ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Извод из кућног реда
О нама Мисија Визија Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Образовна делатност Истраживања Пројекти Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

ИЗВОД ИЗ КУЋНОГ РЕДА

Поштовани пацијенти,

За време Вашег боравка на Институту за онкологију Војводине потребно је да се придржавате Кућног реда и да сарађујете са нашим особљем. Уважавањем запослених лица која брину о Вама и поштовањем услова боравка у нашој установи, омогућавате несметано организовање дијагностичких и терапијских процедура које су саставни део Вашег лечења. Извод из кућног реда налази се у свакој болесничкој соби на видном месту. Уколико нисте у могућности да га прочитате или разумете, замолите медицинску сестру да Вам помогне. Хвала на разумевању и сарадњи.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Поштовани пацијенти, желимо Вам пријатан боравак у нашој установи и подсећамо Вас да имате обавезу да се током боравка на ИОВ придржавате Кућног реда у интересу:
квалитетне, ефикасне и безбедне дијагностике и лечења,
одржавања процедура рада и реда у здравственим и другим просторијама ИОВ,
безбедности пацијената, запослених и лица у посети,
спречавања настанка и/или ширења болничких инфекција,
остваривања права на поверљивост личних и медицинских података,
поштовања достојанства и уважавања радног ангажовања запослених на ИОВ,
квалитетне међусобне комуникације пацијената, заступника пацијената и запослених лица,
спречавања настанка и/или смањења нежељених догађаја,
очувања животне средине.

Употреба личног мобилног телефона је дозвољена уз временска ограничења, у свим стационарним јединицама ИОВ, изузев на Одељењу за анестезију и интензивну негу и током свих дијагностичких процедура и амбулантних контрола. Мобилне телефоне на одељењима обавезно искључујете у терминима лекарских и сестринских визита, терапијских поступака и сестринске неге пацијената.

БОРАВАК ПАЦИЈЕНТА НА ОДЕЉЕЊУ

Поштовани пацијенти, за време боравка на ИОВ није дозвољено:
употреба никотина, алкохола и дрога,
понашање које нарушава ред, мир и тишину у болесничким собама, другим просторијама и круга на ИОВ,
седење на туђим болесничким креветима и посећивање пацијената у другим собама или одељењима,
небезбедни облици понашања: устајање из кревета када није дозвољено, седење на симсу или прозору,
оштећење инвентара, опреме, зидова и слично,
одлагање отпадака по собама, ходницима, кругу установе, ван корпи за отпад,
улажење у радне просторије одељења (кабинете, операционе сале, амбуланте и превијалишта) без позива,
качење и сушење рубља по прозорима, радијаторима и слично,
употреба решоа и грејних уређаја,
самоиницијативно регулисање и/или укључивање рашладних уређаја без знања сестре,
храњење птица на прозорима.

Пацијенти својим присуством или на други начин не смеју да ометају рад на одржавању чистоће и хигијене у болесничким собама и другим радним просторијама. Пацијент је дужан да у складу са својим здравственим стањем допринесе хигијени и чистоћи болесничке собе и других просторија које користи.

Пацијент је обавезан да чува болничку одећу, постељину и инвентар, а материјалну штету коју учини установи, дужан је да надокнади у пуном износу.

Пацијенти су дужни да се опходе и понашају према здравственим и другим радницима болнице са уважавањем.

Пацијентима је омогућена посета свештеника свих вероисповести у соби, ради верских обреда који не ометају друге пацијенте. Просторија у капели на ИИ спрату је такође на располагању пацијентима.

Пацијентима су омогућене посете чланова невладиних организација у склопу организованих девшавања уз одобрење Директора ИОВ.

ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНТА

За време коришћења здравствених услуга на ИОВ пацијент је у обавези да активно учествује у току дијагностике и лечења, истинито информише здравствене раднике о свом здравственом стању и придржава се упутстава, прописане терапије и предузетих мера. Уколико се пацијент не придржава својих законских обавеза, надлежни здравствени радник може отказати даље пружање здравствене заштите (изузев хитне медицинске помоћи), а разлоге ће уписати у историју болести, пацијента отпустити уз напомену "на лични захтев" о чему ће обавестити Директора ИОВ (Закон о здравственој заштити, члан 43. Став 1 и 2)

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ У БОЛЕСНИЧКИМ СОБАМА

Поштовани пацијенти, за време болничког лечења на ИОВ утврђен је обавезујући распоред дневних активности који се односи на све организационе јединице осим на Одсек интензивне неге*:
06:30 Буђење и лична хигијена
07:00-07:30 Узимање узорака за претраге и сестринска визита
08:00-08:30 Доручак
08:15-14:00 Лекарска визита, дијагностички и терапијски поступци и сестринска нега
12:00-12:30 Ручак
13:30-14:30 Лекар информише пацијента или заступника о дијагнози, тренутном стању и току лечења
14:00-16:00 Термин посете, максимално две особе истовремено код једног пацијента
18:00-18:30 Вечера
19:00-20:00 Вечерња визита дежурног лекара и сестара
21:00-06:00 Ноћни одмор
Ноћни починак је од 21 до 6 сати. У то време се гасе светла, ТВ и други апарати, а пацијенти су обавезни да буду у својим собама.

ПОСЕТЕ ПАЦИЈЕНТИМА

Обавезе грађана у посети пацијентима ИОВ:
Поштовање времена предвиђеног за посете од 14:00 до 16:00 часова и присуство највише две особе у истовремено код једног пацијента;
Информисање медицинске сестре на одељењу о томе код кога иде посета и обавештења о томе да ли се може донети храна и пиће изван прописаног режима;
Уколико је одобрена употреба хране и пића (вода, биљни напитак или сокови) ван прописаног режима, исте доносити искључиво у малим, оригиналним паковањима;
При доласку у Одсек интензивне неге ради посете или консултација обезбеђени су заштитна одећа, маска и каљаче, а на уласку и изласку обавезно је прање руку као основна мера превенције болничких инфекција. Уношење хране и пића и употреба личних мобилних телефона нису дозвољени;
Доношење ствари које су потребне пацијенту није дозвољено ван термина посета. Обратите се сестри која ће донете ствари уручити. Молимо Вас да поштујете сатницу наших дневних активности;
У случају проглашених епидемија и у ситуацијама када здравствени радник процени да посета може негативно утицати на здравствено стање пацијента, посете ће бити враћене и молимо Вас да такве наредбе поштујете;
Уколико сте прехлађени, имате повишену телесну температуру или сте у поступку испитивања могућег заразног обољења уздржите се од посета јер директно угрожавате наше пацијенте и особље ИОВ.

При доласку у Одсек интензивне неге ради посете или консултација обезбеђени су заштитна одећа, маска и каљаче. На уласку и изласку из Јединице интензивне неге обавезно је прање руку као основна мера превенције болничких инфекција. Уношење хране и пића и употреба личних мобилних телефона у Одсеку интензивне неге није дозвољено.

За поштовање Кућног реда за време посете задужени су лекари одељења и медицинске сестре/техничари. На захтев здравственог радника и радника Службе обезбеђења, посетиоцу се због непоштовања Кућног реда може прекинути посета. Посетилац је дужан да омогући преглед торби, пртљага и возила у случају било какве сумње да се уносе или износе предмети који могу угрозити безбедност пацијената и запослених, или не могу да се сврстају у личне предмете пацијента. Поштовањем правила, уважавате особље које учествује у Вашем лечењу и доприносите очувању безбедности на ИОВ.

ИЗВОД ИЗ КУЋНОГ РЕДА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија