ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Образовна делатност
О нама Мисија Визија Извод из кућног реда Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Истраживања Пројекти Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Институт за онкологију је наставна база Медицинског факултета за едукацију студената медицине и здравствене неге у оквиру интегрисаних и основних дипломских студија (програм на српском и енглеском језику), студената другог степена-мастер студија, као и студената последипломских студија. Поред тога, образују се лекари на специјализацији из радијационе онкологије, интерне онкологије, опште медицине и специјализанти за ужу специјалистичку област онкологију.
Запослени на Институту за онкологију Војводине су наставници на катедрама: онкологију, интерну медицину, хирургију, радиологију, гинекологију, патологију, анестезију и периоперативну медицину, епидемиологију, здравствену негу, геријатрију, фармацију и биохемију.

Све
Све

Детаљније информације добићете притиском на знак који се налази испред сваке катедре

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Јасна Трифуновић, Редовни професор
Иван Николић, Ванредни професор
Биљана Кукић, Доцент
Ивана Коларов Бјелобрк, Доцент
Јелена Радић, Асистент

КАТЕДРА ЗА РАДИОЛОГИЈУ

Милош Лучић, Редовни професор
Душко Козић, Редовни професор
Јасна Михаиловић, Редовни професор
Катарина Копрившек, Ванредни професор
Драгана Богдановић Стојановић, Ванредни професор
Викторија Вучај Ћириловић, Ванредни професор
Драгана Ђилас, Доцент
Наташа Првуловић Буновић, Доцент
Јасмина Бобан, Асистент (са докторатом)

КАТЕДРА ЗА ОНКОЛОГИЈУ

Зоран Радовановић, Редовни професор
Светлана Поповић-Петровић, Ванредни професор
Лазар Поповић, Ванредни професор
Силвија Лучић, Доцент
Горана Матовина-Брко, Асистент
Душанка Тешановић, Асистент
Оливера Иванов, Асистент
Милена Спировски, Асистент
Маја Поповић, Асистент
Бојана Гутић, Асистент
Јелена Личина, Асистент
Милана Кресоја, Асистент

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ

Ференц Вицко, Ванредни професор
Млађан Протић, Ванредни професор
Милан Ранисављевић, Асистент
Младен Ђурић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

Аљоша Мандић, Ванредни професор
Слободан Маричић, Асистент

КАТЕДРА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ПЕРИОПЕРАТИВНУ МЕДИЦИНУ

Миланка Татић, Ванредни професор
Драгана Радовановић, Ванредни професор

КАТЕДРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ

Горан Маленковић, Доцент

КАТЕДРА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ

Марица Миладинов Миков, Редовни професор
Тихомир Дуганџија, Ванредни професор

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОГИЈУ

Татјана Ивковић-Капицл, Ванредни професор
Зоран Никин, Доцент
Ненад Шолајић, Доцент
Невена Стануловић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ХИСТОЛОГИЈУ И ЕМБРИОЛОГИЈУ

Милан Поповић, Асистент

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ

Љиљана Андријевић, Редовни професор

КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ

Александар Тодоровић, Асистент

КАТЕДРА ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ

Борислава Николин, Ванредни професорОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија