ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Образовна делатност
О нама Мисија Визија Извод из кућног реда Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Истраживања Пројекти Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Институт за онкологију је наставна база Медицинског факултета за едукацију студената медицине и здравствене неге у оквиру интегрисаних и основних дипломских студија (програм на српском и енглеском језику), студената другог степена-мастер студија, као и студената последипломских студија. Поред тога, образују се лекари на специјализацији из радијационе онкологије, интерне онкологије, опште медицине и специјализанти за ужу специјалистичку област онкологију.
Запослени на Институту за онкологију Војводине су наставници на катедрама: онкологију, интерну медицину, хирургију, радиологију, гинекологију, патологију, анестезију и периоперативну медицину, епидемиологију, здравствену негу, геријатрију, фармацију и биохемију.

Све
Све

Детаљније информације добићете притиском на знак који се налази испред сваке катедре

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Јасна Трифуновић, Редовни професор
Иван Николић, Ванредни професор
Ивана Коларов Бјелобрк, Доцент
Јелена Радић, Асистент са докторатом
Немања Петровић, Асистент

КАТЕДРА ЗА РАДИОЛОГИЈУ

Милош Лучић, Редовни професор
Душко Козић, Редовни професор
Јасна Михаиловић, Редовни професор
Викторија Вучај Ћириловић, Редовни професор
Наташа Првуловић Буновић, Ванредни професор
Јасмина Бобан, Доцент
Стефан Стојаноски, Асистент
Никола Анђелић, Асистент
Милош Вуковић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ОНКОЛОГИЈУ

Зоран Радовановић, Редовни професор
Светлана Поповић-Петровић, Редовни професор
Лазар Поповић, Ванредни професор
Силвија Лучић, Ванредни професор
Милена Спировски, Доцент
Оливера Иванов, Асистент са докторатом
Милана Кресоја Игњатовић, Асистент са докторатом
Маја Поповић, Асистент
Бојана Гутић, Асистент
Јелена Личина, Асистент
Марко Бојовић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ

Ференц Вицко, Ванредни професор
Млађан Протић, Ванредни професор
Милан Ранисављевић, Асистент
Младен Ђурић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

Аљоша Мандић, Редовни професор
Слободан Маричић, Асистент
Тамара Максимовић, Асистент

КАТЕДРА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ПЕРИОПЕРАТИВНУ МЕДИЦИНУ

Миланка Татић, Ванредни професор
Драгана Радовановић, Ванредни професор
Сања Захорјански, Асистент

КАТЕДРА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Тихомир Дуганџија, Редовни професор
Татјана Тамаш, Асистент

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОГИЈУ

Татјана Ивковић-Капицл, Ванредни професор
Ненад Шолајић, Доцент
Невена Стануловић, Асистент
Тијана Васиљевић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ХИСТОЛОГИЈУ И ЕМБРИОЛОГИЈУ

Милан Поповић, Доцент

КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

Александра Ковач, Асистент

КАТЕДРА ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ

Борислава Николин, Ванредни професор

КАТЕДРА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ

Андреа Петер, АсистентОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија