAL CENTERБ. Рељин, M. Strintzis
2. TELECOMMUNICATION REQUIREMENTS IN TELEMEDICINE И. Рељин, Б. Рељин
3. TELEMONITORING IN CARDIOLOGY - ECG TRANSMISSION BY MOBILE PHONE Н. Ђаја, Б. Рељин, И. Рељин
4. EXPERIMENTS WITH 3-D MAMMOGRAPHY П. Бакић, M. Albert, A. Maidment, Б. Рељин
СЕСИЈА 4 Председавајући: Mark L. Manwaring, Копредседавајући: Зоран Јовановић, Мирослав Деспотовић)
1. SENSOR DETECTION AND IDENTIFICATION IN A WIRELESS BIODEVICE NETWORK M. L. Manwaring,В. Д. Малбаша, K. H. Manwaring, K. L. Jones
2. REMOTE MONITORING OF INTRACRANIAL PRESSURE M. L. Manwaring, В. Д. Малбаша, K. H. Manwaring
3. ECG SIGNAL COMPRESSION TECHNIQUES М. Деспотовић, Н. Јапунџић-Жигон, Д. Бајић
4. COMPUTER ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR SIGNALS: CONTRIBUTION TO DIAGNOSIS AND THERAPY OF CARDIOVASCULAR DISEASE Н. Јапунџић-Жигон
VIDEO FILM - TELEEDUCATION: SURGICAL TECHNIQUES IN CLINIC OF UROLOGY, CLINICAL CENTER OF NOVI SAD Јован Стојков, Милан Попов, Јово Богдановић, Јасенко Ђозић, Вук Секулић, Мишо Дукић, Горан Марусић
5. YUSTEM - TELEMEDICAL SYSTEM OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA С. Станковић, З. Павловић, Н. Богуновић, М. Жунић, Г. Грубор, Д. Карапанџић, Р. Максимовић
6. COMPRESSION OF MEDICAL IMAGES IN RADIOTHERAPY Г. Нишевић, В. Јосимовић
7. REAL WORLD PACS FOR RADIOLOGY М. Максимовић, М. Бебић, В. Јосимовић
8. DEVELOPMENT OF TELERADIOLOGY IN MILITARY MEDICAL ACADEMY (MMA) BELGRADE Б. Путник, Ђ. Јелић, М. Вукобратовић, Г. Петковић
9. TELEMEDICINE AND MULTIMEDIAL INTERACTIVE COMMUNICATION IN INTERNET ENVIRONMENT Д. Стрибер Деваја, С. Здравковић, В. В. Балтић
10. TELEONCOLOGY IN INSTITUTE OF ONCOLOGY SREMSKA KAMENICA - STRATEGY OF DEVELOPMENT С. Здравковић, Д. Стрибер Деваја, В. В. Балтић

Специјална предавања:
APPLICATION OF INFORMATICAL TECHNOLOGY IN MEDICINE Mark L. Manwaring
DATA MINING IN REMOTE BRAIN IMAGING Зоран Обрадовић

Округли сто - теме:
Шта је телемедицина?
Развој телемедицине
Закон & Етика
Безбедност

Интересантна друштвена догађања:
ИЗЛОЖБА УНИКАТНОГ ТЕКСТИЛА И ОПРЕМЕ - српско ткање
ЕТНО МОДНА РЕВИЈА


6. Студеничка Академија (2000.) Генетика карцинома

СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 28. јун-1. јул 2000
Организатори: Институт за онцклогију Војводине; Студеничка Академија; "Аристотелов" Институт,
АХЕПА Универзитет, Солун, Грчка
Председник: Проф. др сц мед. Владимир Вит. Балтић Потпредседник: Проф. др сц мед Aristoteles Vritsios

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у јулу 2000.
Овај број часописа није доступан on-line на интернету.

СЕСИЈА 1: ГЕНИ И РАК - ОПШТИ АСПЕКТИ
СЕСИЈА 2: ГЕНЕТИЧКЕ АБНОРМАЛНОСТИ У ДИЈАГНОЗИ РАКА
СЕСИЈА 3: ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕТОДИ У ДЕТЕКЦИЈИ ГЕНЕТИЧКИХ АБНОРМАЛНОСТИ
СЕСИЈА 4: ГЕНЕТИЧКА КОНТРОЛА АПОПТОЗЕ - БАЗНИ МЕХАНИЗМИ И ТЕРАПИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
СЕСИЈА 5: ГЕНСКА ТЕРАПИЈА РАКА

Уводно предавање: ORDER AND DISORDER IN THE DEVELOPMENT OF MALIGNANCY З. Л. Ковачевић
СЕСИЈА 1
1. NEW TARGETS AND APPROACHES IN MOLECULAR GENETICS OF CANCER (Video cassette) М. Сарач
2. GENETIC EPIDEMIOLOGY IN CANCER PREVENTION М. Миладинов-Миков
3. CANCER CONTROLLING GENES AND MULTIDRUG RESISTENCE (MDR) OF TUMOR CELLS Stavrovskaya A.A.
4. APPLYING FUNDAMENTAL MEASUREMENT TO PROBLEMS IN CANCER GENETICS: MUTATIONS AS SIGNATURE VIOLATIONS OF SUFFICIENCY AND MODEL FIT (Video cassette) W. Fisher Jr.
5. GENETIC POLYMORPHISM IN CANCER SUSCEPTIBILITY GENES (Video cassette) М. Сарач
СЕСИЈА 2
1. LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN GENETIC TESTING FOR HEREDITARY CANCER (Video cassette) N. Markward
2. DELETED REGIONS WITHIN CHROMOSOME 1P32-PTER IN HUMAN NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V.V. Chizikov
3. MONOCLONALITY IN B- AN T- LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS DETECTED AT THE DNA LEVEL З. Магић
4. P53 GENE ALTERATIONS IN BREAST CANCER М. Бранковић-Магић
Posteri:
1. OPTIMAL PRIMER SELECTION FOR B-CELL CLONALITY ASSESMENT BY POLIMERASE CHAIN REACTION Б. Чикота
2. DETERMINATION OF K-, H-, AND N- RAS MUTATIONS IN EARLY DIAGNOSIS OF LUNG CANCER В. Илић
3. MUTATIONS IN THE CORE REGION OG P53 IN LYMPH NODE POSITIVE BREAST CANCER Р. Јанковић
СЕСИЈА 3
1. TECHNOLOGIES AND METHODS IN DETECTION OF GENETIC ABNORMALITIES S. Savas
2. GENE CHIP IN CLINICAL ONCOLOGY I. Wieland MEMBRANE - BASED LASER MICRODISSECTION AND GENETIC ANALYSIS OF CANCER CELLS Б. Димитријевић
3. GENETICALY PROVEN TUMORS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM: MRI/1H-MR-SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS В. Диклић
4. MRI IN PHACOMATOSES Д. Богдановић
5. MRI APPROACH TO CAVERNOUS ANGIOMAS AND VON HIPPEL-LINDAU DISEASES AS GENETICALLY DETERMINED DISORDERS Д. Козић
СЕСИЈА 4
1. CELL CYCLE AND CANCER K. Papazisis
2. GENETIC CONTROL AND MOLECULAR MECHANISMS UNDERLYING APOPTOTIC MORPHOLOGY В. Бумбаширевић
3. GENETIC CONTROL OF BIOCHEMICAL EVENTS IN APOPTOSIS Б. Ђуричић
4. APOPTOTIS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA CELLS AFTER CULTIVATION WITH ACETYLSALICYLIC ACID AND ASCORBIC ACID Т. Кравић
5. THE ACTIVITY OF TNF-a ON PC CELLS PREINCUBATED WITH ANTI-CD45 AND CD90 MONOCLONAL ANTIBODIES В. Јуришић
Постери:
1. APOPTOSIS OF C6 GLIOMA CELLS INDUCED BY ETOPOSIDE, A TOPOISOMERASE II INHIBITOR Б. Милојковић
2. THE EFFECTS OF COLCHICINE AND PACLITAXEL ON GLIOMA C6 CELLS IN CULTURE М. Рајковић
СЕСИЈА 5
1. CANCER GENE THERAPY Б. Перин
2. SMALL MOLECULES, NUCLEOSIDE ANALOGS, IN CANCER THERAPY С. Каназир
3. THERAPY OF MELANOMA USING RETROVIRAL VEKTOR - PRECLINICAL TRIAL Ј. Зарић
4. PEPTIDE NUCLEIC ACID OLIGOMERES IN ONCOGENETIC - A DIAGNOSTIC AND CANCER TREATMENT PROSPECTS Д. Четојевић-Симин


5. Студеничка Академија (2000.) Магнетно-резонантна спектроскопија у клиничкој онкологији

СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА - МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКИ СКУП 26. мај 2000.
Организатори: Институт за онкологију Војводине; Студеничка Академија
Председавајући: Проф. Првуловић Младен, Проф. Berenyi Ervin, Проф. Милић Љ. Божидар

Сви апстракти су објављени у часопису "Летопис Студеничке Академије" у мају 2000.
Овај број часописа није доступан on-line на интернету.

1. (NUCLEAR) MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN CANCER RESEARCH: BASIC PRINCIPLES AND APPLICATIONS Слободан Мацура (Department of Biochemistry, Mayo Foundation, Rochester, USA)
2. SINGLE VOXEL PROTON SPECTROSCOPY IN CLINICAL ONCOLOGY: BASIC PRINCIPLES Владимир Ивановић (Центар за имиџинг дијагностику, Институт за онкологију Војводине, Србија)
3. IN VIVO PROTON MR SPECTROSCOPY OF BRAIN TUMORS: FINAL RESULTS A 7-YEAR CLINICAL TRIAL Stathis D. Gotsis (Advanced Reserch & Therapeutic Institute of Athens, Department of Magnetic Resonance, Athens, Greece)
4. MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN VIVO IN THE INVESTIGATIONS OF BRAIN TUMORS: THE RESULTS OF FIVE YEARS EXPERIENCES Вера Диклић (Институт за неурологију, Клиника за психијатрију и ментално здравље, Медицински Факултет, Нови Сад, Србија))
5. METASTATIC BRAIN TUMORS: SPECTRAL PARAMETERS AS POSSIBLE PREDICTORS OF PATHOLOGYCAL STRUCTURE Катарина Копрившек, Владимир Ивановић, Оливера Швељо, Јелена Остојић, Младен Првуловић, Владимир Балтић (Центар за имиџинг дијагностику, Институт за онкологију Војводине, Србија)
6. NMR INVESTIGATIONS OF THE MECHANISM OF ANTITUMOR ACTIVITY AND TOXICITY OF PLATINUM(II) COMPLEXES Miloš И. Ђуран (Одсек за хемију, Факултет наука, Унивезитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија)
7. EXPERIMENTAL CEREBRAL OEDEMA EXAMINATIONS ON RABBIT MODELS: IN VIVO AND IN VITRO MR RELAXOMETRY AND WATER DIFFUSION EXAMINATIONS 1Berenyi E., 2Vajda Zs.,1Bogner P.,3Sulyok E., 2Doczi T., 1Repa I. (1Diagnostics Center, Pannon University, Kaposvar, 2Department of Neurosurgery, University Medical School of Pecs, 3Kerpel-Froniusz Odon County Children's Hospital, Pecs, Hungary)
8. THE APPLICATION OF ESR SPECTROSCOPY IN MEDICAL DIAGNOSTIC Јасна М. Чанадановић Брунет, Божидар Љ. Милић, Соња М. Ђилас (Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија)
9. MR SPECTROSCOPY IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF TUMEFACTIVE BRAIN LESIONS - CASE REPORT Оливера Швељо, Катарина Копрившек, Владимир Ивановић, Душко Козић, Јелена Остојић, Милош Лучић (Центар за имиџинг дијагностику, Институт за онкологију Војводине, Србија)
10. CALCULATION OF THE ABSOLUTE METABOLITE CONCENTRATION (QUONTITATIVE ANALYSIS OF THE SPECTRA) Јелена Остојић (Центар за имиџинг дијагностику, Институт за онкологију Војводине, Србија)


4. Студеничка Академија (1999.) Рак дојке

Више информација о скупу није доступно.


3. Студеничка Академија (1998.) Медицинска физика и брахитерапија

Више информација о скупу није доступно.


2. Студеничка Академија (1998.) Апоптоза код малигнитета

Више информација о скупу није доступно.


1. Студеничка Академија (1997.) Имиџинг у онкологији / Додатни програм професионалне едукације - APPE

Више информација о скупу није доступно.САМО СУ РАДОВИ ОД 7. СТУДЕНИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ ДОСТУПНЕ ON-LINE НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
СТУДЕНИЧКА АКАДЕМИЈА

ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија