ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Пројекти
О нама Мисија Визија Извод из кућног реда Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Истраживања Образовна делатност Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

ПРОЈЕКТИ

Научни пројекти у току или недавно завршени:

Rational molecular Assesment and Inovative Drug selection (RAIDs) Grant Agreement 304810
FP7 - HEALTH -2012- INNOVATION -1 PROGRAM - Радни пакет 4: BIO-Raids – Biomarker evaluation in advanced stage cervical cancer by an international working group. Tumor Stages 1B2-4 (BIO-Raids - Евалуација биомаркера код пацијенткиња са одмаклим стадијумом карцинома грлића материце. Стадијуми 1B2-4)
Одговорно лице: Поповић Марина , гинеколог
Истраживачки тим: Др Марина Поповић, главни истраживач; Доц. др Аљоша Мандић, гинеколог; Прим. др Јелка Рајовић, гинеколог; Проф. др Марко Ерак, радиолог; Др Бранислав Ђуран, радиолог; Проф. др Мирослав Лучић, радиолог; Проф. др Славица Кнезевић-Ушај, патолог
Документи: RAIDS

ДЕЦЕНА - (ДЕтекција ЦЕрвикалне НеоплАзије) Програм раног откривања рака грлића материце - пилот пројекат (Вођа пројекта: Мр сц мед. др Јелка Рајовић)

Наручилац пројекта: Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику
Носилац пројекта: Институт за онкологију Војводине у сарадњи са здравственим установама примарне здравствене заштите у Новом Саду, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици и Зрењанину
Трајање пројекта: пилот истраживање на 1.000 жена - 1 година; истраживање на 10.000 жена - план 2 године
Циљеви пројекта: Смањење учесталости оболелих од рака грлића материце у АП Војводини увођење скрининг програма коришћењем метода цитолошког прегледа грлића материце (ПАПА брис) и хц2 ХПВ ДНА са следећом планираном реализацијом: прескрининг фаза (истраживање, информисање, обука стручњака, пилот студија дизајнирана за 1.000 жена), програм децена - I фаза (дизајнирана за 10.000 жена)
Контакт: e-пошта: decena@onk.ns.ac.rs, интернет адреса: www.onk.ns.ac.rs/decena, телефон: 021/480 5552, 480-5461

Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Бранимир Гудурић)
Наручилац пројекта: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Носилац пројекта: Војвођанска академија наука и уметности у сарадњи са Институтом за онкологију Војводине и Клиничким центром Љубљана, Словенија
Трајање пројекта: 3 године
Циљеви пројекта: Испитати могућности овог истраживања методом Хемокулт теста и анкете коришћењем сва 3 нивоа здравствене заштите, проверити медицинску оправданост, односно могућност откривања карцинома и преканцерозних лезија овом техником, утврдити повезаност настанка карцинома са животним навикама - првенствено исхране.

Завршени научни пројекти:
Превенција РОС оштећења током хемиотерапије и радиолошке терапије малигних тумора
Евалуација нових примена технологије у дијагностици и терапији малигних тумора
Helicobacter pylori инфекција и малигни тумори желуца
Хемостазни системи и малигни тумори
99NM-Tc-MIBI сцинтиграфија и МРИ испитивање код тироидних малигних тумора у поређењу са стандардним визуелним методама
МРИ визуелизација у евалуацији демијелизационих лезија
Смањење морталитета малигнитета грлића материце коришћењем популационог гинеколошког скрининга
Метод мерења квалитета живота пацијената са иноперабилним карциномом грлића материце после радиолошке терапије
Квалитет живота пацијената са малигним лимфомом
Преоперативна зрачење и ађувантна хемиотерапија код локално узнапредовалог ректалног карцинома; кооперација са Скандинавском групом (Каролинска болницал, Стокхолм, Универзитетска болница Упсала, Шведска)
Антитуморска терапијара за заштиту и молекуларну дијагностику малигних алтерација (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Зоран Ковацевић)
Оцена мамосцинтиграфије и радионуклидне детекције сентинелних жлезда у преоперативној дијагностици и терапији малигних тумора дојке (Вођа пројекта: Прим. др Милица Малесевић)
Молекуларни механизам регулације апопотозе (смрт ћелија) код нормалних и малигних ћелија (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Богдан Ђуричић)
Биолошко испитивање хемијски дератинисаног фулерена Ц-60 (Вођа пројекта: Доц. др сц мед. Александар Ђорђевић)
Реактивне промене жлезданог епитела у процени развоја интенстиналних упалних обољења са атрофијом мукозне мембране.
Математички модел регенерације (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Тамара Вукавић)
Мултимодална терапија локално узнапредовалог и рецидивног ректалног карцинома и израда дијагностичко-прогностичког модела (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Милан Бреберина)
Хирургија тумора дојке вођена радиоизотопима (Вођа пројекта: Проф. др сц мед. Бранимир Гудурић)
Развој телемедицине на Институту за онкологију Војводине
ПРОЈЕКТИ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија